Anasayfa » Kim Kimdir ?

Kim Kimdir ?

Bu Kategoride Merak Ettiğiniz Kişilerin Biyografilerini Bulabilirsiniz.

Aristo

Ünlü Yunan filozofu. Yunanlıların Trakya’daki sömürgelerinde stagaria kasabasında doğmuştur. Makedonya hükümdarı Amyntas II.nin hekimi olan babasının ölümü üzerine Atina’ya gelmiştir. Atina’da ünlü yunan filozofu Eflatun’un akademisine devam etmiş ve Eflatun’un öğrencisi olmuştur. Eflatun’un ölümü üzerine Ksenokrates ile Atina’dan ayrılmış, Anadolu’da Aterneus sitesine gelmiş, orada bir okul açmış buradan Lesbos adasına giderek Tarih ve biyoloji çalışmış. Makedon’ya kralı Filip tarafından oğlu …

Devamını Oku »

Barbaros Hayreddin Paşa

(1473_1546) Osmanlı imparatorluğunun en büyük kaptan _ı deryası Asıl adı Hızır’dır .Hayrettin adı Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilmiştir.Barbaros adıysa, kırmızı sakallı olduğundan ya da kardeşi Baba Oruç ‘un adını Avrupalılar iyi telaffuz edemediklerinden onun yerine geçen kardeşi Hızır’ı Barbaros diye çağırmalarından gelmiştir. Hızır,Midilli Adası ‘nın fethinde bulunan sipahi Yakup’un oğludur.Yakup, Midilli alınınca orada kendisine verilen tımarda yerleşmiştir. Hızır’dan başka İshak,oruç …

Devamını Oku »

EBU HAYYAN (ALİ BİN MUHAMMED)

EBU HAYYAN (ALİ BİN MUHAMMED) (930_1010) İranlı fakih mutasavvıf islamiyet ve felsefe arasında bağlantı kurmaya çalışmıştır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Yakut un kaybettiği belgelerden anlaşıldığına göre şubat 1010 da hayatta idi ve 80 yaşından sonra vefat etmiştir. Doğduğu şehir muhtelif kaynaklara göre Nişabur Şiraz veya Vasıt’tır. Hayatının büyük bir kısmını Bağdat’ta geçirmiştir,orada Ebu said ve Ali b. İsa’dan gramer, …

Devamını Oku »

Zenon

Yunan filozofu, Hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. Elealı olduğu sanılmaktadır. Doğum tarihi kesin olarak belli olmadığı gibi ölüm tarihide belli değildir. Hareketin , başka bir deyimle uzayın nesnel gerçekliğini inkar eder Aşil ve kaplumbağa uçan ok adlı eserlerin yazarı olarak ünlüdür.

Devamını Oku »

Artemis

Artemis Kimdir

Yunan mitolojisindeki tanrıçalardan biri Zeus ile Leto’nun kızı, Apollonun kızkardeşi dir. İkisi de Delos adası üzerindeki kynthos dağında ikiz olar dünyaya gelmiştir. Artemis bereketin, ormanların ve dağların tanrıçasıdır. Avcıların, musikinin, siyirbazlığın da korucusudur. Nymphalar’la beraber ormanlarda gezer. Bütün hayvanlar on abağlıdır. Geyik ve ayı onun kutsal hayvanlarıdır. Artemiz, aynı zamanda bir kadınlık tanrıçasıdır. Genç kızlar evlenirken ona dua ederler. Çok …

Devamını Oku »

Celaleddin Harzemşah

(1231) Harzemşahlar devletinin son hükumdarı. Babası ölünce tahta çıkmıştır. (1220) Moğol baskısı karşısında dayanamayarak Gazne’ye, uzun oradan Hindistan’a çekilmiş ve uzun süre buralarda kalmıştır. Tekrar İran’a dönerek Kirman, Fars ve İran Acem bölgelerini almıştır. Azarbeycan Atabeklerini almıştır. Azarbaycan Atabekleri ve Gürcülerle savaşlar yapmış, fakat olumlu bir sonuç elde edememiştir. Eyyübilerden Ahlat’ı almışsa da Eyyübiler ile Anadolu Selçuklularının birleşerek yaptıkları saldırılarda …

Devamını Oku »

Kamil Akdik

Kamil Akdik Kimdir

1862_1941) Türk hattatı. İstanbul da doğmuş Fatih Rüştiyesini bitirerek çeşitli memuriyetlerde bulunmuş, 1922’de Divanı Hümayun Kaleminin üzerine emekliye ayrılmıştır. Daha sonraları ise Güzel sanatlar Akademisi şark Tezyinatı bölümünde hocalık yapmıştır. Yazı sanatıyla ilk ilişkisi hattat süleman Efendi’nin aracılıyle başlamış, daha sonra hattat sami Efendi’nin yanında çalışmıştır. İlk döneminde, daha çok sülüs ve nesih türleri üzerinede durmuş, daha sonraları sülüs celileri …

Devamını Oku »

Bahadır Şah Kimdir ?

(1643_1712) Hindistan’da hakim olan Türk Moğol hükümdarlarından biri. Gerçek adı Muazzam dır.Babasının yaşadığı dönemde birçok seferlere katılmış ve Dekkan’da valilik yapmıştır. Babasının ölümü üzerine, taht kavgası dolayısıyla kardeşi Azzam şah ile iki çocuğunu öldürtmüş ve 1707 yılında tahtta geçmiştir. Hindistan’daki Türk Moğol imparatorluğunun çöküş devri hükümdarlarındandır.

Devamını Oku »

Ziya Gökalp Kimdir ?

ziya gökalp kimdir hayatı

Ziya Gökalp Kimdir ? Biyografisi Eserleri Hayatı Türk sosyolog, yazar şair ve filozofu. Babası Tevfik Efendidir. Diyarbakır’da doğmuş, bütün çocukluğunu orada geçirmiş, yazar olan babasının etkisiyle küçük yaşta folklor ve halk şiiriyle ilgilenmiştir. Diyarbakır’da geçen ilk ve orta öğrenim devresinden sonra, babasını erken yaşta kaybedince, öğreniminin geri kalan bölümyle amcası ilgilenmiştir. Arapça ve farsça gibi zamanın yabancı dillerini yeğenine öğretmede …

Devamını Oku »

Dehhani Hoca Kimdir ?

Dehhani Hoca Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri İlk Divan şairlerinden. Nerde doğduğu ve adının ne olduğu bilinmemektedir. Gençliği Horasan’da geçti. Sonra Konya’ya geldi. Anadolu Selçuklulardan III. Alaeddin Kekubad zamanında (XIII. yüzyıl) ve onun sarayında yaşamış olan Dehhani şiir konularını din dışı konulardan seçmiştir. Dehhani , Cengiz istilası önünden kaçan topluluklardan birine mesuptu. x ııı. yüzyılda Asya’dan Anadolu’ya doğru akan bu …

Devamını Oku »