Çarşamba , 18 Eylül 2019
Anasayfa » Kim Kimdir ? (page 5)

Kim Kimdir ?

Abdurrahman Şeref Kimdir ?

Abdurrahman Şeref Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri (1853-1925) Ünlü tarihçi ve politikacılarımızdan. Safranbolu asıllı ve İstanbul doğumludur. Galatasaray lisesini bitirdikten sonra çeşitli okullarda öğretmenlik, Mekteb-i Mülkiye (Siyasi Bilfiler Fakültesi)de on altı, Galatasaray lisesinde de on dört yıl müdürlük yaptı. 1908 devriminden sonra Defter-i Hakani Nazırı (Tapu ve Kadastro Bakanı), Evkaf Nazırı ve Şura-yı Devlet Reisi (Danıştay Başkanı) oldu. Padişahlığın kaldırılmasına …

Devamını Oku »

Abdurrahman I. Bin Muaviye Kimdir ?

Abdurrahman I. Bin Muaviye Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri (731 ? -788) Endülüs Emevi devletinin kurucusu ve ilk hükümdarı Şam Emevilerinin onuncusu Hişam’ın torunudur. 750 yılında Abbasiler, Şam Emevilerinin egemenliğine son verip yönetimi ellerine geçirince, kurulan yeni devletin ilk icaatı Emevilerin katliamı olmuştur. Abdurrahman, Fırat ırmağı yöresinde bir köye sığınıp uzun süre orada saklanarak bu katliamdan kurtulabilmiştir. Ortalığın yatışmasından sonra, …

Devamını Oku »

Abdullah Bin Abdülmuttalip Kimdir ?

Abdullah Bin Abdülmuttalip Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri (543 ?- 750 ?) İslam dininin kurucusu Peygamber Hazreti Muhammed’in babası. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden Abdülmuttalip’in onuncu oğluydu. Mekke’de doğmuştur. Kendisiyle ilgili bilgilerin çoğu doğru ve kesin olmayıp, bütünlükten uzaktır. En yaygın söylentiye göre, Abdülmuttalip, Zemzem kuyusunu kazarken Kureyşlilerin çıkaraçakları türlü engellere karşı kendini savunacak on oğlu olursa, onuncusunu putlara kurban diye …

Devamını Oku »

Abdi Efendi (Abdürrezak) Kimdir ?

Abdi Efendi (Abdürrezak) Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri (1835-1914) Türk tiyatro sanatçısı. İstanbul’da doğdu. Tuluat sanatının en güçlü temsilçisi sayılır. Doğuştan yetenekli olup sahneye ve seyircisine son derece hakimdi. Bu alanda kısa sürede kendisini kabul ettirdi. 1895-1896 yıllarında saraya alındı. Üç yıl kadar saray sahnesinde çalıştı. 1909’da tekrar halk sahnesine döndü. Fakat yaşlanmış, eski güçünüde yitirmiş olduğundan, bir süre sonra …

Devamını Oku »

Abbas Halim Paşa Kimdir ?

Abbas Halim Paşa Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri Kahire’de Şubra’da doğdu. Mısır prenslerinden Halim Paşa’nın ikinci oğlu ve Sadrazam Said Halim Paşa’nın kardeşidir. Eğitimini İsvicre’de gördü ve uzun süre İstanbul’da yaşadı. Meşrutiyet’ten önce Şura-yı Devlet üyeliği yaptı; Sadrazam Said Halim Paşa zamanında Bursa valiliğine getirildi. 1915’te Nafıa Nazırı oldu. Mütakerede ingilizler tarfından Malta’ya sürüldü. İki yıl sonra serbest bırakıldı ve …

Devamını Oku »

Abaza Hasan Paşa Kimdir ?

Abaza Hasan Paşa Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri Osmanlı veziri. Doğum tarihi bilinmemektedir. Silahtar Ocağı’nda yetişti. Sinanzade Mehmed Paşa’nın mütesellimliği hizmetinde bulundu. Anadolu’da Haydaroğlu Mehmed’in isyanını bastırmakla görevlendirildi. 1650’de Isparta yakınlarında isyancıları yenen Abaza Hasan Paşa’ya başarılarından dolayı, Yeni İl diye adlandırılan Kangal yöresinin Türkman ağalığı verildi. Bir yıl sonra Yeniçeri Ocağı ağaları bu atamaya karşı çıkınca Türkmen ağalığı görevine …

Devamını Oku »

Sait Faik Abasıyanık Kimdir ?

Sait Faik Abasıyanık Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri Cumhuriyet dönemi yeni Türk edebiyatı hikayecilerindendir. Adapazarı’nda doğdu. İlk öğrenimini Adapazarı’nda tamamladı. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi (1928). Bir süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne devam etti. 1931 yılında Ekonomi öğrenimi için İsviçre’ye gitti; sonra Fransa’ya geçerek Grenonle’de yabancı öğrenciler için düzenlenen özel kurslara katıldı. 1935 yılında Türkiye’ye dönen Sait Faik, bir süre Halıcıoğlu …

Devamını Oku »

Dede Korkut Kimdir ?

Dede Korkut Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri Dünya edebiyatlarında büyük üne sahip olan Türk ozanı. Dede Sultan ve Dede Korkut Ata diye de adlandırılmış ve Dede Korkut kitabındaki hikayelerin ilk defa bu ozazlarbaşı tarafından anlatıldığı kabul edilmiştir. ”Kitab-ı Dedem Korkut hikayeleri, dünya edebiyat uzmanlarınca Türk dilinin İlyadası olarak kabul edilen büyük bir destandır. Dede Korkut edebiyat alanında ilk olarak Alman …

Devamını Oku »

Lütfi Fikri Kimdir ?

lütfi fikri hakkında bilgi

Lütfi Fikri Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri (1872-1934) Türk siyaset adamı Mülkiye Mektebi ve Paris Hukuk Fakültesinde öğrenim gördü. 1895’te döndüğü İstanbul’da meşrutiyetçi fikir ve çalışmalarından ötürü hapsedildi. Anadolu’da çeşitli memuriyetlerde bulunduktan sonra avrupaya kaçtı.Bir süre Mısır’da yaşadı II.meşrutiyetin ilanı sırasında istanbul’a döndü ve Meclis-Mebusan üyeliğine seçildi. İttihat ve Terakki yönetimine karşı eleştirileri ve başkaldırmasıyla dikkat çekti. HÜkümetin planladığı iddia …

Devamını Oku »

Adem İle Havva Kimdir ?

Adem İle Havva Kimdir ? Dini kaynaklara göre dünyaya gelen ilk insan çifti. Tevrat’a göre Tanrı önce Adem’i sonra ona yardımcı bir takım hayvanları yaratmıştır. Fakat Adem, bunlardan hiç birini kendine denkj görmediği için, Tanrı ona eş olarak Adem’in sol kaburga kemiğinden Havva’yı yaratmıştır. Adem ile Havva, cennet bahçesine gönderilmiş ve bahçenin bekçiliği Adem’e verilmişti. Bahçenin ortasında iki ağaç vardı. …

Devamını Oku »