Cuma , 27 Kasım 2020
Anasayfa » Kim Kimdir ? » Murad-ı Hüdavendigar Kimdir ?

Murad-ı Hüdavendigar Kimdir ?

Murad-ı Hüdavendigar Kimdir ?
Murad-ı Hüdavendigar Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri
Osmanlı padişahlarının üçüncüsü, veli ve ahi şeyhi. Orhan Gazi’nin oğlu olup, 1326 yılın’da Bursa’da doğdu. Küçük yaşlarda devrin alimleri tarafından özenle yetiştirildi. Lala Şahin Paşa’nın yanında idare ve harp bilgilerini öğrendi. Ağabeyi Rumeli Fatihi Süleyman Paşa’nın vefatından sonra 1359’da Rumeli’deki ordunun başına getirildi. Daha sonra babasının vefatı üzerine Bursa’da 1360 yılında Osmanlı tahtına geçti. Murad Han, Ağabeyi Süleyman Paşa’nın başlattığı Rumeli fütuhatını büyük bir siyasi bilgisi ile kısa sürede geliştirdi. Edirne’yi fethederek devlet merkezini 1362’de buraya taşıdı. Anadolu’daki Türk aşiretlerini, fethettiği bölgelere yerleştirerek bölgede Türk nüfusunun çoğunluğu ile ele geçirmesini sağladı. Bu göçler sayesinde, Osmanlı Türkleri Viyana kadar ilerledi ve Rumeli’de Osmanlı Devletinin hakimiyeti beş yüz yıl devam etmiştir. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de ilerlemesini durdurmak için Papa Beşinci Urban’ın teşvikiyle Macar, Sırp, Bosna, Eflak ve Bulgar Dvletleinden meydana gelen bir haçlı ordusu 1364 ylında Sirpsındığı savaşında Hacı İlbeyi başındaki birliklerce bozguna uğratıldı. Bu büyük zaferi Yanbolu, Samaku, Gümülcine, İskeçe, Kavala, Dırama, Serez ve Karaferye gibi önemli kaleleri fethetti. Bu arada harekat halindeki Osmanlı akıncıları Vardar’ı geçip Sırbistan, Bosna, Arnavutluk ve Dalmacyaya kadar gelen Adriyatik denizine dayandılar. Murad Han bir taraftan fetih hareketlerine devam ederken, diğer yandan ortaya çıkan mali, idari ve askeri ihtiyaçları karşılamak için tetbir aldı. Tımar teşkilatı geliştirildi. Yaya, müsellem ve yeniçerilere ilaveten kapıkule askerinden maaşlı süvari birliği kuruldu. Murad Han 1387’de Osmanlı topraklarına saldırmayı adet haline getiren Karamanoğlu üzerine savaşa çıktı. Konya önünde Karamanoğlu kuvvetlerini bozguna uğratarak Konya ve Beyşehir’i ele geçirip Bursa’ya döndü. Bu sırada Sultan Murad’ın ana dolu’da uğraşmasını fırsat bilen Bosna, Sırp ve Bulgar devletleri Osmanlıları Balkanlardan atmak için savaş açmışlardı. Sultan Murad Han 150.000 kişilik bu müttefik orduları Kosova’da karşıladı. 8 Ağustos 1389 berat gecesi idi. Abdest alıp iki rekat hacet namazı kılan Sultan sonra ellerini açıp Cenab-ı Hak’ka gözyaşları içinde şöyle yalvardı. Ya Rab! Bu mü’minleri küffar elinde mağlub edip helak eyleme. Bunları mansur ve muzaffer eyle. Ya ilahi; Mülk ve kul senindir. Sen kime istersen verirsin. Ben dahi aciz bir kulunum. Mülk ve mal benim maksafim değildir. Hemen Halis ve Muhlis senin rızanı isterim. Beni bu müslüman’lara kurban eyle. Evvel beni gazi kıldın, şimdi de şehadet nasip kıl. Amin. Ertesi gün Birinci Kosova savaşında düşman büyük bir darbeye uğradı. Ancak Sultan zaferin şükran’esi olarak savaş meydanın’da gezerken Miloş Obiliç adında bir Sırp tarafından hançerle saldırıya uğradı. Çok geçmeden arzuladığı şehit’lik mertebesine kavuştu. Azim, irade, vakar ve ciddiyet sahibi olan Sultan Murad Han, din farkı gözetmeksizin tebeasına karşı çok şefkatli ve merhametli idi. Samimi kişilği ile içte ve dışta sevgi ve saygı uyandırdı. Hukuki, mali ve askeri alanlarda yaptığı esaslı ordularla ile kudretli bir devletin temellerini attı. Kararlarını mutlak surette tecrübeli beyleriyle toplantı yaptıktan sonra verirdi. Kendi mütalaasına aykırı fikirleri de dinler yerinde gördüklerini kabul eder, itirazlara önem verirdi. Fethedilen yerlerde yapım işlerinede önem veren Murad Han, yeni fethettiği Edirne’yi; cami, medrese, han, hamam saray gibi yapılarla Türk-İslam beldesi yerine getirdi. Memleketin her köşesini yeni yapılarda doldurdu.

Hakkında Ödev Yardımcısı

Check Also

Zenon

Yunan filozofu, Hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. Elealı olduğu sanılmaktadır. Doğum tarihi kesin olarak belli …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seven + 9 =