Anasayfa » Kim Kimdir ? » Barbaros Hayreddin Paşa

Barbaros Hayreddin Paşa

Barbaros Hayreddin Paşa kimdir biyograifisi neler yapmıştır eserleri
(1473_1546) Osmanlı imparatorluğunun en büyük kaptan _ı deryası Asıl adı Hızır’dır .Hayrettin adı Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilmiştir.Barbaros adıysa, kırmızı sakallı olduğundan ya da kardeşi Baba Oruç ‘un adını Avrupalılar iyi telaffuz edemediklerinden onun yerine geçen kardeşi Hızır’ı Barbaros diye çağırmalarından gelmiştir. Hızır,Midilli Adası ‘nın fethinde bulunan sipahi Yakup’un oğludur.Yakup, Midilli alınınca orada kendisine verilen tımarda yerleşmiştir. Hızır’dan başka İshak,oruç ve İlyas adlarında üç oğlu daha vardır. Ege Denizi ve Akdeniz’de korsanlığın çok olağan sayıldığı XV.yüzyılda Yakup’un oğulları da korsanlığa yöneldiler. Adada yaşadıkları sıralarda bu iş için gerekli ilk işlemlerden kürek çekmeyi ve gemi kullanmayı talim etmiştir. Oruç gemisiyle denizlere açılmış ve korsanlığa başlayarak kısa sürede Midilli çevresinde ünlü bir korsan olmuştur. Onun ardından Hızır ve küçük kardeşi İlyas da gemi edinerek ticarete başlamışlar, fakat Rodos korsanlarının saldırısına uğrayıp yapılan çarpışmada İlyas ölmüş ve Hızır da tutsak edilmiştir.

Barbaros Hayreddin Paşa hakkında bilgi

Bir süre Rodos zindanlarında yatan Hızır, sonradan Rodos korsan gemilerinde forsa olarak çalıştırılmış, bu sırada da görgü ve bilgisini artırmıştır. Fırtınalı havada bir kolayını bularak kaçmayı başaran Hızır, Antalya’da bulunan Şehzade Korkut’un babasıyla görev almıştır. Korkut’un babasıyla araları açılması üzerine kardeşi oruç’un yanına gitmek zorunda kalmıştır. İki kardeş daha sonra el ele vererek Akdeniz’de korsanlığa başlamışlardır. Osmanlı Devleti Anadolu kıyılarında korsan gemilerinin iş görmelerini ve dolaşmalarını yasaklayınca iki kardeş Tunus dolaylarındaki Cerbe Adası’na sığınmışlar, adayı da kendileri için bir çeşit üs durumuna getirilmişlerdir. Bu adadan Ada’dan Akdeniz ‘e açılarak güney Akdeniz kıyılarını ve yakarak güney Akdeniz kıyılarını ve yakaladıkları gemileri de soyarak gitgide güçlenmişler, 1516 yılında Cezayir Kalesi’ni İspanyolların elinden alarak burada küçük bir hükümet kurmuşlardır. Bu küçük hükümetin başkanlığına getirilen Oruç Reis ,İspanyollar ve Araplarla savaştığı bir sırada yaralanmış ve ölmüştür. Yerine hükümetin başına Hızır Reis’in bu tür davranışının sebebi hem kendi, hem de hükümetinin durumunu güçlendirmekti.Cezayir’in Osmanlı hakimiyeti altına alınmasını Yavuz Sultan Selim’den rica etmiş ve Osmanlı padişahı da bu isteği memnuniyetle karşılamıştır. Bu anlaşmanın sonunda Osmanlı padişahı eski korsan ve hükümet başkanına beylerbeyliği rütbesi vermiş be emrine iki bin yeni çeri ve silah yollamıştır.

Barbaros Hayreddin Paşa nasıl öldü

Böylece bir Osmanlı paşası olan Hızır’ın gücü artmış ve önüne çıkan donanmayı yenerek Akdeniz’de ün salmıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın Şarken ve kardeşiyle savaş durumundayken karada bir türlü başarı sağlamaması üzerine padişah Akdeniz’in bu ünlü kaptanını İstanbul’a çağırtmıştı. Yanına aldığı on sekiz ünlü kaptanıyla birlikte İstanbul!a gelen Hızır,Kanuni Sultan Süleyman ‘a olan üstü armağanlar sunmuş, buna karşılık padişah da onu büyük bir karşılık padişah da onu büyük bir törenle karşılamıştır. Bunun ardından kendisinden son derece hoşnut kalan padişah Hızır’a dinin ve devletin adını vermiştir. Ayrıca Hızır’ı Türk savaş filosunun başına kaptan’ı derya olarak tayin etmiştir (1533) Barbaros Hayrettin Paşa, donanmayı yeni baştan düzenledikten sonra deniz seferlerine girişmiş,korsan gemilerini Türk sularında kaçırmış,preveze’de Haçlı donanması amirali Andrea Doria’yı yenip Akdeniz’i bir Türk gölü haline getirmiştir(1538) Bundan sonra Kanuni Sultan Süleyman’ın müttefiği olan Fransa Kralı Fransuva I.’in Osmanlılardan yardım istemesi üzerine Nis’e gitmiş ve şehri ele geçirmiştir. Şarlken’in donanmasını yenerek zafer kazanmıştır. Hayrettin paşa, daha birçok zaferler kazandıktan sonra ölmüş ve İstanbul’da Beşiktaş’taki türbesine gömülmüştür.

Hakkında Ödevci

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir