Perşembe , 3 Aralık 2020
Anasayfa » Genel » Ne Nedir ? » Masal Nedir ?

Masal Nedir ?

masal nedir kısaca
Masal Nedir ?
Eğlendirirken Öğreten Hikayeler : Hikaye ve Roman diye genel bir adla bilinen, Avrupa’da  XVI., Türkiye’de XIX. yüzyıldan itibaren gelişen edebiyat dalının temeli çok eski çağlara dayanmaktadır. Gerçekten de hikaye ve roman ilk başlangıç halkasını masallar oluşturur. Masallar zamanla büsbütün ortadan kalkmamışlar, oldukça zayıflamakla birlikte, günümüze kadar sürüp gelmişlerdir. Bu arada masal türünün en büyük kaybı şu olmuştur : Her yaştaki insanlara seslenen bir tür olmaktan çıkarak genellikle çocuklara seslenen bir niteliğe bürünmesi. İnsanların başlarından geçmesi mümkün olan yada olmayan her türlü olayları, insanların başlarından geçmiş gibi gösteren ve anlatan heyecanlı, şiirli, sürükleyici olaylar dizisine masal denir. Masalları, sonraları ortaya çıkan ve gelişen hikaye ve roman türünden ayıran en büyük özellik, bunların konularında bulunan olağanüstü, başka bir deyimle, doğa ötesi, fizik ötesi olaylardır. Devler, cinler, periler, Kaf dağları ve sihirli ülkeler, insanların hep hayal edip hiçbir zaman ulaşamadıkları ve ulaşamayacakları üstünlükler (örneğin halıya binip uçmalar,göz açıp kapayıncaya kadar yer ve  zaman değiştirmeler vb.) masalların başlıca ögeleridir. Durum böyle olunca da masallara dizginsiz bir hayal gücü karışmaktadır. Masalların başlıca özellikleri şunlardır :

1_ Hikaye ve romanlar gibi, tek bir insanın hayalinden yada kaleminden çıkmış edebiyat ürünleri değillerdir. Bunlar ortak (an0nim ) ürünlerdir. Kendiliklerinden oluşur ve evrimleşirler. Tek bir kişinin karakteristik ürünü olmadıkları için de zamanla kendiliklerinden değişmelere uğrarlar.

2_ Yazının bulunuşundan önce, çok eski çağlardan beri başlamış olan masallar, yazılı değil, sözlü ürünlerdir.

3_ Masalların konuları, şimdiki zamanlarda değil, hep geçmiş zamanlarda geçmektedir. Bundan ötürü masallarda <mişli geçmiş zaman> kipi ağır basar. Dolayısıyla, masallar, okunmak için değil, anlatılmak için düzenlenmiş konular dizisidir.

4_ Masallarda yer ve zaman, kahraman adları belirli ve belgeli değildir. Bundan dolayı onları bir toplumdan başka bir topluma aktarmak çok kolaydır. Bu özellik masallara uluslararası bir nitelik kazandırmıştır.

5_ masallarda mantığa,  gerçeğe bağlılık kaygısı yoktur. Bunun sonucu olarak bir masalın konusu zaman içinde _toplumun ve anlatanın eğilimine uygun olarak_sürekli bir değişme, şekil ve yön değiştirme gösterir.

6_ Masallarda hep güzellik çirkinlik, haklılıkla haksızlık, zulümle adalet kavramları çarpışır ve sonunda her zaman bunlardan olumlu olanlar olumsuzlara üstün gelir. Bu bakımdan masalların eğlendirici ve dinlendirici nitelikleri yanında eğitici nitelikler de bulunmaktadır. Bundan dolayı, ilk çağlarda her yaştaki insanlara seslenen masallar, sonraları küçük yaştaki insanları eğlendiren, eğiten bir tür haline gelmiştir.

