Anasayfa » Dersler » Din Kültürü

Din Kültürü

Din Kültürü Dersiyle İlgili Geniş Bilgiyi Bu Kategoride Bulabilirsiniz.

Cömertliğin Beş Şartı

Cömertliğin Beş Şartı 1- Vermekte acele etmek: İhtiyaç sahibi, sıkıntı içinde üzüntü çekerken, sadaka verecek kişi geciktirdiği için yalan özür beyan etmeye mecbur olur. Bundan sonra infakın, sadakanın, (Allah yolunda harcamanın), dünyada duası, ahirette sevabın kalmama ihtimali vardır. Onun için ziyafetlerde yemeği çabuk getirmeli ve iyilik yaparken de acele etmelidir. 2- Gizlilik: Zira, aşikar olanda çok fesad ve zarar vardır. …

Devamını Oku »

Abdest Alma Nedir ?

Abdest Alma Nedir ? Belirli vücut organlarını, gerektiği gibi yıkamaktan ibaret olan bir temizlik ve ibadet. Namaz kılmak gibi, bazı dinsel görevleri yerine getirmek için abdest almak gereklidir. Abdest, namaz abdesti ve boy abdesti olmak üzere ikidir. NAMAZ ABDESTTİ:Namaz abdesti şu şekilde alınır. 1_ Besmele çekilir, sonra da Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya denilerek, niyet edilirve eller üç …

Devamını Oku »

Müslümanlığın Temel İlkeleri

Müslümanlığın Temel İlkeleri Müslümanlığı temel ilkelerden ayıran niteliği koyduğu esaslarıdır. Müslümanlığın esaslarını koşullarından ayırmak gerekir. Müslümanlığın esaslarına inanç esasları da denir. Bu inanç esasları 6 ana noktada toplanır. Bunlar sırayla şöyledir : 1_Tanrı’nın Tekliğine İnanmak : Bu Müslümanlığın getirdiği en önemli yeniliktir. Buna göre Tanrı tektir, ondan başka Tanrı tanınamaz, ondan başkasına kulluk edilemez. Müslümanlığın getirdiği bu yeniliğe karşılık, öteki …

Devamını Oku »

Müslümanlığın Yayılışı

Müslümanlığın Yayılışı Dünyanın ilk Müslüman devletleri olan Emeviler’le Abbasiler’in çevresinde genellikle Türk devletleri bulunuyordu. İlk başlarda Türkler Araplar’la sürekli olarak savaşmışlardır. Çünkü Emeviler’in izlediği Araplık politikası Türkler’i rahatsız ediyordu. Ama, Emeviler’in yerine Abbasiler geçince Türkler’le Araplar’ın arası düzeldi. Çünkü Abbasiler gerek Türkler’e gerekse Arap olmayan başka Müslüman uluslara karşı iyi davranıyorlardı. Bu tutumun sonucu Müslümanlık daha hızla yayılmaya başladı. Özellikle …

Devamını Oku »

Dört Halife Dönemi

Dört Halife Dönemi Hz. Muhammed öldükten sonra Müslümanlar onun yerine geçecek bir kimse (halife) seçmek istediler. Sonunda Hz. Muhammedin kayınpederi Ebubekir halife oldu. Bu yeni döneme İslam tarihinde Dört Halife Dönemi yada Hulefa-i Raşidin dönemi denir.

Devamını Oku »

Din Beşeriyetle Doğmuş Ve Onunla Devam Edecektir

Din Beşeriyetle Doğmuş Ve Onunla Devam Edecektir Tarih ve ahval-i beşerin tetkikatı açık bir surette gösteriyor ki, din fikri, insanla beraber doğmuştur. Çünkü, tarihi asırların hiç birisinde bundan haberi olmayan bir millete tesadüf edilemiyor. Nerede insan varsa orada bir nevi iman ve ibadet mevcud olduğu bittetkik anlaşılmıştır. Hatta tarihten evvelki zamanlarda yaşamış olanlarda bile din fikrinin, dini hislerin varlığı inkar …

Devamını Oku »

Vicdan Dinin Yerini Tutabilir Mi ?

Vicdan Dinin Yerini Tutabilir Mi ? Bazı filozoflar vicdan din makamına kaaim olabileceğini söylemiş olsalar da bu, doğru değildir. Evet , insanlarda fıtri bir istidat vardır. İyiyi kötüden, hayrı şerden ayırt etmek istidadı insanda fıtrıdir. Fakat vicdan dediğimiz bu isti’dat, talim ve terbiye ile tekemmül edeceği gibi, kötü itiyatlar la, fena muhitlerin kötü telkinleriyle körleşeceği ve hatta büsbütün yok olabileceği …

Devamını Oku »