Cumartesi , 28 Kasım 2020
Anasayfa » Kompozisyon » Meşrutiyet Konu Anlatımı

Meşrutiyet Konu Anlatımı

Meşrutiyet Konu Anlatımı
Meşrutiyet Konu Anlatımı
Meşrutiyet devlet şekillerinden biridir. Bu yönetim şeklinde bir hükümdar, bir de meclis vardır. Meclisi halk verdiği oylarla seçer. Meşrutiyet yönetimi, tek bir padişahın, tek bir kralın bağlı yönetim biçimi demek olan mutlakıyetten biraz daha iyidir. Yönetimin halk yararına olmasını sağlamaya yönelmiş yönetim biçimidir. Ama özgürlüğün ve adaletin asıl sağlandığı yönetim biçimi demokrasidir. Ne var ki insanlar ve devletler en adil, en iyi yönetim biçimini birden kuramamışlar, buraya gelene kadar birçok aşamalardan geçmişlerdir. Meşrutiyet de bu aşamalardan biridir.
Bizim tarihimizde de iki tane meşrutiyet vardır. Osmanlı Devleti kurulunca, zamanına göre iyi ve ileri bir yönetime kavuşmuştu. Başta bütün yetkileri kendinde toplayan bir padişah vardı. Ama padişahlar önceleri ülkenin çıkarını ve ilerlemesini sağlaya biliyorlardı. Aradan zaman geçip de Osmanlı tahtına yetersiz padişahlar geldikçe, Osmanlı Devleti’nin Avrupa karşısındaki gerilemesi de hızlanıyordu. İmparatorluğu parçalanmaktan kurtarmak, eski güçlü haline kavuşturmak isteyen ülkücü devlet adamları çözüm yolları arıyorlardı. Bunların başında da yönetin daha ileri, daha çağdaş kılınması vardı. Artık tek kişinin dediği dedik yönetimi ile Avrupa ülkeleri ile başa çıkamazdık. bunun için Osmanlı İmparatorluğu’nda da Meşrutiyet yönetiminin kurulması ilk adımdı.

I.Meşrutiyet : 1839’da II. Mahmut ölünce yerine Abdül Mecit Osmanlı padişahı olmuştu. Bu dönemde hariciye nazırlığına Mustafa Reşit Paşa getirtildi. Osmanlı İmparatorluğu’nu o zamanlar içinde bulunduğu geri durumdan kurtarmak istiyordu. Bunun için de esaslı bir ıslahat yapılması, Avrupa kanun ve düzenlerinin kabul edilmesi gerektiğine inanıyordu. 3 kasım 1839’da Padişah Abdül Mecit’i tanzimatın ilanına razı etmişti.
Bir çok yenilikler vaadeden Tanzimat fermanı ne yazık ki tam olarak uygulanamadı. Avrupalılar yeniden devletin iç işlerine karışmaya başladılar. Osmanlı İmparatorluğu 1856’da ıslahat fermanını ilan etti. Tanzimat fermanının getirmek istediği yenilikler kabul edilmişti.
Bu arada Avrupa’yı yakından tanıyan ve Avrupalılar’ın Osmanlılar hakkındaki fikirlerini öğrenen gerçek aydınlar yetişti. Bunlar yapılan ıslahatların yetersizliğini görüyorlar, yurdun kurtuluşu için eşitliği ön gören bir yönetim şeklinin uygulanması gerektiğini düşünüyorlardı. Bu fikri savunanların başında Namık Kemal, Mithat Paşa, Ziya Paşa geliyordu. Bunlara Yeni Osmanlılar deniyordu.
Bu arada Sultan Aziz ülkeyi yine dilediği gibi yönetiyordu. Devlet paralarını özel masrafları için harcıyordu. Yeni Osmanlılar, veliaht Murat’la anlaşarak Sultan Aziz’i tahtan indirmeye karar verdiler. Şeyhülislam’dan alınan bir fetvayla Sultan Aziz tahtan indirildi. Yerine Murat, V.Murat adıyla Padişah oldu. V.Murat yarı deliydi. Yeni Osmanlılar yönetimi böyle birinin eline bırakmayarak onuda tahtan indirdiler. Meşrutiyet yönetimini kabul edeceğini söyleyen II.Abdülhamit’i Padişah yaptılar. Abdülhamit 1876’da ilan edilen Meşrutiyeti 1878 de kaldırdı.

II.Meşrutiyet : Abdülhamit’in 33 yıl süren bu baskılı yönetimi içinde yine de bazı aydınlar ve gençler ülkenin kurtulması ve meşrutiyet’in tekrar kurulması amacıyla gizli gizli çalışmaya başladılar. Terakki ve İttihat cemiyeti’ni kurdular. Abdülhamit bu cemiyeti dağıttı. Cemiyet üyelerinden bazıları Avrupa ülkelerine kaçtılar. Oralarda gazeteler çıkararak Abdülhamit’in istibdat yönetimini yerdiler. Avrupalılar Abdülhamit’in bu yönetim şeklini hiç beğenmiyorlardı. Balkanlar’da ve Makedonya’da sık sık isyanlar çıkıyordu. Abdülhamit Avrupalılar’dan çekindiği için Makedonya da özel bir yönetim şekli kurulmasına ve burada ıslahat yapılmasına razı oldu. Terakki ve ittihat cemiyeti üyeleri bundan böyle çalışmalarını Makedonya da sürdürdüler. Kendilerine bir çok taraftar buldular.
O sıralarda Mustafa Kemal de Şam da Vatan ve Hürriyet adlı bir siyasal cemiyet kurmuş, daha sonra geldiği Selanik’te bu cemiyetin bir şubesini açmıştı. Bu iki cemiyet sonradan İttihat ve Terakki Cemiyeti adı altında birleşti. Abdülhamit’e karşı çalışmaya devam etti.
Bu arada bazı Avrupalı devletler Makedonya’da muhtar bir yönetim kurulması için kendi aralarında anlaşmaya başladılar. İttihat ve Terakki Cemiyeti Avrupa’yı Osmanlı işlerine karıştırmamak için Abdülhamit’e II.Meşrutiyet’i kabul ettirmeye karar verdi. Cemiyete bağlı subaylar da ihtilal hareketlerine başladılar. Cemiyetin ileri gelenleri 23 temmuz 1908’de Selanik’teki hükümet konağını işgal ettiler. Bundan korkan Abdülhamit aynı gün II,Meşrutiyet’i ilan etmek zorunda kaldı. 5 ay sonrada Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni açtı.

Hakkında Bocuq

Check Also

Ölçü Birimleri Nelerdir

Ölçü Birimleri Nelerdir Herhangi bir büyüklüğü, önceden belirlenmiş bir büyüklükle karşılaştırma işlemine ölçme diyoruz. Örneğin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

thirteen − one =