Masalların başlıca dallarını da şöylece özetlemek mümkündür:

1_Bölgelere ve uluslara göre :Doğu masalları, Batı masalları gibi. Bunlarda kendi geniş alanları içinde bölümlere ayrılabilirler: Türk, Arap, İran, Hint, Çin masalları; Fransız, Alman, İngiliz, İskandinav masalları gibi.

2_Fabllar : Çok eski çağlarda Hindistan’da başlayan fabl türü, sonraları Yunanistan’a geçmiş, burada Aisopos adlı dahi bir temsilci yarattıktan sonra, XVII. yüzyılda La Fontaine    (Fransız, 1621-1695 ) ile tam olgunluğunu bulmuştur. Fablların en belirgin özelliği hayvanları_bazende bitkileri ve cansızları _insanlar gibi davrandırmak, konuşturmak yoludur. Fabllar, kısa ama özlü, eğlendirirken hep ders verici bir hava taşırlar.

3_Efsaneler 🙁 Mitoloji artığı masallar ) Bu tür masallarda az çok tarih ve ulusal kahramanlık izlerine rastlanır. Efsaneler, konularını, bir ulusun çok eskiden belki de yaşamış, ama zamanla çok abartılmış bir takım kahramanlarından alırlar. Bunlarda destansı bir karakter göze çarpar. Eski çağların destanlara konu olmuş kişi ve olaylarının, bir yandan da masallaşması bu tür masalları doğurur.

4_Anonim olmayan masallar : Gerek doğuda, gerek batıda özellikle batıda yalnız kendi hayal güçlerine dayanarak, yada çevresindeki örnekleri toplayıp bunlara kendi kişiliğini katarak masal yazan bazı edebiyatçılar da vardır. Bu tür örneklerde genel kanava yine geniş anlamı ile halk masalları olmakla birlikte bu yazarlar, derledikleri örneklere bir çeşit dil ve anlatım özelliği ve üslup katmışlardır.

5_Keloğlan Masalları : Her ulusun masallarında bir takım demirbaş tipler vardır. Türk halk masallarının en demirbaş tipi de Keloğlan dır. Keloğlan yoksul, çirkin, ama zeki ve fırsatlardan yararlanmasını bilen bir çocuk tipidir. Güç durumlardan kendi gücüyle kurtulup sonunda zafere ve başarıya, mutluluğa ulaşır. O, aynı zamanda kötülüğün ve kötülerin de düşmanıdır. Böyleleriyle yaptığı savaşlarda hep üstün gelir. Azmin, çalışkanlığın, iyiye ve güzele yönelmenin eninde sonunda insanları başarıya ulaştıracağı bakımından, keloğlan masalları çocuklar için eğitsel bir yönü vardır.

Masallar günümüzde edebiyatın bir bölümü olduğuna göre şu özelliklerin bulunması zorunlu gözükmektedir :

a) Masallarda dil ve anlatım, duru, temiz, özentilerden uzak, akıcı ve rahat olmalıdır.

b) Yersiz, gereksiz tekrarlar, ayrıntılar masallardan ayıklanmaktadır.

c) Konuların düzenlenmesinde kapalılıktan uzak kalınmalı, baştan sona kadar okuyanın yada dinleyenin ilgisini sürükleyecek bir nitelik sağlanmalı, düğüm tam sonlara doğru, sevindirici bir süprizle çözülmelidir.

d) Olaylar asla durgun ve tek düzen (monoton) olmamalıdır. Hareket, masalların en başta gelen ögesidir.

d) Masalların vereceği öğütler, kuru, sıkıcı, göze batar biçimde olmamalı.Çocuk kapacağı hisseyi kendiliğinden ve olayların doğal sonucundan çıkarabilmelidir.

Hakkında Bocuq

Check Also

Hipokondri

Bazı ruh hastalıkları hem sinir hem de ruh bozukluklarıyla beraber ortaya çıkar. Bunlara küçük psikozlar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twelve + 8 =