Anasayfa » Etiket Arşivi: hakkında bilgi (page 5)

Etiket Arşivi: hakkında bilgi

Ashab-ı Kehf

Doğu mitolojisinde bir mağarada yüzyıllarca uyuduktan sonra uyanan yedi kişi ile köpeklerine verilen ad. İslamlıktan önceki zamanlarda temsili bir hikaye gibi söylenen bu gelenekteki yedi kişinin adları şunlardır. Yemliha, Mekseleyna, Mesleyna, Mernuş, Debernuş, Sazenuş, Kefştat yus. Köpeklerinin adaıda Kıtmır’dir.

Devamını Oku »

Kızılırmak

Karadeniz’e dökülen ırmaklarımız ‘dan biri. Uzunluğu 416 kilometre’ dir. Sivas’ın kuzeyindeki Köse,Tekkel, Asmalı ve Dumanlı dağlarının sularından meydana gelir. Çekerek ve Kelkit çaylarından kol alır. Samsun’la Terme arasındaki cive burnunda Karadeniz’e dökülür.

Devamını Oku »

Aseton

Güzel kokulu, renksiz, su ve alkolle her oranda karışabilen bir sıvı, 56 derece de kaynar . Odunun kuru kuruya damıtılmasından meydana gelir. Teknikte dumarsız barut yapmak, fotoğraf planlarının ve filmlerin rötuş edimesi ni sağlamak amacıyle kullanılır.

Devamını Oku »

Asetatlar

Asetik asidin tuzları Asetat’lar, ya metal oksitlerin, ya hidroksitlerin, yada karbonatların bazı hallerde seyreltik asetik asite erimeleriyel meydana gelir. En önemli asetatlar şunlardır. Alüminyum asetat boyacılıkta ve hekimlikte kullanılır. Kurşun asetatlar boyacılıkta ve yanıkların tedavisinde kullanılır. Çinko asetat hekimlikte yatıştırıcı ve kusturucu olarak kullanılır.

Devamını Oku »

Minyatür

Özel tekniklerle ve küçük boyda, hallerde de ayrı levhalar halinde yapılan resimler. Modern çağda terk edilmiş olan bu sanat, eski el yazması kitaplarda büyük ölçüde yer tutmuştur. Çok defa kitap sayfaları arasındaki minyatürler metnin aydınlanıp somutlaşmasına imkan veren birer ilistrasyon olarak görülebilirler ancak metne bağlılıkları onların büyük sanat eserleri olmalarına ve önemli üslup özellikleri taşımalarına engel teşkil etmez. Taşıdıkları üslup, …

Devamını Oku »

Hıdırellez

Eski doğu takvimcileri, kışın sona erip baharın dolasıyle yazın başlayış tarihi olarak belli bir gün kabul etmişlerdi. Bu tarih 6 mayıs asıl bahar bayramı olarak telakki edilir ve halk bu güne özel bir anlam hatta kutsallık kondururdu. Halk arasında Hıdrellez şenlikleri anılan bu gün için bütün doğu ulusları arasında, bu arada Türkiye Türkleri arasında da yaygın olan bir efsane özeti …

Devamını Oku »

Artezyen

Basınçlı yer altı sularının bulunduğu yerlerde, toprağı burgu ile delerek açılan ve suyu yükseğe fışkıran kaynak. Basınçlı yer altı suları, kil gibi tabakların birbiririni takip eder bir durumunda sıralanmaları ve tekne yada çanak şeklinde olmaları ile meydan gelir. Yağmur ve kar suları bu boşlukta toplanır. Yeraltında çoğalan sular, üzerinde su geçirmeyen bir tabaka olması yüzünden yükselemez ve belirli bir basınç …

Devamını Oku »

Zaman Ölçüleri

Dünyanın kendi çevresinde dönüşüne, Güneş’in çevresinde dönüşü de, ayrı ayrı birer zaman ölçüsü olarak alınmıştır. Dünya’nın Güneş çevresinde dönmesi ile tamamlanan süre bir yıl adı verilir. Dünya’nın kendi çevresinde dönüşüne de gün adı verilir. Yıl 365 güne, bir gün 24 saate, bir saat 60 dakikaya, bir dakika 60 saniyeye bölünmüştür. Bir yıl 365 gülündüğü gibi, 12 aya da bölünmüştür. Aylarda …

Devamını Oku »

Arsenik

Kimyasal bir eleman. Sembolü As, atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91 dir. Tabiatte serbest halde az bulunur. Başlıca bileşikleri demir, kükürt, gümüş ve nikelle olan bileşikleridir. Arsenik elde etmek için, arsenoprit (demir_arsenik) löllingit (demir_arsenik) ile kömür karışımı ateşe dayanıklı kilden yapılmış kaplarda satılır. Çıkan arsenik buharları demir toplama kaplarında gri renkli billürlar halinde yoğunlaşır. İnsan ve hayvan vücudundapek az aranda …

Devamını Oku »

Armonyum

Bir müzik aleti. Küçük bir piyano büyüklüğündedir. Önünde, Piyano daki gibi klavye, karşısında çekildiğinde değişik ses veren düğmeler vardır. Org gibi çalınır.

Devamını Oku »