Anasayfa » Kim Kimdir ? » Aristo

Aristo

aristo-kimdir-mantigi-sözleri-hayati
Ünlü Yunan filozofu. Yunanlıların Trakya’daki sömürgelerinde stagaria kasabasında doğmuştur. Makedonya hükümdarı Amyntas II.nin hekimi olan babasının ölümü üzerine Atina’ya gelmiştir. Atina’da ünlü yunan filozofu Eflatun’un akademisine devam etmiş ve Eflatun’un öğrencisi olmuştur. Eflatun’un ölümü üzerine Ksenokrates ile Atina’dan ayrılmış, Anadolu’da Aterneus sitesine gelmiş, orada bir okul açmış buradan Lesbos adasına giderek Tarih ve biyoloji çalışmış.

Makedon’ya kralı Filip tarafından oğlu İskendere ders vermek için Makedonya’ya çağırılmıştır. Orada yedi yıl kalmış İskender tahta çıkmasından sonra Makedonya’dan ayrılarak Atina’ya dönmüş ve kendisini yalnız bilime vermiş. Eflatun’un akademisin yanında kendi okulu Lykeion kurmuştur. 323 yılında İskender’in ölümüyle Atina’da başlayan aleyhindeki gösterilerde İskender’in taraftarlığıyla suçlanmıştır. Bunun üzerine Atina’dan kaçarak Euboia adasındaki Khalkis’e gitmiş, annesini evine yerleşmiş orada ölmüştür. Eflatun’un etkisi altında geçen dönemden sonra hayatının yirmibeş yılında, kendi felsefesini yaratmıştır.

Kendinden önce belirsiz olan bütün bilimleri bölmüş, fizik, biyoloji, ahlak, politika, mantık bilimlerinin kurucusu olmuş, bir taraftan da bilimsel araştırmaların kurallarını uygulamıştır. İlkçağ üzerindeki etkisi Eflatun’unki kadar derin almayan Aristo VXV. Yüzyılında bütün orta çağ boyunca en çok etkisi olan filozof olmuştur. Eserleri yüzyıllar boyunca Avrupa üniversitelerinde okutulmuş ve Dante’nin dediği gibi bilenlerin üstadı olarak kabul edilmiştir.

Hakkında Ödevci

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir