Anasayfa » Kim Kimdir ? » Mehmet Akif Ersoy Kimdir ?

Mehmet Akif Ersoy Kimdir ?

mehmet akif ersoy hayatı
Mehmet Akif Ersoy Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri
(1873_1936) Türk şairi. İstiklal Marşı’mızı yazmıştır. İstanbu’da sarı güzel ‘de doğdu. Babası Tahir Efendi annesi Emine Şerife hanımdır. Dört yaşındayken iki yıl devam ettigi mahalle mektebi’ne balamıştır, daha sonra 1879 Fatih Emir Buhari ilk okuluna göndermiştir. Ögrenimini Fatih Merkez Rüştiyesi’ndesürdüren şair, Türkçe öğretmeni Kadri Efendi den çok yararlandığı bu okulu bitirerek Mülkiyenin İdadi bölümüne yazılmıştır. Lise öğretimini tamamladığı 1899 yılında babasının ölüm sebebiyle Halkalı Mülkiye Baytar Mektebine yatılı olarak girmek zorunda kalmıştır. Okul yıllarında babasından Arapça Fatih Camii baş imamından dadin ve kur’an dersleri alan Mehmed Akif ayrıca farsça da ögrenmiştir. Edebiyata karşı ilk gençlik egilimlerini divan şiiri geleneklerine çok bağlı olmakla ün yapan Muallim Naci ‘den almıştır. Okulu bitirince , Baytar umum Müdürlüğü’nce müfettiş muavinliğine tayin edilmiş, veznadar sami beyin kızı ismet hanımla evlenmiştir (1893). İttihat ve Terakki Fırkası’yla yakın ilişkiler kuran ve bir aralık partinin İstanbul ‘daki genel merkezinde Arapca dersleri veren Mehmed Akif, mütareke yıllarında büyük bir kötümserliğe kapılmışsada, sonradan Kurtuluş Savaşı hareketine katılmak amacıyla A nadolu’ya gecince büyük bir inançla bağımsızlık ülküsünün halk yığınların amal olması için çalışmıştır. Emperyalizmi, Batı sermayedarlık düzeyinin bir zulüm sembolü olarak kabul eden Mehmet Akif ‘in İstiklal Marşı 1921 BMM nce özel bir yasayla kabul edilmiştir. Cumhuriyet devrinde gittigi Mısır dan 1924 12 yıl sonra dönmüş ve döndügü yılın 27 Aralık günü ölmüştür. Biçim yönünden yaşadığı dönemin şiir akımlarından etkilenen Mehmed Akif’in şiirleri gerçekçi bir anlayışın ürünleridir. Aruz veznini ustaca kullanarak kaleme aldığı mısraları bazen sadece ahlak dersi niteliği taşımakla birlikte , özellikle savaşa karşı sarılı örnekler ortaya koymuştur. Osmanlı toplumunun son kalıntısı üzerinde, bağlantıları kopmak üzere olan unsurları Müslümanlık yoluyla birleştirme inancına samimiyetle bağlı olduğundan , öncülüğünü Ziya Gökalp’ın yaprığı Türkçülük akımıyla Tevfik Fikret’in temsil ettigi hümanist akımına koymuştur. Kuvayı Milliye Akif kurtuluş isteyen Türk Milleti için bir hoca şair olmuştur . Mehmed Akif kendisinden sonra gelen edebiyat kuşaklarına, şiirin konularına kazandırdığı genişlik ve konuşma dilini, rahatça kullanması bakımından örnek olmuştur. Bülbül ve Çanakkale Şehitleri gibi kalıca nitelikte büyük şiirler yazmıştır. Şiirlerindeki önemli özelliklerinden biri de, sanatı amaçla aynı paralelde tutarak sanat sanat içindir. Kuralına karşı çıkmış olmasıdır. Akif hayatının sonuna kadar inancını mısralarına yansıtmayı başarmış bir şairdir.Hakkında Ödevci

Check Also

Zenon

Yunan filozofu, Hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. Elealı olduğu sanılmaktadır. Doğum tarihi kesin olarak belli …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three × one =