Anasayfa » Etiket Arşivi: kimdir

Etiket Arşivi: kimdir

Uygurlar

Ortaçağ’da ve asyada ileri bir uygarlık ve büyük bir devlet kuran türk boyu. Kuzey Moğalistan’da yaşıyan Uygurlar, Göktürklerin boyundurluğunda iken bu devletin zayıflaması üzerine 740 yılından itibaren bağımsız bir devlet durumuna gelmişlerdir. Karabagasun şehri başşehir yapmışlar ve çeşitli Türk boylarına kendi bayrakları altına toplamışlardır. Cengizhan’ın Türk Moğol imparatorluğunu kurması üzerine bu imparatorluk içine gitmişler ve tarih sahnesinden çekilmişlerdir. Uygurlar Budizmi …

Devamını Oku »

Aristo

Ünlü Yunan filozofu. Yunanlıların Trakya’daki sömürgelerinde stagaria kasabasında doğmuştur. Makedonya hükümdarı Amyntas II.nin hekimi olan babasının ölümü üzerine Atina’ya gelmiştir. Atina’da ünlü yunan filozofu Eflatun’un akademisine devam etmiş ve Eflatun’un öğrencisi olmuştur. Eflatun’un ölümü üzerine Ksenokrates ile Atina’dan ayrılmış, Anadolu’da Aterneus sitesine gelmiş, orada bir okul açmış buradan Lesbos adasına giderek Tarih ve biyoloji çalışmış. Makedon’ya kralı Filip tarafından oğlu …

Devamını Oku »

Barbaros Hayreddin Paşa

(1473_1546) Osmanlı imparatorluğunun en büyük kaptan _ı deryası Asıl adı Hızır’dır .Hayrettin adı Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilmiştir.Barbaros adıysa, kırmızı sakallı olduğundan ya da kardeşi Baba Oruç ‘un adını Avrupalılar iyi telaffuz edemediklerinden onun yerine geçen kardeşi Hızır’ı Barbaros diye çağırmalarından gelmiştir. Hızır,Midilli Adası ‘nın fethinde bulunan sipahi Yakup’un oğludur.Yakup, Midilli alınınca orada kendisine verilen tımarda yerleşmiştir. Hızır’dan başka İshak,oruç …

Devamını Oku »

Peçenekler

Doğu Avrupa tarihinde önemli rol oynayan Türk topluluklarından olan Peçenekler Oğuz boylarındandır. Balkaş Gölü civarında yerleşmiş olup 751’den sonra Karluklar tarafından buradan çıkarılmışlar, Hazar Denizi ‘nin kuzeydoğu sahillerine gelmişlerdir. Oğuzların baskısı yüzünden burada barınamamışlar 889’da itil volga nehri kıyılarına göçmüşlerdir. Daha sonra ten don nehri kıyılarına yerleşen peçeneklerin önceleri 50.000 olan nüfusları daha sonra süratle artmıştır. Don ile Donts arasında …

Devamını Oku »

EBU HAYYAN (ALİ BİN MUHAMMED)

EBU HAYYAN (ALİ BİN MUHAMMED) (930_1010) İranlı fakih mutasavvıf islamiyet ve felsefe arasında bağlantı kurmaya çalışmıştır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Yakut un kaybettiği belgelerden anlaşıldığına göre şubat 1010 da hayatta idi ve 80 yaşından sonra vefat etmiştir. Doğduğu şehir muhtelif kaynaklara göre Nişabur Şiraz veya Vasıt’tır. Hayatının büyük bir kısmını Bağdat’ta geçirmiştir,orada Ebu said ve Ali b. İsa’dan gramer, …

Devamını Oku »

Zenon

Yunan filozofu, Hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. Elealı olduğu sanılmaktadır. Doğum tarihi kesin olarak belli olmadığı gibi ölüm tarihide belli değildir. Hareketin , başka bir deyimle uzayın nesnel gerçekliğini inkar eder Aşil ve kaplumbağa uçan ok adlı eserlerin yazarı olarak ünlüdür.

Devamını Oku »

Artemis

Artemis Kimdir

Yunan mitolojisindeki tanrıçalardan biri Zeus ile Leto’nun kızı, Apollonun kızkardeşi dir. İkisi de Delos adası üzerindeki kynthos dağında ikiz olar dünyaya gelmiştir. Artemis bereketin, ormanların ve dağların tanrıçasıdır. Avcıların, musikinin, siyirbazlığın da korucusudur. Nymphalar’la beraber ormanlarda gezer. Bütün hayvanlar on abağlıdır. Geyik ve ayı onun kutsal hayvanlarıdır. Artemiz, aynı zamanda bir kadınlık tanrıçasıdır. Genç kızlar evlenirken ona dua ederler. Çok …

Devamını Oku »

Celaleddin Harzemşah

(1231) Harzemşahlar devletinin son hükumdarı. Babası ölünce tahta çıkmıştır. (1220) Moğol baskısı karşısında dayanamayarak Gazne’ye, uzun oradan Hindistan’a çekilmiş ve uzun süre buralarda kalmıştır. Tekrar İran’a dönerek Kirman, Fars ve İran Acem bölgelerini almıştır. Azarbeycan Atabeklerini almıştır. Azarbaycan Atabekleri ve Gürcülerle savaşlar yapmış, fakat olumlu bir sonuç elde edememiştir. Eyyübilerden Ahlat’ı almışsa da Eyyübiler ile Anadolu Selçuklularının birleşerek yaptıkları saldırılarda …

Devamını Oku »

Dehhani Hoca Kimdir ?

Dehhani Hoca Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri İlk Divan şairlerinden. Nerde doğduğu ve adının ne olduğu bilinmemektedir. Gençliği Horasan’da geçti. Sonra Konya’ya geldi. Anadolu Selçuklulardan III. Alaeddin Kekubad zamanında (XIII. yüzyıl) ve onun sarayında yaşamış olan Dehhani şiir konularını din dışı konulardan seçmiştir. Dehhani , Cengiz istilası önünden kaçan topluluklardan birine mesuptu. x ııı. yüzyılda Asya’dan Anadolu’ya doğru akan bu …

Devamını Oku »

Rauf Denktaş Kimdir ?

Rauf Denktaş Kimdir ? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kıbrıs’ta Baf kasabasında doğdu.İstanbul ve Lefkoşe’de öğrenimini tamamladı.1947-1949 yıllarında Kıbrıs’ta avukatlık yaptı.1954-1957 yıllarında Eoka Örgütünün çalışmalarıyla ilgili davaları kovuşturdu.1963’te Rum hücumlarının başlaması üzerine Türk topluluğunun savaşını güdecek olan sivil örgütü kurdu.Bu tarihten itibaren Fazıl Küçük’le birlikte Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık hareketlerinin lderliğini üstlendi .1968 ‘de Fazıl Küçük’ün yerine Kıbrıs Türk Toplumu lideri …

Devamını Oku »