Cumartesi , 16 Şubat 2019
Anasayfa » Kompozisyon » Namaz ve Dua

Namaz ve Dua

bismillahirrahmanirrahim anlamı
Namaz ve Dua
Bismillahirrahmanirrahim

(Esirgeyen, bağışlayan Ulu Allah adıyla)
Bütün varlığı yoktan var eden, insanı yaratıkların en üstünü ve şereflisi kılan Allahu tealaya hamdolsun. Selamet ve mutluluğumuza sebep olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.) selat ve selam ve onun al ve eshabına hürmetler olsun.

İman ve İslam
olgunluk çağına giren erkek olsun, kadın olsun, her müslüman, dinin ahkamını öğrenip ona hareket etmeleri emir ve teklif edilmiştir. Dinin ahkamına inanmaya ve bunu dil ile tasdik etmeye (İman ve İslam) inanan kimseye (Müslüman-Mümin) denir. müslümanlığın temellerinden biri imandır; yani Allahu tealaya ve onun Peygamberlerine ve emirlerine inanmakır. Buda iki kısımdır; Biri kısaca şehadet kelimesni getirmek, yani bunların doğruluğuna kalp ile inanarak dil ilede;(Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh) demektir. Diğeri de daha genişcesini açıklamaktır.

Amentü
Amentü billahi ve melaiketihi ve kütibihi ve resulihi velyevmilahiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi taala velba’sü ba’delmevt.
Manası: Allahü tealaya inandım; meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine, ahiret gününe, iyi ve fena herşeyin Allah’ın takdiri ile olduğuna, kıyamette tekrar dirileceğimize inandım.

Allahü Tealaya İman
Bilindiği gibi hiç birşey kendi kendine meydana gelmemiştir; her şeyin bir yapıcısı vardır. Bu hakikatı göz önüne getirince, alemleri yoktan var eden bir Allah olduğuna şüphe kalmaz. Biz Cenabı hakkı göremeyiz, fakat varlığına ve birliğine inanırız. Allahu tealanın yüksek sıfatları şunlardır; Var olmak, önü ve sonu olmamak, bir olmak, hiçbir şeye benzememek, hiçbir şeye ihtiyacı olmamak, mekanı olmamak.

Meleklere İman
Melekler Allah’ın latif kullarıdır. Melekler Allahu tealanın emirlerini hemen ve kusursuz olarak yerine getirirler. Cenabı hak emirlerini Peygamberlere melekler vasıtasıyla bildirmiştir. Meleklerin sayısını ancak kendisi bilir. Dört melek vardır ki, diğerlerinden değerlidir. Bunlar peygamberlikle vasıflanmışlardır, adları şunlardır: Cebrail, Mikail, İsrafil, Ezrail.

Kitaplara İman
Hak teala tarafından Peygamberlerden Hazreti Adem’e on, Hazreti İdris’e otuz, Hazreti Şit’e elli ve Hazreti İbrahim’e on sayfa gönderiliştir ki, hepsi yüz sayfa tutmaktadır. Bunlardan sonra Hazreti Musa’ya Tevrat, Hazreti Davud’a Zebur, Hazreti İsa’ya İncil ve Hazreti Muhammed’e Kur’an-ı Kerim gönderilmiştir. Bu kitapların hükümleri başka başka zamanlarda dünya ya gelen insanların ihtiyaçlarına göredir. Bu günkü günde Tevrat ile Zebur ve İncilin mevcut olmadığına bizce kanaat vardır. Bunların asılı kaybolmuştur. Hırıstiyanların ellerinde bulunan İncil dört kimse tarafından sonradan yazılmıştır.Peygamberlere İman
İnsanları doğru yola sevketmek üzere Cenabı Hak Peygamberler göndermiştir. Peygamberler insanlara örnek olacak surette faziletli, akıllı ve emniyetlidiler. İlk Peygamber Hazreti Adem, son Peygamber de Hazreti Muhammed Mustafa (Sallallahü aleyhi sellem)dir.İlk ve son Peygamber arasında gelen ve Kur’an’da adları geçenler şunlardır:Adem, İdris, Nuh, Hüd, Salih, İbrahim, İshak, İsmail, Yakub, Yusuf, Yunus, Şuayip, Lüt, Yahya, Zekeriya, Musa, Harun, Davut, Süleyman, İlyas, Eyyüb, Zülkifi, İsa, Yünüs, Elyesa, Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn ve Muhammed (Aleyhümüsselatü vesselam)dır.

