Cumartesi , 28 Kasım 2020
Anasayfa » Genel » Ne Nedir ? » Kukla Nedir ?

Kukla Nedir ?

kukla nasıl yapılır
Kukla Nedir ?
İplerle yada sopalarla sanatçılar tarafından oynatılan yapma bebeğe Kukla denir. Kukla bugün genellikle çocuklar için oynatılmaktadır. Ama büyüklerinde ilgiyle izlediği Kukla gösterileride yapılmaktadır. Bebekler çeşitli gereçlerden (malzemelerden) yapılır. Tahta, alçı, bez, plastik maddelerden yada buna benzer gereçlerin karışımından yapılmış Kuklalar vardır. Her sanatçı kendi kişiliğine göre Kukla yapar. Hatta her ulusun kendine özgü Kukla çizgileride vardır. Ama her Kuklada ortak özellik Kuklanın genellikle sevimli ve komik anlatımlı olmasıdır. Giyimi Kuklanın yaratıldığı ülkeye zamana ve Kukla oyununun konusuna göre değişir. Erkek kadın yada çocuk Kuklalar yapıldığı gibi hayvanları bitkileri yada kimi eşyayı karikatürüze eden alaya alan Kuklalarda yapılır. Kuklanın ana çizgilerinin konu aldığı şeyin ana çizgilerine benzemesi istenir. Bu arada örnek alınan aslın en belirli özelliklerinin abartılması esastır. Aynı abartmayı Kuklanın hareketlerindede görürüz. Kukla taklit ettiği insanın yada hayvanın ikinci derecedeki hareketlerini tekrarlamaz. En önemli hareketlerinin üzerine basarak komikleştirerek seyirciye gösterir. Kuklaların bir çok eylemi vardır. Kukla hareketlerini bu eklemleriyle yapar. Kukla oynatan (kuklacı) Kuklasına istediği hareketi verecek şekilde eklem yapar. Örneğin keman çalan bir Kuklanın yay tutan kolu hareketlidir; kemanı tutan koluysa yerinden oynamaz. Böylece kemanı çenesinde tutan Kukla öteki eliyle keman çalma hareketini taklit edebilir. Kuklaların hareketi kuklacı tarafından sağlanır. Bu hareket için çeşitli Kukla türleri yapılmıştır.

El Kuklaları
Kuklacı elini kuklanın içinde özel olarak hazırlanmış deliklere sokar. Böylece parmakları ve eli yardımıyla kuklanın çeşitli organlarını istediği gibi hareket ettirir. Kuklacı bir perdenin arkasındadır. Seyirci tarafından görülmez. Seyirci yalnız onun perdenin üstüne kaldırdığı kuklaları seyreder. Bu usülde bir kuklacı iki kuklayı birden oynatabilir. Oyunun konusuna göre perdenin arkasında yeteri kadar kuklacı yer alır.

İpli Kukla
En sık rastlanan ve en çok kullanılan kukla çeşididir. Bunlarında birçok eklem yeri vardır. Ellerinin, ayaklarının, kafalarının uygun yerlerinde ipler çıkar. Bu ipler birbirine dik olarak yerleştirilmiş iki çubuğa bağlıdır. Kuklacı bu kuklayı yukardan yönetir. İki eline aldığı dört çubukla kuklaya çok çeşitli hareket yaptırabilir. Bu tür kuklanın sahnesi öyle aydınlatılır ki ipler seyirci tarafından görülmez. Böylece seyirci kuklayı kendilinden hareket ediyormuş gibi görür.

Çubuklu Kukla
Bu tür kuklada ise oynak yerinden çubuklar çıkar. Kuklanın arkasında duran kuklacı bu çubukları kullanarak kuklayı hareket ettirir. Bu kukla türü daha çok Cava ve çevresindeki adalarda yaygındır. Kuklanın ne zaman ve nerede ortaya çıktığı kesinlikle bilinmemektedir. Ama insanların çok eski çağlarına kadar uzandığı bir gercektir. Büyü ile, din ile karışık gösterilerin kuklaya kaynak olduğu yaygın bir görüştür. Çünkü, günümüzün ileri ülkeleri kadar, ilkel topluluklarda da çeşitli kukla gösterilerine rastlanmaktadır. Bu arada Anadoluda zengin bir kukla geleneğine sahiptir. Anadolu köylerinde eskiden beri kukla gösterileri yapılmaktadır. Zamanımızın teknik buluşları kukla gösterilerinide etkilemiştir. Birçok ülkede yalnız kuklalarla gösteriler yapan büyük tiyatro toplulukları vardır. Bunları çeşitli teknik yeniliklerle, ışık oyunlarıyla çok ilginç kukla oyunları düzenlenmektedirler. Gerek eskiden, gerekse günümüzd bazı yazarlarda yalnız kukla tiyatroları için oyunlar yazmışlardır. Bunların başında ünlü İspanyol şairi ve tiyatrocusu Federico Garcia Lorca (1899-1936) gelir.

Hakkında Ödevci

Check Also

Hipokondri

Bazı ruh hastalıkları hem sinir hem de ruh bozukluklarıyla beraber ortaya çıkar. Bunlara küçük psikozlar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fifteen − 7 =