Çarşamba , 19 Haziran 2019
Anasayfa » Etiket Arşivi: Padişah (page 2)

Etiket Arşivi: Padişah

IV. Mehmet Hakkında Bilgi

IV. Mehmet Hakkında Bilgi (Avcı, 1642-1693) 1648-1687 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Avcı Mehmet diye anılır. Zamanında Vakvak Vakası diye bilinen bir iç isyan olmuş, Sipahiler harem ağalarının devlet işlerine karışmasını istemeyerek padişahtan saraydan bazı kişilerin kafalarını istemişlerdir. Padişah isyanı bastırmak için bu isteği kabul etmek zorunda kalmıştır. 1658’de Erdel Beyi isyan etmiş, o zaman sadrazam olan Köprülü Mehmet Paşa isyanı …

Devamını Oku »

Deli İbrahim Hakkında Bilgi

İbrahim Hakkında Bilgi (1615-1648) 1640-1648 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Deli İbrahim diye bilinir. Zamanında Sivas valisi Vardar Paşa Celaliler’e katılarak isyan etmiştir. Bu padişah yalnızca kendi delice isteğine karşı çıktı diye bu iyi devlet adamının isyan etmesine sebep olmuş, kısa bir süre sonra da Vardar Ali Paşa’yı öldürtmüştür. Kendisi de 1648’de deliliği yüzünden tahttan indirilip yerine 7 yaşındaki oğlu padişah …

Devamını Oku »

IV. Murat Hakkında Bilgi

IV. Murat Hakkında Bilgi (1612-1640) 1623 yılından 1640 yılına kadar padişahlık yapmıştır. Revan ve Bağdat üzerine yaptığı seferlerle İranlılar’ın eline geçen bazı toprakları geri almış ve 1639’da Kasr-ı Şirin antlaşması imzalanmıştır. IV. Murat padişahlığı sırasında bozulan orduyu düzene sokmuş, Anadolu’da düzeni sağlamıştır. İçkiye olan düşkünlüğü yüzünden genç yaşta ölmüştür.

Devamını Oku »

I. Mustafa Hakkında Bilgi

I. Mustafa Hakkında Bilgi 1591-1639) Deli Mustafa diye Osmanlı tarihine geçen bu padişah 1617-1618 yılları arasında padişahlık etmiştir. 1618’de yerine II. Osman padişah olmuş, ama, 1622’de Deli Mustafa 1 yıl süreyle tekrar tahta çıkmıştır.

Devamını Oku »

I. Ahmet Hakkında Bilgi

I. Ahmet Hakkında Bilgi (1590-1617) 1603-1617 yılları arsında padişahlık etmiştir. Zamanında Anadolu’da Celali isyanları diye tarihe geçen iç isyanların en büyüğü olmuş, padişah devletin otoritesini sağlamak için Anadolu’da 100 000 kadar Celali öldürmüştür. Bu dönemde Avusturya savaşları devam etmiş, 1606’da Zitvatorok antlaşması imzalanmıştır.

Devamını Oku »

I. Süleyman Hakkında Bilgi

I. Süleyman Hakkında Bilgi (Kanuni, 1495-1566) 1520-1566 yılları arasında padişahlık yapmıştır.Kanuni Macaristan’ı, Irak’ı imparatorluğa kattı. Afrika’nın kuzeyi alındı. Bu dönemde Akdeniz de bir Türk gölü haline getirildi. Türk denizcilerinin ünü bütün dünyaya yayıldı. Kanuni 1566’da öldü. Yerine II. Selim padişah oldu.

Devamını Oku »

II. Bayezit Hakkında Bilgi

II. Bayezit Hakkında Bilgi (Veli, 1447-1512) 1481-1512 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Tahta sahip olmak isteyen kardeşi Cem Sultanı yenmiş, Memluklar’la, Venedikliler’le, İranlılar’la savaşlar olmuştur. II. Bayezit 1512’de tahtı oğlu Yavuz Selim’e bıraktı. Kendisi de aynı yıl öldü.

Devamını Oku »

II. Mehmet Hakkında Bilgi

II. Mehmet Hakkında Bilgi (Fatih 1432-1481) 1451-1481 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Zamanında İstanbul alınarak Bizans İmparatorluğu sona erdirilmiştir. Bu olay yeni bir tarih çağının başlangıcı olarak sayılmıştır. II. Mehmet Anadolu ve Rumeli’de de fetihlerde bulunmuş, 1481’de Gebze’de ölmüştür. Yerine büyük oğlu II. Bayezit padişah olmuştur.

Devamını Oku »