Anasayfa » Etiket Arşivi: Padişah

Etiket Arşivi: Padişah

Kapitülasyonlar Hakkında Bilgi

Kapitülasyonlar Hakkında Bilgi : Önce Fransızlar’a, sonra da öteki uluslara Osmanlılar’ın verdiği bazı ayrıcalıkların (imtiyazlar) adıdır. Osmanlı-Fransız ilişkileri Kanuni sultan Süleyman’ın Macar seferi sırasında başladı. Fransa Kralı I. François İtalya savaşları sırasında Alman İmparatoru Şarlken’e esir düşmüş, bunun üzerine François’nın annesi Kanuni’ye bir mektup yazarak ondan yardım istemişti. Kanuni 1526’da zaten önceden beri düşündüğü Macar seferine çıkmış ve François’yı Alman …

Devamını Oku »

Halife Abdülmecit Hakkında Bilgi

Halife Abdülmecit Hakkında Bilgi (1868-1944) Osmanlı soyundan gelen son halife ve veliahttır. Abdülaziz’in oğludur. VI. Mehmet tahta çıkınca Abdülmecit de veliaht ilan edilmişti. Ama 1922’de T:B:M:M saltanatı kaldırılınca o da veliaht hakkını kaybetti. 3 Mart 1924’de T:B:M:M halifeliği de kaldırıldı. Abdülmecit yurt dışına çıkarıldı. 1944’de Fransa’da öldü.

Devamını Oku »

VI. Mehmet Hakkında Bilgi

VI. Mehmet Hakkında Bilgi (Vahidettin, 1861-1926) Son Osmanlı padişahıdır. 1918-1922 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Tahta çıktığı zaman Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşın’dan yenik olarak çıkmış, Mondros ve Sevr antlaşmalarıyla düşman devletler tarafından pay edilmiştir. Ama Türk halkı bu yenilgiyi kabul etmeyip bağımsızlığını kazanmak ve yeni bir Türk devleti kurmak için Mustafa Kemal başkanlığında bağımsızlık savaşı başladı. VI. Mehmet bu bağımsızlık …

Devamını Oku »

V. Mehmet Hakkında Bilgi

V. Mehmet Hakkında Bilgi ( Reşat, 1844-1918) 1909-1918 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Zamanında 1911’de İtalya savaşları başlamıştır. Bu savaşta Mustafa Kemal büyük yararlıklar göstermiştir. Ama Balkanlar’da Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Balkan bağlaşması kurulunca Osmanlılar barış istemek zorunda kaldılar. 1912-1913 yıllarında Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan’la Türkiye arasında patlayan Balkan savaşların’da çeşitli düşmanlara karşı dövüşen Türk orduları büyük yenilgiye uğradı. Savaş 1913’de …

Devamını Oku »

IV. Mustafa Hakkında Bilgi

IV. Mustafa Hakkında Bilgi (1779-1808) 1807-1808 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Yarı deli bir adamdı. Nizam-ı Cedit ocağını kaldırdı. Sonra da III. Selim’i öldürttü. Bu arada Ruscuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa İstanbul’a gelerek IV. Mustafa’yı tahttan indirdi ve hapsettirdi. Yerine II. Mahmut padişah oldu.

Devamını Oku »

III. Selim Hakkında Bilgi

III. Selim Hakkında Bilgi (1761-1808) 1789-1807 yılları arasında padişahlık etmiştir. Ruslar’la ve Avusturyalılar’la savaş devam ediyordu. 1791 Ziştovi antlaşmasıyla Avusturya savaşı sona erdi. Avusturyalılar Osmanlı topraklarından çekildiler. 1792 Yaş antlaşmasıyla Rus savaşı sona erdi. 1798’de Fransa Napoleon Bonaparte komutasında Mısır’a asker çıkarınca Fransa savaşları başladı. 1801’de savaş sona erdi. Fransızlar Mısır’dan çekildiler. III. Selim ileri görüşlü, yenilik sever bir padişahtı. …

Devamını Oku »

I. Abdülhamit Hakkında Bilgi

I. Abdülhamit Hakkında Bilgi (1725-1789) 1774-1789 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Padişah olduğunda Rus savaşı devam ediyordu. İlk zamanlar bazı başarılar kazanıldıysa da sonunda Ruslar’a karşı daha fazla dayanamayan Osmanlılar barış istediler. 1774’de şartları çok ağır olan Küçük Kaynarca antlaşması imzalandı. Bununla Osmanlılar Kırım’a bağımsızlık vermiş, Ruslar da Osmanlı topraklarında yaşayan Ortodokslar’ın haklarını korumayı üzerlerine almış oluyorlardı. Ama savaş bitmedi. Ruslar …

Devamını Oku »

III. Mustafa Hakkında Bilgi

III. Mustafa Hakkında Bilgi (1717-1774) 1757-1774 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Zamanında en önemli olay 1768’de başlaya Rus savaşlarıdır. Ruslar’ın Lehistan işlerine karışmasıyla başlayan savaşta Ruslar başarı kazandılar. Osmanlı ordusu ve donanması bozguna uğradı. 1754’de III. Mustafa savaşın üzüntüsüyle öldü. Yerine I. Abdülhamit geçti.

Devamını Oku »

I. Mahmut Hakkında Bilgi

I. Mahmut Hakkında Bilgi (1696-1754) 1730-1754 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Zamanında İranlılar’la uzun süre bir savaş başlamış, sonunda 1746’da bir antlaşma imzalanmıştır. Bu antlaşmaya 1639 Kasr-ı Şirin antlaşmasının esasları kabul edilmiştir. Bu arada Ruslar ve Avusturyalılar’la da savaş olmuş, 1739 Belgrat antlaşmasıyla savaş son bulmuştur. Bu savaşla Kara deniz’de Osmanlılar’ın egemenliği kabul edilmiştir.

Devamını Oku »

III. Ahmet Hakkında Bilgi

III. Ahmet Hakkında Bilgi (1673-1736) 1703-1730 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Osmanlı-Rus savaşları yapılmış, Ruslar 1711 Prut savaşıyla yenilmiştir. Sadrazam Damat Ali Paşa 1715’de Venedikliler 1716’da Avusturyalılar’la çok başarılı savaşlar yapmış, Avusturya savaşında şehit düşmüştür. Ancak yine de devlet 1718 Pasarofça antlaşmasıyla topraklarından bir kısmını Avusturya’ya bırakmak zorunda kalmıştır. 1730’da Patrona Halil isyanı sonucunda III. Ahmet tahttan indirilmiş, yerine I. Sultan …

Devamını Oku »