Anasayfa » Kompozisyon » Logaritma Konu Anlatımı

Logaritma Konu Anlatımı

logaritma cetveli
Logaritma konu Anlatımı : ( Birçok Hesabın Yapılmasını Sağlayan Bir Matematik İşlemi ) : Matematikte bir işlemin adıdır. Yalnız  (+) sayıların logaritmaları mevcuttur. Matematikte iki çeşit logaritma vardır :

1_ Tabanı e =2,718 281 olan tabii logaritma.

2_ Tabanı 10 olan logaritma.Bunlardan birincisi, İskoçyalı bir baron olan John Napier (ya da neper 1550-1617)düzenlediği için Neper logaritması adını alır. İkincisini de gene napier ile birlikte Henry Brigs düzenlenmiştir. Onluk logaritma yada bayağı logeritma adını alır. Logaritma işlemleri, cebirde, daha genel olarak yüksek matematikte bir çok işlemin kolayca ve doğru olarak yapılmasını sağlar. Ayrıca bazı işlemler yalnız logaritma ile yapılabilir. Bir sayının kesirli kökünü yada kesirli üssünü almak bunlardan ikisidir. İşleri kolaylaştırmak amacıyla belli bir tabana göre (genellikle 10 tabanına göre ) bütün sayıların logaritmaları hesaplanmış ve bir logaritma cetveli hazırlanmıştır. Bunlar kitaplar halinde satışa çıkarılmıştır. Bu cetveli kullanarak logaritma yoluyla istediğimiz çarpma, bölme, kök alma, kuvvet alma vb. işlemlerini yapabiliriz. Bunu için belli logaritma kuralları vardır. Bu kurallara uyulur. Bir çarpım,ın logaritması, çarpanların logaritmalarının toplamına eşittir gibi. Bir logaritma sayısı kesirli,yse bunun tam kısmına karakteristik, kesirli kısmına da  mantis denir. Logaritma cetvelleri genellikle 5 ondalık la hazırlanır. Bu ondalık sayısı hesaplar için kabul edilebilir bir yaklaşıklık verir. Logaritma cebirde, yüksek matematikte çok yararlı bir işlemdir. Yüksek matematik,te daha çok neper logaritması, cebirde ise daha çok ondalık logaritma kullanılır.
logaritma cetveli nedir

Hakkında Bocuq

Check Also

Ölçü Birimleri Nelerdir

Ölçü Birimleri Nelerdir Herhangi bir büyüklüğü, önceden belirlenmiş bir büyüklükle karşılaştırma işlemine ölçme diyoruz. Örneğin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 × three =