Cumartesi , 28 Kasım 2020
Anasayfa » Atatürk » İnkilapları » Saltanatın Kaldırılması

Saltanatın Kaldırılması

Saltanatın Kaldırılması nedir
Saltanatın Kaldırılması
Mudanya ateşkes antlaşmasından hemen sonra barış konferansı hazırlıkları başladığında İstanbul hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin yanında görüşmelere katılmak istediğini belirtmiştir. İtilaf devletleri ise bu olayı destekleyerek iki hükümet arasında görüş ayrılıklarının çıkmasını sağlayarak bundan yararlanmak istemişlerdir. Mustafa Kemal Atatürk buna çok sert bir şekilde cevap vererek İstanbul Hükümetinin bağlı olduğu saltanat makamının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi nde görüşmeler başlatmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nin 1 Kasım 1922’de kabul etmiş olduğu Osmanlı İmparatorluğu nun münkariz olduğuna dair 308 numaralı kararname ile gerçekleşmiştir. Kararname, ilga hükmünü geriye yürüterek “İstanbul’daki şekli hükumetin 16 Mart 1920’de tarihe intikal ettiğini” bildirmiştir. Aynı gün alınan bir başka Meclis kararıyla ise 1 ve 2 Kasım günleri milli bayram ilan edilmiştir.

Kararnamenin ilanından hemen sonra sadrazam Tevfik Paşa başkanlığında 4 Kasım günü son toplantısını yapan Osmanlı hükümeti istifasını padişaha sunmuşlardır. 5 Kasım’da Ankara hükumetinin İstanbul’daki temsilcisi Refet Paşa (Bele) tüm bakanlık müsteşarlarını Divanyolu’ndaki Şark Mahfilinde toplayarak her türlü faaliyete son vermeleri hakkında tebliğde bulunmuştur. 7 Kasım tarihinde Babıali’deki başbakanlık dairesi resmen boşaltılmış vede Osmanlı Devleti’nin resmî gazetesi olan Takvim-i Vekayi’nin yayın hayatına son verilmiştir.

Şeklen hala “halife” ünvanını koruyan VI. Mehmet Vahidettin 10 Kasım’da son Cuma selamlığına katılmıştır. Fakat yaşamına ve özgürlüğüne yönelik tehditleri ve tehlikeleri gerekçe göstererek 17 Kasım sabahı Boğaziçi’nde demirli bulunan İngiliz zırhlısı Malaya’ya sığınmıştır. Bunun üzerine 19 Kasım’da Türkiye Büyük Millet Meclisi ise, veliaht Abdülmecid Efendi’yi halife ilan etmiştir. 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan bir kanunla halifelik de lağvedilmiş ve tüm Osmanlı hanedanı mensupları yurt dışına çıkarılmışlardır.

Hakkında Ödevci

Check Also

Aşar Vergisinin Kaldırılması

Aşar Vergisinin Kaldırılması Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923-1929 tarihleri arasında ekonomi politikasına damgasını vuran İzmir İktisat Kongresi’nde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

five × two =