Anasayfa » Etiket Arşivi: devlet

Etiket Arşivi: devlet

Akkerman Antlaşması

Akkerman Antlaşması Osmanlı devleti ile Rusya arasında 7 Ekim 1826 tarihinde imzalanan bir antlaşma. 1812 de imzalanan Bükreş antlaşmasındaki hükümlerden bazılarının gözden geçirilmesini isteyen Rusya Babıali’ye verdiği bir ültümatomla bu amacında başarı kazanmış ve Besabya’nın Dinyester nehri ağzında bir liman şehri olan Akkerman’da yeni bir antlaşma yapmıştır. Bükreş antlaşmasını baştan başa değiştiren sekiz madde ve buna bağlı iki senetten ibaret …

Devamını Oku »

Laiklik Nedir ?

Laiklik Nedir ? Din işleriye dünya işlerinin birbirinden ayrılması. Bir başka deyişle, siyasi ve dini iktidarın birbirinden ayrıldığı laiklik anlamına gelmektedir. Laik bir sistem içinde, devlet idaresi siyasi bir nitelik taşımakta, siyasi idare dini telkin, inanç ve yönelişlerin dışında dünya şartlarına ve ihtiyaçlarına göre gerçekleştirilmektedir. Dini inanç ve kurallar sadece kişiyi ilgilenmekte, kişi, dini kurallara uygun davranıp davranmamakta hür olmaktadır. …

Devamını Oku »

Kapitülasyonlar Hakkında Bilgi

Kapitülasyonlar Hakkında Bilgi : Önce Fransızlar’a, sonra da öteki uluslara Osmanlılar’ın verdiği bazı ayrıcalıkların (imtiyazlar) adıdır. Osmanlı-Fransız ilişkileri Kanuni sultan Süleyman’ın Macar seferi sırasında başladı. Fransa Kralı I. François İtalya savaşları sırasında Alman İmparatoru Şarlken’e esir düşmüş, bunun üzerine François’nın annesi Kanuni’ye bir mektup yazarak ondan yardım istemişti. Kanuni 1526’da zaten önceden beri düşündüğü Macar seferine çıkmış ve François’yı Alman …

Devamını Oku »

Lale Devri Hakkında Bilgi

Lale Devri Hakkında Bilgi 1718 Pasarofça antlaşmasıyla başlayan bu devir 1730 Patrona Halil isyanıyla sona erer. Bu devirde padişah III. Ahmet, sadrazam ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ydı. Bu dönem Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun süren savaş yorgunluklarının ardında zevk ve eğlence içinde geçen dönemidir. İstanbul’da bu dönemde birçok sanat eseri yapılmış, şehir bahçeler, köşklerle süslenmiştir. Boğaziçi’ndeki bahçelerde çeşit çeşit çiçekler görülmeye başlamış, …

Devamını Oku »

V. Mehmet Hakkında Bilgi

V. Mehmet Hakkında Bilgi ( Reşat, 1844-1918) 1909-1918 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Zamanında 1911’de İtalya savaşları başlamıştır. Bu savaşta Mustafa Kemal büyük yararlıklar göstermiştir. Ama Balkanlar’da Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Balkan bağlaşması kurulunca Osmanlılar barış istemek zorunda kaldılar. 1912-1913 yıllarında Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan’la Türkiye arasında patlayan Balkan savaşların’da çeşitli düşmanlara karşı dövüşen Türk orduları büyük yenilgiye uğradı. Savaş 1913’de …

Devamını Oku »

II. Abdülhamit Hakkında Bilgi

II. Abdülhamit Hakkında Bilgi (1842-1918) 1876-1909 yılları arasında padişahlık yapan Abdülhamit I. Meşrutiyet’i ilan ettiyse de bu dönem çok kısa sürdü. Koyu bir istibdatla ülkeyi yöneten Abdülhamit, imparatorlukta zamanın gerektirdiği yenilikleri yapmaktan da geri durmadı. Sonunda 1908’de II. Meşrutiyet’i ilan etmek zorunda kaldı. 1 yıl sonra da İttihat ve Terakki Cemiyetin üyeleri tarafından tahttan indirildi. Yerine Sultan Reşat diye anılan …

Devamını Oku »

Abdülaziz Hakkında Bilgi

Abdülaziz Hakkında Bilgi (1830-1876) 1861-1876 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Zamanında Rus ilişkileri sürmüştür. Bazı düzenlemeler yapılmak amacıyla Avrupalılar’dan borç para alınmış ama, bu para padişahın özel masrafları için harcanmıştır. Bu arada ülkenin kurtuluşu için çalışan Yeni Osmanlılar diye bilinen bir aydın grup Abdülaziz’i tahttan indirdi. Yerine V. Murat padişah oldu. V. Murat da Hasta ve deliydi. Padişahlığı ancak 3 ay …

Devamını Oku »

Abdülmecit Hakkında Bilgi

Abdülmecit Hakkında Bilgi (1823-1861) 1839-1861 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Zamanında Mısır savaşı sona ermiş, Ruslar’la yapılan bir antlaşmayla Boğazlar Osmanlı egemenliğine bırakılmıştır. 1853’de Kırım savaşı başladı. 1856 Paris antlaşmasıyla savaş sona erdi. Osmanlılar bu antlaşmayla Avrupa ülkelerinin kefilliği altına girdiler. Abdülmecit zamanında Tanzimat hareketleri olmuştur.

Devamını Oku »

II. Mahmut Hakkında Bilgi

II. Mahmut Hakkında Bilgi (1784-1839) 1808-1839 yılları arasında padişah olmuştur. III. Selim zamanında başlayan Fransız, İngiliz ve Rus ilişkileri sürmüştür. 1820’de Yunanistan’da bir isyan çıkmış, Rusya ve İngiltere de bu işe karışmışlardır. 1829 Edirne antlaşmasıyla Osmanlı İmparatorluğu Yunanistan’a bağımsızlık tanıdı. Ayrıca Rus gemilerine boğazdan serbestçe geçme izni verildi. Devlet Mısır’la savaş halindeyken II. Mahmut öldü. Yerine oğlu Abdülmecit geçti.

Devamını Oku »

III. Mustafa Hakkında Bilgi

III. Mustafa Hakkında Bilgi (1717-1774) 1757-1774 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Zamanında en önemli olay 1768’de başlaya Rus savaşlarıdır. Ruslar’ın Lehistan işlerine karışmasıyla başlayan savaşta Ruslar başarı kazandılar. Osmanlı ordusu ve donanması bozguna uğradı. 1754’de III. Mustafa savaşın üzüntüsüyle öldü. Yerine I. Abdülhamit geçti.

Devamını Oku »