Çarşamba , 18 Eylül 2019
Anasayfa » Dersler » Din Kültürü » Müslümanlığın Temel İlkeleri

Müslümanlığın Temel İlkeleri

Müslümanlığın Temel İlkeleri nelerdir
Müslümanlığın Temel İlkeleri
Müslümanlığı temel ilkelerden ayıran niteliği koyduğu esaslarıdır. Müslümanlığın esaslarını koşullarından ayırmak gerekir. Müslümanlığın esaslarına inanç esasları da denir. Bu inanç esasları 6 ana noktada toplanır. Bunlar sırayla şöyledir :
1_Tanrı’nın Tekliğine İnanmak : Bu Müslümanlığın getirdiği en önemli yeniliktir. Buna göre Tanrı tektir, ondan başka Tanrı tanınamaz, ondan başkasına kulluk edilemez. Müslümanlığın getirdiği bu yeniliğe karşılık, öteki dinlerin hemen hepsine ortak koşma karışmıştır. Örneğin, Hz. İsa’ya karşı gösterilen aşırı saygı, sonunda onun <> sayılmasına neden olmuştur. Müslümanlığın kutsal kitabı olan <> bu konuya da değinmiş, Hz. İsa’nın Tanrı olmayıp, Tanrı’nın bir kulu olduğunu belirtmiştir. Müslümanlığın ilk koşulu olan <>te de Hz. Muhammed’in Tanrı’nın kulu ve elçisi olduğu belirtilir. Öteki dinlerde Tanrı’nın birliğine ortak katma çeşitli şekillerde olur. Tanrı’dan başkasının adına and içmek, yaratılan şeylere, olağan üstü şeylere aşırı derecede bağlanmak, Tanrı’ya yapılan tapınmaları başkalarına karşıda yapmak, bilinmeyeni bilmek iddasında bulunmak, sihir, büyü gibi gizli kuvvetlere inanmak da Tanrı’nın birliğine ortak katmaktır. İnsanın dileklerini yerine getirebilmek kuvvet, Müslüman dinine göre yalnız Tanrı’dır.
2_Meleklere İnanmak : Müslümanlığa göre melekler Tanrı ile insanlar arasındaki iyi ve güzel aracılardır. Melekler Tanrı’nın çeşitli emirlerini yerine getirirler. Cennet’e ve Cehennem’e ait işlerle uğraşırlar. Bir de Şeytan vardır.
3_Kutsal Kitaplara İnanmak : Müslümanlık tüm hak Peygamberlerinin kutsal kitaplarına inanmayı emreder.
4_Peygamberlere İnanmak : Peygamberlerin sayısı tam olarak bilinmemektedir. <>da Hz. Muhammed ile birlikte 25 Peygamberin adı geçer. Müslüman’lık bütün Peygamberlere inanılmasını emreder. Bu bakımdan Müslüman’lık dinler içinde en geniş görüşlü olanıdır. Müslüman dini bütün Peygambelere inanmayı emrder.
5_Ahiret’e İnanmak : Müslümanlığa göre insan ölse bile hayat son bulmaz. Ölüm ile yeni bir hayat başlar. Buna Ahiret Hayatı denir. İnsanlar bu Ahiret Hayatında dünyadaki tutum ve davranışlara göre uygun oldukları yeri bulurlar.
6_Kaza ve Kadere İnanmak : Müslümanlığın en fazla önem verdiği şeylerden birisi de insanın çalışması ve davranışıdır. Müslüman dini kaza ve kadere inanmayı insanların büyük başarılar karşısında kendilerini putlaştırmalarını önlemek için koymuştur. Yoksa kaza ve kadere inanmaktan, <> şeklinde bir anlam çıkarmamak gerekir. Bu inanışın bir başka yararı daha vardır. İnsanlar genel olarak büyük başarılar karşısında da üzgünlüğe düşerler. Kaza ve kader’e inanmakla insanlar böyle kayıplar karşısında yılgınlığa kapılmaktan kurtulabilmektedirler. Müslümanlığın esasları yanında bir de koşulları vardır. Bir insanın Müslüman olabilmesi için yukarıda saydığımız 6 esasa inanması ve şimdi sayacağımız koşulları yerine getirmesi gerekir. Müslümanlığın koşulları 5 tanedir. Bunların sırası şöyledir :
1_Kelime’i Şahadet,
2_Namaz,
3_Oruç,
4_Zekat,
5_Hac,
Kelime’i Şahadet Tanrı’nın birliğine, Muhammed’in Peygamberliğine kalpten inanmak, bunu dille söylemektir. Şu cümle söylenir: <> Namaz ve Oruç bedenle, Zekat malla, Hac da hem mal, hem de bedenle yapılan ibadetlerdir. Bugün yeryüzünde Müslümanlar’ın sayısı yaklaşık olarak 550 milyon civarıdır. Müslümanların büyük bir kısmı Asya Anakarasında yaşar. Asya’dan sonra en fazla Müslüman Afrika’da bulunur. Afrika’dan sonra ise Avrupa gelir. Avrupa’da Müslümanlar’ın fazla oranda bulundukları yerler Trakya, Balkanlar ve Rusya’dır. Amerika’da yaşayan Müslümanlar’ın sayısı ise 500000 kadardır. Bütün dinler zamanla çeşitli kollara ayrılmıştır. Büyük dinlerden birisi olan Müslümanlık’da gelişimine uygun olarak zamanla çeşitli kollara ayrılmıştır. Dinlerin bu şekilde ayrılan kollarına Mezhep adı verilir. Müslümanlıkta da çeşitli mezhepler vardır. Bunların en önemlileri Sünni ve şii mezhepleridir. Müslüman mezhepleriarasında en geniş yeri tutan Sünni mezhebinin Hanefilik koludur. Hanefilikten başka Sünni mezhebinin içindeki çeşitli kollar şu adları alırlar : Şafilik, Malikilik, Hanbelilik, Şiilik mezhebide Caferilik, Zeydilik, İsmaililik, Alevilik gibi kollara ayrılır. Yeryüzündeki Müslümanların hemen hemen yarısı Hanefidir. Türk’lerin de büyük bir kısmı Hanefidir.

Hakkında Bocuq

Check Also

Dört Halife Dönemi

Dört Halife Dönemi Hz. Muhammed öldükten sonra Müslümanlar onun yerine geçecek bir kimse (halife) seçmek …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seven + 5 =