Perşembe , 23 Mayıs 2019
Anasayfa » Genel » Ne Nedir ? » Matematik Nedir ?

Matematik Nedir ?

matematik hakkında bilgi
Matematik Nedir ?
Hayatımızda  Vazgeçilmez Yeri Olan  Bir Bilim Kolu : Sayılar, Şekiller ve büyüklükler arasındaki yasaları bulmaya çalışan bilim dalına verilen genel addır. İlk aşamada üç ana bölüme ayrılır : 1_ Aritmetik, 2_Cebir, 3_Geometri.Bu üç matematik bölümü çok geniş bir alanda gerekli olduğu için orta dereceli okullarda belli bir oranda öğretilir. Yüksek okullarda, üniversitelerin ilgili fakültelerinde  ise daha ileri matematik eğitimi yer alır. Matematiğin en ileri ve elbette o derece önemli dalı yüksek matematik adını alır. Aritmetik, cebir, geometri de gerek ilgilendikleri konular, gerekse kullandıkları alanlar bakımından kendi aralarında çeşitli bölümlere ayrılırlar. Matematik bugün kuramsal (teorik) bilimlerden sayılır. Yani bir matematikçi, pratik uygulamayı hiç düşünmeksizin, masa başında yalnız kağıt-kalem kullanarak matematik araştırmaları yapabilir; Matematiğin çeşitli problemleriyle uğraşabilir; çözüm yolları arayıp bulabilir. Onun için fizik, kimya, biyoloji uygulamalı (tatbiki) bilim sayıldıkları halde matematiğin kuramsal bir bilim olduğu söylenir. Bu yargı bir bakıma doğrudur. Ne var ki matematiğin tarihine bakarsak, bambaşka bir durumla karşılaşırız. İnsanlık tarihinde matematik günlük problemlerin yarattığı zorlamalar sonunda doğmuş ve gelişmiştir. Onun için uygulamasını düşünürsek matematiğin pratik hayattan ayrılamadığını söyleyebiliriz. Örneğin eski mısırda geometri epeyce ilerlemiştir. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz : Mısır’a hayat veren, topraklarını sulayan Nil nehri yılın belli zamanlarında genişleyip birçok tarlayı su altında bırakırdı. sular çekildikten sonra çok verimli hale gelen topraklarda tarım yapılırdı. Ama suların çekilmesinden sonra herkesin kendi tarlasını bulabilmesi, sınırlarını anlaşmazlıklara yol açmadan kestire bilmesi, o zamanın bilgileriyle çok güçtü. İşte bu güçlük Mısırlıları alan hesaplarını, geometri şekillerinin özelliklerini bulmaya zorladı. Pratikten gelen bu gereklilik, Mısır’da geometri biliminin uygulamalı bir yöntemle gelişmesini sağladı. Aritmetik için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. İnsanlar çevrelerindeki eşyaları, insanları, hayvanları saymak ihtiyacı duydukları andan başlayarak aritmetik doğmuştu. Belki ilk zamanlarda bilgileri ve bulguları çok azdı. Sayı saymak için ellerinin 10 parmağını kullanıyorlardı. Biraz zaman geçince ellerinin 10 parmağına ayaklarının da 10 parmağını kattılar. Aradan yıllar geçtikçe aritmetikte de ilerlediler; toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi ilk dört işlemi yapmaya başladılar. Daha sonra da her matematik bölümünde daha ileri aşamalara ulaştılar. Bu ilerleme elbette uzun zaman aldı. Her insan topluluğu aynı aşamaya aynı zamanda ulaşmadı. Bugün bile  üçten, beşten ya d

Hakkında Bocuq

Check Also

Hipokondri

Bazı ruh hastalıkları hem sinir hem de ruh bozukluklarıyla beraber ortaya çıkar. Bunlara küçük psikozlar …