Perşembe , 20 Haziran 2019
Anasayfa » Kompozisyon

Kompozisyon

Alexander Graham Bell İnsanlığa Hizmetleri

Alexander Graham Bell İnsanlığa Hizmetleri 3 Mart 1847′de İskoçya’da doğan Alexander Graham Bell bugün olmazsa olmazlarımızdan olan telefonun mucidi ve icad edenidir. Ailesindeki işitme engelli bireyler iletişim kurabilmek için icad ettiği telefon bu gün deyim yerindeyse insan oğlunun vazgeçilmezlerinden olmuştur. Alexander Graham Bell İnsanlığa Hizmetleri kısaca şu şekildedir; Elektrikli telgrafların karşı tarafa iletilip alınmasını sağlamıştır. Telefon sayesinde elektrik akımının iletilmesine …

Devamını Oku »

Birim Sistemleri Nedir ?

Birim Sistemleri Nedir Şimdiye kadar, bir büyüklük için bir tane birimden söz ettik. Eğer durum böyle olsaydı iş gene epeyce kolaylaşacaktı. Oysa belli bir büyüklük için çeşitli birimler tanımlanmıştır. Örneğin alan için kullanılan birimlerden bir kaçını sayalım: santimetre kare, mil kare, foot kare, akr, dönüm…Belli birime göre verilen bir alanı öteki birime çevirmek için bazı çarpma ve bölme işlemlerinin yapılması …

Devamını Oku »

Kütle ve Ölçülmesi Nedir ?

Kütle ve Ölçülmesi Nedir ? Her maddenin bir kütlesi, bir de ağırlığı vardır. Çoğunlukla kütle ağırlıkla karıştırılır. Üstelik günlük hayatta ve eğitim aşamalarının ilk basamaklarında kütle yerine hep ağırlık deyimi kullanılır. Kütle-ağırlık ayrımı yapılınca terazinin ağırlık değil, kütle ölçtüğünü unutmamak gerekir. Kütle birimi olan kilogram kütle Sevres Ağırlık ve Ölçüler Bürosunda bulunan bir etalona göre yapılır. Bu etalon da platinden …

Devamını Oku »

Ölçü Birimleri Nelerdir

Ölçü Birimleri Nelerdir Herhangi bir büyüklüğü, önceden belirlenmiş bir büyüklükle karşılaştırma işlemine ölçme diyoruz. Örneğin 2 kilogram (kilo) armut dediğimiz zaman daha önce bir kilogramı tanımlamışız, belirlemişiz demektir. Buna göre aldığımız armut önceden belirlenen kilogramın iki katına eşittir; biz de 2 kilogram deriz. Bunun gibi bütün büyüklükler için bir ölçü birimi belirlenir. Ondan sonra ölçme artık o birimle ölçülerek büyüklüğün …

Devamını Oku »

Besinler ve Özellikleri

Besinler ve Özellikleri Besinler, canlı varlıkların yaşama ve gelişmelerini sağlayan maddelerdir. Besinlerin yarattığı güç KALORİ olarak ölçülür. (1 santigrat yükseltgen ısıya 1 kalori denir). Sindirim yoluyla vücuda giren besin, orada bir işleme uğrar. Yararlı kısımları vücutta kalır, yararsızları dışarıya atılır. Vücutta kalan yararlı kısımlar bir güç meydana getirir. Bu enerjinin sonucu olan yatiyet besinlerin çıkardığı ısıya bağlıdır. Bu ısı ölçüsü, …

Devamını Oku »

Göller Konu Anlatımı

Göller Konu Anlatımı Karaların su geçirmeyen çanak biçimli tabii çukurluklarında meydana gelen su birikintileri. Ayrıca insanlar tarafından akarsular üzerinde baraj kurmak suretiyle oluşturulan suni göller vardır ki, bunlara bir çeşit set gölleri denir. Misal olarak Keban barajının arkasındaki göl gösterilebilir. Göller, sularındaki tuzluluk derecesi, akıntı durumu derinlikleri ve kıyı biçimleri gibi, oluşum sebeplerine göre bazı özellikler gösterir ve bu özelliklere …

Devamını Oku »

Omurga ve Omurgalılar

Omurga ve Omurgalılar Hayvanların vücut çatısını iskelet oluşturur. Omurgalılar şubesindeki hayvanların gövde iskeletini oluşturan en önemli kısımda omurgadır. Vücudun dik durmasını sağlar. Omurga omur denilen birçok küçük kemik parçalarının üst üste eklenmesiyle oluşur. Omurga kemikleri yarı oynar eklemler şeklinde birleşmişlerdir. Ortası boş olan omurlar üst üste dizilince bir kanal ortaya çıkar. Bu kanalın içinden omurilik geçer. Omurilik organların yönetim merkezidir. …

Devamını Oku »

Okyanusya’da Yaşayanlar

Okyanusya’da Yaşayanlar Yeryüzündeki okyanusların en büyüğü Büyük okyanustur. Bu okyanus Asya, Amerika ve Avusturalya arasında uzanır. O kadar büyüktür ki bütün karaları toplayıp bu üzerine taşıyabilseydik gene de yer artardı. İşte bu okyanusun güneyinde serpilmiş gibi duran binlerce ada ve Avusturalya, Okyanusya adını alır. Eski dünyalılar Okyanusya adalarını ilk buldukları zaman çok şaşırmışlar ve buraları çok sevmişlerdi. Uzun zaman güney …

Devamını Oku »

Mevlana’nın Eserleri Nelerdir ?

Mevlana’nın Eserleri Nelerdir ? Mevlana’nın iki büyük eseri vardır. ve adı ile anılır. Mesnevi Farsça yazılmıştır. Her iki dizenin tek dizeleri kendi aralarında ve bağımsız olarak birbirlerine uyaklıdır. İç içe anlatılan insanlıkla ilgili konusu vardır. Eser 6 cilttir, tamamında 25700 beyit yani iki dize vardır. 40380 beyitten oluşan bir şiirler bütünüdür. Bu İslam edebiyatının en geniş ve en büyük bir …

Devamını Oku »

Doğal Afetler Nelerdir ?

Doğal Afetler Nelerdir ? İnsanların yaşamını doğrudan tehdit eden doğada meydana gelen ve yeryüzünde bazı değişikliklere neden olan büyük can ve mal kayıplarına neden olan kontrol dışı gelişen olaylara Doğal Afetler denir. Gelişim biçimine göre jeolojik ve meteorolojik afetler olarak ikiye ayrılan doğal afetler deprem, sel, heyelan, sel, erozyon, çığ, yangın, hortum, olarak adlandırılmaktadırlar. Bu olaylar insanların kontrolü dışında gelişen …

Devamını Oku »