Ahiret Gününe İman
Günün birinde dünya ya gözlerimizi kapayacağımıza, öleceğimize ve ahirete gideceğimize inanmalıyız. Allah’ın birliğine, Meleklerine, iman ettiğimiz gibi, bunu da inanmak üzerimize farzdır. Dünyada iyi ve kötü her ne işlersek ahirette onun mahsulünü alacağız.

Kaza ve Kadere İman
Cenabı hak her şey’i ezelden bilir. Hayır ve şer her ne olursa, onun takdir etmesi, dilemesi ve yaratmasıyla meydana gelir. Hayır ve şer, rızık ve nimet her şey’in olacağı zamanı Tanrının takdir etmesine Kader ve Hükmüne öylece irade buyurarak yerine getirmesine de Kaza denir. Cenabı hak işlediğimiz iyi, kötü işleri yapmak ve yapmamak hususunda bize iradei cüziye ve kudret vermiştir. Kaza ve Kadere inanmak da üzerimize farzdır.

İslamın Şartları
İslam Dini şu beş temel üzerine kurulmuştur:
1- allahu tealanın varlığına, birliğine ve peygamberimiz Hazreti Muhammed’in, Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna kalben inanmak ve dil ile de; Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Resüluh diyerek bunu tasdik etmek.
2- Her gün beş vakit namaz kılmak.
3- Ramazan ayında oruç tutmak.
4- Senede bir kez malının zekatını vermek.
5- Kudretli olan, ömründe bir kere hacca gitmek.

Mükellef Olacakların İşleyecekleri İşler Sekizdir
1. Farz: Kur’anı Kerimde işlenmesi emrolunan işlere farz denir. Farz iki türlüdür.Birine Farz-ı ayın denir ki mükellef olanlardan her birinin ayrı ayrı işlemesi şarttır.
Abdest almak, namaz kılmak, oruç tutmak gibi; diğerine Farz-ı kifaye denir ki, mükelleflerden bir kısmının işlemesiyle, diğerlerinin üzerinden işlenmesi kalkar. Cenaze namazı kılmak gibi.
2. Vacib: Vacib, işlemesi Kur’anda emrolunmuşsa da anlamları açık ve kesin olmadığından terk edilmesi caiz görülmeyen dini işlerdir. Vitir ve Bayram namazları kılmak, sadakai fitir vermek gibi.
3. Sünnet: Bu da Pegamberimizin işlediği ve işlenmesini istediği işlerdir ki, özürlü olanlar terk edebilirler. Cemaatla namaz kılmak gibi.
4. Müstehab: Müstehab, Peygamberimizin işlemiş olduğu ve işlenmesini istediği işlerdir. Yetimlere, yoksullara yardımda bulunmak ve fakirlere sadaka vermek gibi.
5. Mubah: İşlenip işlenmemesinde sevap veya günah olmayan işlere Mübah denir. Oturup kalkmak, yiyip içmek gibi.
6. Haram: Haram, işlenmesi memnu olan fena işlerdir. Hırsızlık yapmak, anaya babaya karşı gelmek, adam öldürmek, kumar oynmak, domuz eti yemek gibi.
7. Mekruh: Bu da memnu olmayıp işlenmesi arzuya bırakılan işlerdir. Mekruh iki türlüdür; biri harama yakın olanlar. Güneş doğarken ve batarken namaz kılmak gibi. Diğeride helale yakın olandır. Kahkaha ile gülmek, temiz su varken kedi artığı su ile abdest almak gibi.
8. Müfsit: Müfsit abdesti, namazı ve orucu bozan şeylerdir. Abdesti olan kimsenin burnundan veya vücudunun bir tarafından kan çıkmak, namazda iken söz söylemek, oruçlu iken bilerek su içmek gibi.

Hakkında Ödev Yardımcısı

Check Also

Ölçü Birimleri Nelerdir

Ölçü Birimleri Nelerdir Herhangi bir büyüklüğü, önceden belirlenmiş bir büyüklükle karşılaştırma işlemine ölçme diyoruz. Örneğin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

19 + 9 =