Anasayfa » Etiket Arşivi: biyografi

Etiket Arşivi: biyografi

Aristo

Ünlü Yunan filozofu. Yunanlıların Trakya’daki sömürgelerinde stagaria kasabasında doğmuştur. Makedonya hükümdarı Amyntas II.nin hekimi olan babasının ölümü üzerine Atina’ya gelmiştir. Atina’da ünlü yunan filozofu Eflatun’un akademisine devam etmiş ve Eflatun’un öğrencisi olmuştur. Eflatun’un ölümü üzerine Ksenokrates ile Atina’dan ayrılmış, Anadolu’da Aterneus sitesine gelmiş, orada bir okul açmış buradan Lesbos adasına giderek Tarih ve biyoloji çalışmış. Makedon’ya kralı Filip tarafından oğlu …

Devamını Oku »

EBU HAYYAN (ALİ BİN MUHAMMED)

EBU HAYYAN (ALİ BİN MUHAMMED) (930_1010) İranlı fakih mutasavvıf islamiyet ve felsefe arasında bağlantı kurmaya çalışmıştır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Yakut un kaybettiği belgelerden anlaşıldığına göre şubat 1010 da hayatta idi ve 80 yaşından sonra vefat etmiştir. Doğduğu şehir muhtelif kaynaklara göre Nişabur Şiraz veya Vasıt’tır. Hayatının büyük bir kısmını Bağdat’ta geçirmiştir,orada Ebu said ve Ali b. İsa’dan gramer, …

Devamını Oku »

Artemis

Artemis Kimdir

Yunan mitolojisindeki tanrıçalardan biri Zeus ile Leto’nun kızı, Apollonun kızkardeşi dir. İkisi de Delos adası üzerindeki kynthos dağında ikiz olar dünyaya gelmiştir. Artemis bereketin, ormanların ve dağların tanrıçasıdır. Avcıların, musikinin, siyirbazlığın da korucusudur. Nymphalar’la beraber ormanlarda gezer. Bütün hayvanlar on abağlıdır. Geyik ve ayı onun kutsal hayvanlarıdır. Artemiz, aynı zamanda bir kadınlık tanrıçasıdır. Genç kızlar evlenirken ona dua ederler. Çok …

Devamını Oku »

Celaleddin Harzemşah

(1231) Harzemşahlar devletinin son hükumdarı. Babası ölünce tahta çıkmıştır. (1220) Moğol baskısı karşısında dayanamayarak Gazne’ye, uzun oradan Hindistan’a çekilmiş ve uzun süre buralarda kalmıştır. Tekrar İran’a dönerek Kirman, Fars ve İran Acem bölgelerini almıştır. Azarbeycan Atabeklerini almıştır. Azarbaycan Atabekleri ve Gürcülerle savaşlar yapmış, fakat olumlu bir sonuç elde edememiştir. Eyyübilerden Ahlat’ı almışsa da Eyyübiler ile Anadolu Selçuklularının birleşerek yaptıkları saldırılarda …

Devamını Oku »

Dehhani Hoca Kimdir ?

Dehhani Hoca Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri İlk Divan şairlerinden. Nerde doğduğu ve adının ne olduğu bilinmemektedir. Gençliği Horasan’da geçti. Sonra Konya’ya geldi. Anadolu Selçuklulardan III. Alaeddin Kekubad zamanında (XIII. yüzyıl) ve onun sarayında yaşamış olan Dehhani şiir konularını din dışı konulardan seçmiştir. Dehhani , Cengiz istilası önünden kaçan topluluklardan birine mesuptu. x ııı. yüzyılda Asya’dan Anadolu’ya doğru akan bu …

Devamını Oku »

Behçet Kemal Çağlar Kimdir ?

Behçet Kemal Çağlar Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri (1908-1969) Türk şairi. Erzincan’da doğmuştur. İlk ve ortaokulu çeşitli şehirlerde okuduktan sonra Kayseri Lisesine girmiş, bu lisenin son sınıfından Zonguldak Yüksek Maden Mühendis Mektebine geçmiştir. 1932 yılında bu okulu bitirerek mesleğiyle ilgili stajı tamamlamak üzere Fransa’ya gönderilmiş, dönüşünde İktisat Bakanlığında görev almıştır. Uzun süre Halkevleri Müfettişliği yapan (1935-1939) Behçet Kemal, 1941’de Erzincan …

Devamını Oku »

Yahya Kemal Beyatlı Kimdir ?

Yahya Kemal Beyatlı Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri (1884-1958) Türk şairi. Üsküp’te doğmuştur. İlk öğrenimini Üsküp, orta öğreniminiyse Selanik ve İstanbul şehirlerinde tamamlamıştır. II. Abdülhamit devrinde aydınlar arasında ”Genç Türkler” akımı ilgi görmekte ve taraftar kazanmaktaydı. Yahya Kemal de ”Genç Türkler” arasına karışmış, bu yüzden uğradığı kovuşturmalardan kurtulmak amacıyla Paris’e gitmiş, oarada Siyasal Bilgiler Okulu’na devam etmiştir. On yıl kadar …

Devamını Oku »

Ahmet Rasim Kimdir ?

Ahmet Rasim Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri (1864-1932) Türk yazarı ve gazetecisi. İstanbul’da doğmuştur. Babası Kıbrıslı bir posta memurudur ve daha Ahmet Rasim doğmadan annesini boşamış ve İstanbul’dan ayrılmıştır. Bu yüzden Ahmet Rasim babasız olarak, annesinin desteğiyle bin güçlükle büyümüş, ilkokulun ardından Darüşşafaka’ya giderek birincilikle bitirmiştir. Okulu bitirdikten sonra Posta Telgraf Nezaretinde görev almış, fakat buradaki memurluğu pek uzun sürmemiştir. …

Devamını Oku »

Ahmet Vefik Paşa Kimdir ?

Ahmet Vefik Paşa Kimdir ? Biyografisi Hayatı (1823-1891) Türk Devlet adamı ve yazarı. Edebiyat dünyamızda Moliere mütercimi olarak yaygın bir ün kazanan Ahmet Vefik Paşa İstanbul doğumludur. İlköğrenimini Mühendishane-i Berr-i Hülmayunda yapmış, 1834 yılında Büyük Reşit Paşa’nın Paris elçiliği sırasında Fransa’ya giderek Saint-Louis Lisesi’nde okumuştur. 1837 yılında İstanbul’a dönünce Babıali üç yıl sonra elçilik katibi göreviyle Londra’ya yollanmıştır. Londra’dan başka …

Devamını Oku »

Atilla İlhan Kimdir ?

atilla ilhan kimdir biyografi

Atilla İlhan Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri Günümüz şair ve romancılarından. Menemen’de doğdu. İzmir ve İstanbul’da okudu. Hukuk Fakültesi’ni yarıda bıraktı ve Nazım Hikemt’i Kurtarma Komitesi’ne katılmak üzere Fransa’ya gitti. Burada birkaç yıl kaldıktan sonra yurda dönüşünde Türkiye Sosyalist Partisi’ne girdi, çeşitli gazetelerde çalıştı. Hakkında kovuşturma açılınca tekrar Paris’e gitti (1951). Şiirler, senaryolar, romanlar yazdı. İlk şiiri Yeni Edebiyat’da çıkan …

Devamını Oku »