Anasayfa » Atatürk » İnkilapları

İnkilapları

Mustafa Kemal Atatürk’ün İnkilapları Hakkında Geniş Bilgiyi Bu Kategoride Bulabilirsiniz.

Harf Devrimi

Cumhuriyetin ilanından sonra, milletçe Batılaşmamız için Büyük Atatürk tarafından yapılan devrim hareketlerimiz en önemlilerinden biri. Türkler, tarih boyunca değişik yazılar kullanmışlardır. Türkçenin, bugüne kadar bilinen yazıların en eskisi Orhun ve Yenisey yazıtlardır. Bunlar yukardan aşağı satırlar şeklinde yazılan yazılardır. Bundan sonra sağdan sola yazılan uygur yazısı kullanılmıştır. Müslümanlığın kabul edilmesinden sonra Arap yazısı kullanılmağa başlanmıştır. Uzun yüzyıllar kullanılan Arap yazısında,harflerin …

Devamını Oku »

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği Yasası) ülkedeki bütün eğitim kurumlarının Maarif Vekaleti’ne yani (Milli Eğitim Bakanlığı’na) bağlanmasını öngören yasa olan Tevhid-i Tedrisat Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 3 Mart 1924 tarih ve 430 Kanun Numarası ile kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim alanında reformlar yapılabilmesi laiklik, millilik ve modernlik esaslarına uyabilmek için eğitim kurumlarının birleştirilmesi gerekliydi. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası) …

Devamını Oku »

Soyadı Kanunu Kabulü

Soyadı Kanunu Kabulü Osmanlı Devleti’nde herkes babasının ismiyle anılmaktaydı ve bundan dolayı isim benzerlikleri karışıklıklara yol açmaktaydı. Önemli derecede kargaşalara sebep olan bu durum özellikle resmi işlemlerde ciddi sorunlar teşkil etmekteydi. Bu sebepten dolayı uygar toplumlarda olduğu gibi; her Türk vatandaşına ailelerinin soylarını belirten ve ailenin simgesi olacak Soyadı Kanunu gündeme getirildi. 21 Haziran 1934’te çıkarılan yasayla, her Türk kendine …

Devamını Oku »

Aşar Vergisinin Kaldırılması

Aşar Vergisinin Kaldırılması Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923-1929 tarihleri arasında ekonomi politikasına damgasını vuran İzmir İktisat Kongresi’nde oy birliği ile alınmış olan kararlarından birisi de 1925’te Aşar Vergisinin Kaldırılmasıdır. Mülkiyeti devlete ait olan toprakların kullanılması karşılığında devlet tarafından alınan bir tür kira gibi düşünülebilen Aşar Vergisi, Osmanlı Devleti’nin mülkiyet rejimini temsil eden zamanın en önemli vergilerindendir. Aşar Vergisinin Kaldırılması sebebi şu şekilde …

Devamını Oku »

Kapitülasyonların Kaldırılması

Kapitülasyonların Kaldırılması nedir

Kapitülasyonların Kaldırılması Osmanlı İmparatorluğu’nda yabancılara verilen ekonomik, adli, idari vb. hak ve ayrıcalıklardır. Kapitülasyonların Kaldırılması sözü 1856 yılında kurtuluş savaşından önce verilen bir karardır. Osmanlıya verilmiş olan bu söz hiç bir zaman yerine getirilmediği gibi; İttihat ve Terakki’nin 1911 yılında kaldırdığı kapitülasyonlar Sevr Anlaşması ile daha da güçlü bir şekilde Osmanlı Devleti’nin sırtına bindirilmiştir. Kapitülasyonlar Kurtuluş Savaşı sırasında Sovyetler Birliği …

Devamını Oku »

Kabotaj Kanunu (Liman İşletme Hakkı)

kabotaj kanunu nedir

Kabotaj Kanunu Liman İşletme Hakkı ulusların kendi karasuları içerisinde kalan deniz çevresini kullanması yada kullandırtması olarak bilinmekte olan bir kanundur. Kabotaj Kanunu (Liman İşletme Hakkı) nı deniz ticaretinde 16 ıncı yüzyılın ortalarında ingiltere kullanmıştır. Köklü bir geçmişinin yanı sıra büyük bir geçmişi olan Türk Denizciliği 1923 Birinci İzmir İktisat Kongresi’nde ekonomideki yerini yeniden almıştır ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Kapitülasyonlarla yabancılara terk …

Devamını Oku »

Türk Tarih Kurumu

Türk Tarih Kurumu nedir

Türk Tarih Kurumu Türk tarihinin ilk kaynaklardan araştırılması amacı ile Mustafa Kemal Atatürk tarafından 15 Nisan 1931 yılında 16 üyeyle Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ismiyle kurulmuş olan bir kurumdur. 3 Ekim 1935 tarihinde Türk Tarih Kurumu ismini alan Türk ve Türkiye tarihini araştırma yapmayı ve yayınlamayı görev olarak benimseyen Türk Tarih Kurumu 1983 yılında çıkarılan bir yasayla TC Atatürk Kültür, …

Devamını Oku »

Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu nedir

Türk Dil Kurumu Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932’de Atatürk’ün talimatıyla kurulmuş olup; dönemin milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan Sâmih Rif’at, Ruşen Eşref, Celâl Sahir ve Yakup Kadri’dir. Kurumun ilk başkanı Sâmih Rif’at tarafından kurulmuştur. Türk Dil Kurumu’nun Türk Dili’nin öz güzelliğini, zenginliğini meydana çıkarmak vede onun yeryüzündeki diller arasında değerine yakışır bir yere yükseltmeyi hedef almaktaydı. …

Devamını Oku »

Çok Partili Hayata Geçiş

Çok Partili Hayata Geçiş Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 yılında açılmasında sonra siyasi parti açılma konusu hiç gündeme gelmemeişti. Farklı görüşlere sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk üyeleri siyasi görüşlerini ve düşüncelerini bir süreliğine bir kenara bırakmışlardı. Zaman zaman demokratik ortamın oluşup oluşmadığını anlamaya çalışan Mustafa Kemal Atatürk çok partili hayata geçiş denemelerinde bulunmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün …

Devamını Oku »

Kadınlara Seçme Ve Seçilme Hakkının Verilmesi

Kadınlara Seçme Ve Seçilme Hakkının Verilmesi Mustafa Kemal Atatürk’ün toplumsal hayatta yaptığı devrimlerdendir. 1930 lu yıllarda önce belediye seçimlerine katılma sonrasındaysa köylerde muhtar seçme ve ihtiyar heyetine katılma hakkı verilen kadaınlar 5 Aralık 1934 Anayasada ve kanunda yapılan değişikliklerle birlikte milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur.

Devamını Oku »