Anasayfa » Etiket Arşivi: kısa bilgi (page 2)

Etiket Arşivi: kısa bilgi

Uhud Savaşı

Peygamber Muhammed’in Mekkelilerle yaptığı ikinci savaşa verilen ad. Kureyşliler Bedir savaşının öcünü almak için Medine’de bulunan HZ. Muhammed üzerine yürümeye karar vermiş ve 3000 kişilik kuvvetle Medine üzerine yürümüşlerdir. Bir savaş için hazırlıkları tam yapmamış olan Hz. Muhammed Mekkelileri şehir içinden çıkmadan beklemiş onların Mekke çevresindeki ovaya yerleşmelerine göz yummuştur. Fakat savaşı Medine içinde kabul etmek ıstemeyen bazı Medinelilerin ısrarı …

Devamını Oku »

Aristo

Ünlü Yunan filozofu. Yunanlıların Trakya’daki sömürgelerinde stagaria kasabasında doğmuştur. Makedonya hükümdarı Amyntas II.nin hekimi olan babasının ölümü üzerine Atina’ya gelmiştir. Atina’da ünlü yunan filozofu Eflatun’un akademisine devam etmiş ve Eflatun’un öğrencisi olmuştur. Eflatun’un ölümü üzerine Ksenokrates ile Atina’dan ayrılmış, Anadolu’da Aterneus sitesine gelmiş, orada bir okul açmış buradan Lesbos adasına giderek Tarih ve biyoloji çalışmış. Makedon’ya kralı Filip tarafından oğlu …

Devamını Oku »

Bir (Tek) Hücreli Canlılar

Çok basit bir vücut yapısına sahip çok küçük hayvancıklar. Bu bakımından hayvanlar aleminin ilk canlılarıdır. Büyük bir kısmı denizlerde ve tatlı sularda yaşamakla beraber toprakta ve daha büyük hayvanların vücutları içinde yaşayanları da vardır. Bu küçük hayvanların başı, kalbi, midesi, bacakları kısaca başka hayvanlarda gördüğümüz organları yoktur. Bir hücreli hayvanın bütün vücudu bir tek hücreden yapılmıştır. Bu bir tek hücre …

Devamını Oku »

Barbaros Hayreddin Paşa

(1473_1546) Osmanlı imparatorluğunun en büyük kaptan _ı deryası Asıl adı Hızır’dır .Hayrettin adı Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilmiştir.Barbaros adıysa, kırmızı sakallı olduğundan ya da kardeşi Baba Oruç ‘un adını Avrupalılar iyi telaffuz edemediklerinden onun yerine geçen kardeşi Hızır’ı Barbaros diye çağırmalarından gelmiştir. Hızır,Midilli Adası ‘nın fethinde bulunan sipahi Yakup’un oğludur.Yakup, Midilli alınınca orada kendisine verilen tımarda yerleşmiştir. Hızır’dan başka İshak,oruç …

Devamını Oku »

Cebelitarık Boğazı

Akdeniz’i Atlas Okyanusu’na birleştiren boğaz. İspanya Yarımadası’nın güney ucunda bulunan Cebelitarık (Tarık dağı) ile Afrika kıyılarında bulunan Septe Boğazı adı ile de anılır. Cebelitarık boğazı 1704 yılından beri İngilterenin kontrolü altında bulunmaktadır. Milletlerarası antlaşmalarla kayıtlar altında bulunan Afrika ile Atlas Okyanusu arasındaki en önemli geçit yeri olması bakımından, dünyanın en önemli boğazlarından biridir.

Devamını Oku »

Patoloji

Hastalık halinin sebeplerini, kaynağını ve gelişmesini inceleyen ilim. Patoloji, bir tek klinik vakasını veya bir hastayı inceleyip, bir hastalığı kendi özel çerçevesi içinde ele alır. Hastalığın hangi yollardan yayıldığını, nasıl geliştiğini nasıl belirdiğini ve nasıl sonuçlandığını araştırır. Patolojik anatomi, çeşitli organlarda veya hücrelerde meydana gelen değişiklikleri tanımlar, bu değişikliklerin sebeplerini ve ne türlü çalışma bozukluklarıyla sonuçlandığını inceler. Çalışma bozukluklarını inceleyen …

Devamını Oku »

Peçenekler

Doğu Avrupa tarihinde önemli rol oynayan Türk topluluklarından olan Peçenekler Oğuz boylarındandır. Balkaş Gölü civarında yerleşmiş olup 751’den sonra Karluklar tarafından buradan çıkarılmışlar, Hazar Denizi ‘nin kuzeydoğu sahillerine gelmişlerdir. Oğuzların baskısı yüzünden burada barınamamışlar 889’da itil volga nehri kıyılarına göçmüşlerdir. Daha sonra ten don nehri kıyılarına yerleşen peçeneklerin önceleri 50.000 olan nüfusları daha sonra süratle artmıştır. Don ile Donts arasında …

Devamını Oku »

Patrona Halil İsyanı

Osmanlı tarihinde Lale Devri adıyla geçmiş dönemi son veren ve sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ‘nın öldürülmesi,devrim padişahı III. Ahmed’ in tahttan indirilmesi, I.Mahmud’un tahta çıkarılmasıyla sonuçlanan ayaklanma. Patrona Halil adında biri tarafından düzenlendiği için tarihe Patrona Halil İsyanı diye geçmiştir. Savaştan hoşlanmayan, özellikle Avrupa devletleriyle barış içinde yaşama politikası güden, eğlence ve sefaya düşkün Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, 1718 …

Devamını Oku »

Destek Ve Hareket Sistemi

Destek Ve Hareket Sistemi bölümümüzde vücudumuzun destek ve hareketlerini sağlayan kemik, eklem, kas, ve iskelet, kavramlarını ve bu yapılar arasındaki ilişkileri, iskelet ve kas sağlığını etkileyebilecek durumları öğreneceğiz. Günlük hayatımızda oturma, çömelme, koşma, ayakta durma gibi faaliyetleri kolayca gerçekleştirebiliriz. Vücudumuzda bu hareketleri gerçekleştirmemizi sağlayan yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar destek ve hareketi sağlarken iç organlarımızıda korumaktadır. Destek ve hareket sistemi olarak …

Devamını Oku »

Harf Devrimi

Cumhuriyetin ilanından sonra, milletçe Batılaşmamız için Büyük Atatürk tarafından yapılan devrim hareketlerimiz en önemlilerinden biri. Türkler, tarih boyunca değişik yazılar kullanmışlardır. Türkçenin, bugüne kadar bilinen yazıların en eskisi Orhun ve Yenisey yazıtlardır. Bunlar yukardan aşağı satırlar şeklinde yazılan yazılardır. Bundan sonra sağdan sola yazılan uygur yazısı kullanılmıştır. Müslümanlığın kabul edilmesinden sonra Arap yazısı kullanılmağa başlanmıştır. Uzun yüzyıllar kullanılan Arap yazısında,harflerin …

Devamını Oku »