Anasayfa » Etiket Arşivi: osmanlı

Etiket Arşivi: osmanlı

Türk Alfabesi

Eski Türklerin kullandığı uyğur alfabesi, Sami alfabesinin kuzey bölümünün Arami kolundan türemiştir.Orhun alfabesinin de Arami asıllı olduğu bazı bilginlerce iddia edilmektedir. Ancak kimi bilginler Orhun alfabesinin Orta Asya’dan türediğini ileri sürmektedirler. Türkler Ortadoğu ve Anadolu’da yerleştikten sonra yüzlerce yıl Arap haflerini kullanmışlardır. Osmanlılar devrinde sanat, edebiyat ve ilim eserleri hep Arap Harfleriyle yazılmıştır. Cumhuriyetin ilanından beş yıl sonra, Arap haflerinin …

Devamını Oku »

Osmanlı Ödev Kapakları İndir

Osmanlı Ödev Kapakları İndir

Devamını Oku »

Osmanlı Ödev Kapakları

Osmanlı Ödev Kapakları

Devamını Oku »

Tarih Ödev Kapakları İndir

Tarih Ödev Kapakları İndir

Devamını Oku »

Akkerman Antlaşması

Akkerman Antlaşması Osmanlı devleti ile Rusya arasında 7 Ekim 1826 tarihinde imzalanan bir antlaşma. 1812 de imzalanan Bükreş antlaşmasındaki hükümlerden bazılarının gözden geçirilmesini isteyen Rusya Babıali’ye verdiği bir ültümatomla bu amacında başarı kazanmış ve Besabya’nın Dinyester nehri ağzında bir liman şehri olan Akkerman’da yeni bir antlaşma yapmıştır. Bükreş antlaşmasını baştan başa değiştiren sekiz madde ve buna bağlı iki senetten ibaret …

Devamını Oku »

Gazneliler Hakkında Bilgi

Gazneliler Hakkında Bilgi Meşhur Türk-İslam hanedanı (963-1187). Gazneliler Devleti’nin kurucusu, Alptegin adlı bir Türk kumandanıdır. Alptegin, Samanoğulları ordusunda görevli ken askeri kabiliyetleri sebebiyle hassas ordusuna alışmıştı. Alptegin, Samanoğulları hükümdarı I. Abdülmelik zamanında devlet yönetiminde söz sahibi oldu. Fakat hükümdar onun nüfus kazanmasından endişe ediyordu. Nihayet onu merkezden uzaklarştırmak düşüncesiyle Horasan valiliğine tayin etti. Abdülmelik’ten sonra devletin başına geçen Mansur b.Nuh …

Devamını Oku »

Akçe Nedir ?

Akçe Nedir ? Osmanlı Devleti!nin ilk zamanlarından 1687 yılına kadar kullanılan para ölçüsüdür. İlk Osmanlı akçesi 1327 yılında Orhan Gazi zamanında ve Alaeddin paşa tarafından kestirilmiştir. İlk zamanları doksan ayar gümüşten kesilmiştir. Birtarafında dört halifenin adları, öbür tarafında hükümdarın adı bulunurdu. İlk zamanları, net olarak 1,152 gram ağırlığında bulunan akçenin zamanla kıymetleri düşmüş, onyedinci yüzyılda büsbütün bozulmuş, kıymetinin düşmesi çeşitli …

Devamını Oku »

Birinci Meşrutiyet Hakkında Bilgi

Birinci Meşrutiyet Hakkında Bilgi Yeni bir Anayasa (1293 Kanunu Esasisi) ve seçim genelgesi (Talimatı Muvakkate)ne dayanarak 19 Mart 1877 tarihinde açılan Osmanlı Mebusan ve Ayan Meclisinin, 13 Şubat 1878’de II. Abdülhamit tarafından kapatılmasına kadar süren dönem. Tanzimat hareketiyle gerçekleştirmek istenen batılaşma amaçları yüzeyde kalmış, Avrupa devletlerinin ekonomik yayılma politikaları sonucu bir açık pazar durumuna düşen Osmanlı ülkesinde mali istikrarsızlıklar alabildiğine …

Devamını Oku »

Kapitülasyonlar Hakkında Bilgi

Kapitülasyonlar Hakkında Bilgi : Önce Fransızlar’a, sonra da öteki uluslara Osmanlılar’ın verdiği bazı ayrıcalıkların (imtiyazlar) adıdır. Osmanlı-Fransız ilişkileri Kanuni sultan Süleyman’ın Macar seferi sırasında başladı. Fransa Kralı I. François İtalya savaşları sırasında Alman İmparatoru Şarlken’e esir düşmüş, bunun üzerine François’nın annesi Kanuni’ye bir mektup yazarak ondan yardım istemişti. Kanuni 1526’da zaten önceden beri düşündüğü Macar seferine çıkmış ve François’yı Alman …

Devamını Oku »

Abdülaziz Kimdir ?

Abdülaziz Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri (1830-1876) Osmanlı İmparatorluğunun otuz ikincisi, Babası II. Mahmut, annesi Pertevniyal Sultandır. Dokuz yaşındayken babası öldüğünden, yerine geçen büyük kardeşi Abdülmecit tarafından öğrenim ve eğitimine büyük bir titizlik gösterilmemiştir. Buna karşılık, Abdülaziz, şehsadeliği sırasında eğetim ve öğrenim yerine ata binmeye, ava çıkmaya ve okçuluğa eğilim duymuştur. Fakat bu dönem kısa sürmüş, Abdülaziz tutumunu değiştirmiştir. Bunun …

Devamını Oku »