Anasayfa » Atatürk » İlkeleri

İlkeleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün İlkeleri Hakkında Geniş Bilgiyi Bu Kategoride Bulabilirsiniz.

Laiklik

Laiklik ilkesi kısaca

Laiklik Nedir ? din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını hedef alan Laiklik ilkesi inanç özgürlüğünü sağlamaktadır. İnanç özgürlüğü çerçevesinde herkes istediği inanca sahip olabilmekte ve inancının gereklerini yapabilmektedir. Dinlere ve dindarlara karşı çıkmayan Mustafa Kemal Atatürk dinlerin çıkarlar için kullanılmasına her zaman karşı çıkmıştır. Laiklik İlkesi ile birlikte Saltanatın kaldırılması Halifeliğin kaldırılması Tevhid-i Tedrisat (eğitim – öğretimin birleştiril*mesi) Kanunu’nun çıkarılması …

Devamını Oku »

Devletçilik

devletçilik ilkesi nedir

Devletçilik ülkedeki kalkınma çalışmalarının özel sektör ve devletle birlikte yapılması ilkesidir. Devletçilik ilkesinin bir diğer anlamıda ekonomi ilkesidir. Ülkenin kalkınma sürecinde bireylerin yapamayacakları yatırımları devletin yapmasını esas alan Devletçilik ilkesi; Türkiye Cymhuriyeti’nin demokratik düzen içersinde milli kültürüne, çağdaş medeniyet seviyesine ve ekonomik bağımsızlığına kavuşması esasına dayalıdır.

Devamını Oku »

İnkılapçılık

İnkılapçılık ilkesi

İnkılapçılık ülkenin modern ve çağdaş bir yapıya sahip olmasını hedef almaktadır. Yenilik olarakta adlandırılan İnkılapçılık ilkesi eski işe yaramayan ve gereksiz kurumların yıkılarak yerine çağa uygun faydalı kurumların kurulmasını esas almaktadır. Yeniliklere ayak uyduramayan ülkelerin ve toplumların her zaman geride kaldığı günümüzde yaptığımız ve yapacağımız yenilikler sayesinde diğer dünya ülkeleriyle yarışabiliriz. Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi; Yaptığımız ve yapmakta …

Devamını Oku »

Halkçılık

halkçılık ilkesi

Halkçılık devletin sunmuş olduğu imkanlardan herkesin eşit şekilde yararlanmasınıdır. Cumhuriyet döneminde demokrasinin temel dayanaklarından biri olan Halkçılık halkın kendi yöneticisini kendi seçmesi anlamınıda taşımaktadır. Halkçılık toplumda herkesin eşit olduğunu ve kanunlar karşısındada kimseye ayrımcılık tanınmayacağını açıklamaktadır. Halk, bir milleti oluşturan çeşitli grupların içinde bulunan insanlara denir. Halkçılık ilkesine göre hiçbir gruba, aileye, kişiye, zümreye, veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz. Halkçılık milleti …

Devamını Oku »

Milliyetçilik (Ulusçuluk)

Milliyetçilik (Ulusçuluk) kısaca

Milliyetçilik (Ulusçuluk) Milli mücadelenin oluşmasında ve başarıya ulaşmasında büyük rol oynamıştır. Milliyetçilik bireylerin ait oldukları milletin varligini ve birligini sürdürmesi ve yüceltmesi için diger bireylerle ortak çalışma bilincine sahip olmasidir olarak açıklanmaktadır. Atatürk’çü Milliyetçilik anlayışı ırkçılığı reddeder. Her türlü mezhep anlayışını reddeder. Ulusal birlik ve beraberliğin sağlanmasını hedef alır.

Devamını Oku »

Cumhuriyetçilik

Cumhuriyetçilik ilkesi

Cumhuriyetçilik Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir; düşüncesini esas alan bir ilkedir. Ayrıca devlet yönetiminde halkında söz sahibi olmasıdır. Çağdaş, medeni ve laik devlet düzeninin de temeli olan Cumhuriyetçilik ulusçu, demokratik, vede bağımsızlığı simgeleyen bir ilkedir. Saltanatın kaldırılmasına ve tek kişilik bağımsızlığın yıkılmasına ön ayak olan Cumhuriyet 29 Ekim 1923 yılında ilan edilmiştir.

Devamını Oku »