Anasayfa » Kim Kimdir ? » EBU HAYYAN (ALİ BİN MUHAMMED)

EBU HAYYAN (ALİ BİN MUHAMMED)

EBU HAYYAN (ALİ BİN MUHAMMED)
EBU HAYYAN (ALİ BİN MUHAMMED) (930_1010)

İranlı fakih mutasavvıf islamiyet ve felsefe arasında bağlantı kurmaya çalışmıştır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Yakut un kaybettiği belgelerden anlaşıldığına göre şubat 1010 da hayatta idi ve 80 yaşından sonra vefat etmiştir. Doğduğu şehir muhtelif kaynaklara göre Nişabur Şiraz veya Vasıt’tır. Hayatının büyük bir kısmını Bağdat’ta geçirmiştir,orada Ebu said ve Ali b. İsa’dan gramer, Ebu hamid el-Marvaruzi ve ebu bekr eş-Şafii fıkhı tahsil etti. Yaşı hayli ilerledikten sonra (971-1001) yılları arasında aralıklı olarak, Yahya b. Adi Ebu Süleyman Mahmud b. Tahir’in felsefe derslerine devam etti. Ebu hayyan İslam düşüncesinde felsefenin kurucusu sayılır.
Eserleri Başlıca :
– El-Mukabasat
– El-Emta

Hakkında Ödevci

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir