Anasayfa » Dersler » Fizik » Ölçme İşlemi Nasıl Yapılır ?

Ölçme İşlemi Nasıl Yapılır ?

ölçme işlemi nasıl yapılır
Ölçme İşlemi Nasıl Yapılır ?
Böyle yanında birimiyle birlikte verilmiş bir değeri ölçerek bulmak için biz çeşitli ölçü aletleri kullanırız. Hangi cinsten büyüklüğü ölçüyorsak ölçü aleti bu ölçme işlemine uygun özellikler taşır. Örneğin bir cismin uzunluğunu ölçmek için cetvel, şerit, metre, kompas, verniye gibi çeşitli ölçü aletleri kullanılır. Bunun gibi ağırlıklar çeşitli terazilerle, bir gazın basıncı manometre ile, sıcaklık termometreyle, bir aracın hızı bu iş için özel olarak yapılmış ölçü aletleriyle ölçülür. Her büyüklüğün, birimi tanımlanmış her değerin özel bir ölçü aleti vardır. Her ölçü için bir tane örnek yapılır. Bu örnek ölçü biriminin tanımına tıpatıp uyar. Bu örneğe etalon denir. Örneğin uzunluk birimi metre olduğuna göre, önce bir metre etalonu yapılmış olmalıdır. Ondan sonra artık bütün cetveller bu etalona göre ayarlanır. Uzunluk etalonu Fransada’dır. Sevres Uluslararası Ağırlık ve Ölçüler Bürosu’nun mahzeninde iridyumlu platinden yapılmış bir çubuk vardır. Bu çubuğun üzerinde iki çizgi çizilmiştir. O derece sıcaklıkta bu iki çizgi arasındaki uzunluk 1 metre kabul edilmiştir. Buna benzer uzunluk etalonlarından Washington D.C . Standartlar Bürosunda da vardır. Dünyada kullanılan bütün cetveller bu etalonlara uymak zorundadır. Uzunluk ölçmek için kullanılan ölçü aletleri de çok çeşitlidir. Örneğin bir kumaşı ölçmek için tahtadan yapılmış, 1 metre boyunda bir cetvel yeterlidir. Ama kağıt üzerindeki çizgileri ölçmek istersek başka türlü cetveller kullanırız. Çünkü kağıt üzerinde, bir-iki santim boyundaki küçük aralıkların da önemi vardır. Eğer daha küçük uzunlukları duyarlı ve doğru olarak ölçmek istersek normal cetvellerde işimize yaramaz. Cetvelin art arda gelen iki çizgisi birbirine çok yakındır; göz bu arayı kolayca inceleyemez. Oysa bazen milimetrenin de kesirlerini ölçmek gerekir. O zaman kompas, mikrometrik vida gibi ölçü aletleri kullanılır. Bunlar milimetre basamağındaki büyüklükleri hem doğru, hem de kolay ölçmemizi sağlarlar.

Hakkında Bocuq

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir