Cumartesi , 26 Eylül 2020
Anasayfa » Dersler » Din Kültürü » Vicdan Dinin Yerini Tutabilir Mi ?

Vicdan Dinin Yerini Tutabilir Mi ?

Vicdan Dinin Yerini Tutabilir Mi
Vicdan Dinin Yerini Tutabilir Mi ?
Bazı filozoflar vicdan din makamına kaaim olabileceğini söylemiş olsalar da bu, doğru değildir. Evet , insanlarda fıtri bir istidat vardır. İyiyi kötüden, hayrı şerden ayırt etmek istidadı insanda fıtrıdir. Fakat vicdan dediğimiz bu isti’dat, talim ve terbiye ile tekemmül edeceği gibi, kötü itiyatlar la, fena muhitlerin kötü telkinleriyle körleşeceği ve hatta büsbütün yok olabileceği de şüphe götürmez bir hakikattır. Bu fıtri isti’dadın herkeste aynı derecede tecelli etmemesi buna en büyük delil değil midir?.. Ufak bir şevkatsizlikten, ufak bir suçtan müteessir olan insanlarla, ebeveynini boğazlayan ve hatta evlatlarını diri diri mezara gömmüş olan insanların haline ne diyeceğiz? Evet dünyada öyle caniler görülüyor ki, kendilerinde hasıl olan kötü itiyatlar neticesinde, vicdan denilen his büsbütün sönüp gitmiştir. Jan Jak Ruso’ nun şu sözleri ne kadar mühimdir:  ”Vicdan, bir saik-ı ilahi ve layuhtidir.. Fakat bu rehberin mevcud olması kafi değildir,bunu tanıya bilmek ve takip etmek lazımdır. Bu rehber her kalbe karşı ifade-i hal ettiği halde onu işitenler neden bu kadar az bulunuyor? Çünkü  bize o, lisan-ı tabiatle söylüyor. Halbuki, bu lisanı bize her şey unutturuyor.” İyi vicdana sahip olabilmek için iyi bir din terbiyesi almış, ahlakan çok yüklselmiş, terbiyeli muhitlerde yaşamış olmak lazımdır. Binaenaleyh, yalnız başına vicdan, insana, ne gaye-i hilkatını bildirir, ne gideceği yolu gösterebilir, ne de hayır ve şerri ayırt edebilir. Aynı zamanda hak ve vazifenin, hayır ve faziletin kafi derecede ne mi’yarı, ne de kuvve-i te’yidesi olamaz.Vicdan, dalalete düşmemek ve yolunu şaşırmamak içinkendisine yol gösterecek bir rehbere muhtaçtır ki, o da Vahy-i İlahidir; Din’dir. Hakiki bir din terbiyesi almış, bu terbiyeden az çok istifade etmiş insanların vicdanlarıdır ki, kendilerini tamamen fenalıktan alıkoyarak fazilet yoluna sevk edebilir.

Hakkında Bocuq

Check Also

Müslümanlığın Yayılışı

Müslümanlığın Yayılışı Dünyanın ilk Müslüman devletleri olan Emeviler’le Abbasiler’in çevresinde genellikle Türk devletleri bulunuyordu. İlk …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6 + 20 =