Anasayfa » Atatürk

Atatürk

Türkiye Cumhuriyati’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Hakkında Geniş Bilgiyi Bu Kategoride Bulabilirsiniz.

Harf Devrimi

Cumhuriyetin ilanından sonra, milletçe Batılaşmamız için Büyük Atatürk tarafından yapılan devrim hareketlerimiz en önemlilerinden biri. Türkler, tarih boyunca değişik yazılar kullanmışlardır. Türkçenin, bugüne kadar bilinen yazıların en eskisi Orhun ve Yenisey yazıtlardır. Bunlar yukardan aşağı satırlar şeklinde yazılan yazılardır. Bundan sonra sağdan sola yazılan uygur yazısı kullanılmıştır. Müslümanlığın kabul edilmesinden sonra Arap yazısı kullanılmağa başlanmıştır. Uzun yüzyıllar kullanılan Arap yazısında,harflerin …

Devamını Oku »

10 Kasımda Ne Oldu

10 Kasımda ne olmuştur ? 10 Kasım 1938 yılında Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yummuştur. Mustafa Kemal Atatürk‘ün mezarı Ankara’da Anıtkabir‘dedir. Her sene 10 Kasım tarihinde insanlar Ankara’ya Anıtkabir‘e giderler. Ankara’da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk‘ün mezarını ziyaret edip Mustafa Kemal Atatürk‘ün mezarına çiçekler güller koyarlar ve orada göz yaşlarını tutamayıp orada ağlarlar. Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım …

Devamını Oku »

Şapka Kanunu

Büyük Atatürk‘ün Türk Milleti’nin batılaşması yolunda yapmış olduğu devrimlerden biri. Kurtuluş savaşının kazanılması ile Türk Milleti’nin hakları bütün dünya devletleri tarafından tanınmış oldu. Bundan sonra Atatürk Cumhuriyet‘i ilan ederek Türk Toplumu’nun yönetiminde batı anlayışında bir yönetim şeklini kabul ettirmiş oldu. Bu yeni rejimle birlikte batı uygarlığını daha derinden benimseyebilmemiz için yapılası gereken pek çok şeyler vardı. Yazımız kıyafetimiz kanunlarımız eğitim …

Devamını Oku »

Atatürk’ün Öğrenim Hayatı

Atatürk'ün Öğrenim Hayatı kısa yazı

Atatürk’ün Öğrenim Hayatı Önce mahalle mektebine başlayan birkaç gün sonrada Şemsi Efendi Mektebi‘ne geçen Mustafa Kemal Atatürk; seküler bir okul olan vede bürokrat yetiştiren Selânik Mülkiye Rüştiyesi‘ne kaydolmuştur. Ancak muhitindeki askerî öğrencilerin üniformalarından da etkilenerek ve annesinin karşı çıkmalarına rağmen 1893 yılında Selânik Askerî Rüştiyesi‘ne girmiştir. Bu okulda Matematik Öğretmeni olan Yüzbaşı Üsküplü Mustafa Sabri Bey ona anlamı mükemmellik ve …

Devamını Oku »

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği Yasası) ülkedeki bütün eğitim kurumlarının Maarif Vekaleti’ne yani (Milli Eğitim Bakanlığı’na) bağlanmasını öngören yasa olan Tevhid-i Tedrisat Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 3 Mart 1924 tarih ve 430 Kanun Numarası ile kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim alanında reformlar yapılabilmesi laiklik, millilik ve modernlik esaslarına uyabilmek için eğitim kurumlarının birleştirilmesi gerekliydi. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası) …

Devamını Oku »

Soyadı Kanunu Kabulü

Soyadı Kanunu Kabulü Osmanlı Devleti’nde herkes babasının ismiyle anılmaktaydı ve bundan dolayı isim benzerlikleri karışıklıklara yol açmaktaydı. Önemli derecede kargaşalara sebep olan bu durum özellikle resmi işlemlerde ciddi sorunlar teşkil etmekteydi. Bu sebepten dolayı uygar toplumlarda olduğu gibi; her Türk vatandaşına ailelerinin soylarını belirten ve ailenin simgesi olacak Soyadı Kanunu gündeme getirildi. 21 Haziran 1934’te çıkarılan yasayla, her Türk kendine …

Devamını Oku »

Aşar Vergisinin Kaldırılması

Aşar Vergisinin Kaldırılması Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923-1929 tarihleri arasında ekonomi politikasına damgasını vuran İzmir İktisat Kongresi’nde oy birliği ile alınmış olan kararlarından birisi de 1925’te Aşar Vergisinin Kaldırılmasıdır. Mülkiyeti devlete ait olan toprakların kullanılması karşılığında devlet tarafından alınan bir tür kira gibi düşünülebilen Aşar Vergisi, Osmanlı Devleti’nin mülkiyet rejimini temsil eden zamanın en önemli vergilerindendir. Aşar Vergisinin Kaldırılması sebebi şu şekilde …

Devamını Oku »

Kapitülasyonların Kaldırılması

Kapitülasyonların Kaldırılması nedir

Kapitülasyonların Kaldırılması Osmanlı İmparatorluğu’nda yabancılara verilen ekonomik, adli, idari vb. hak ve ayrıcalıklardır. Kapitülasyonların Kaldırılması sözü 1856 yılında kurtuluş savaşından önce verilen bir karardır. Osmanlıya verilmiş olan bu söz hiç bir zaman yerine getirilmediği gibi; İttihat ve Terakki’nin 1911 yılında kaldırdığı kapitülasyonlar Sevr Anlaşması ile daha da güçlü bir şekilde Osmanlı Devleti’nin sırtına bindirilmiştir. Kapitülasyonlar Kurtuluş Savaşı sırasında Sovyetler Birliği …

Devamını Oku »

Kabotaj Kanunu (Liman İşletme Hakkı)

kabotaj kanunu nedir

Kabotaj Kanunu Liman İşletme Hakkı ulusların kendi karasuları içerisinde kalan deniz çevresini kullanması yada kullandırtması olarak bilinmekte olan bir kanundur. Kabotaj Kanunu (Liman İşletme Hakkı) nı deniz ticaretinde 16 ıncı yüzyılın ortalarında ingiltere kullanmıştır. Köklü bir geçmişinin yanı sıra büyük bir geçmişi olan Türk Denizciliği 1923 Birinci İzmir İktisat Kongresi’nde ekonomideki yerini yeniden almıştır ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Kapitülasyonlarla yabancılara terk …

Devamını Oku »

Türk Tarih Kurumu

Türk Tarih Kurumu nedir

Türk Tarih Kurumu Türk tarihinin ilk kaynaklardan araştırılması amacı ile Mustafa Kemal Atatürk tarafından 15 Nisan 1931 yılında 16 üyeyle Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ismiyle kurulmuş olan bir kurumdur. 3 Ekim 1935 tarihinde Türk Tarih Kurumu ismini alan Türk ve Türkiye tarihini araştırma yapmayı ve yayınlamayı görev olarak benimseyen Türk Tarih Kurumu 1983 yılında çıkarılan bir yasayla TC Atatürk Kültür, …

Devamını Oku »