Çarşamba , 18 Eylül 2019
Anasayfa » Kim Kimdir ? (page 4)

Kim Kimdir ?

Süleyman Demirel Kimdir ?

Süleyman Demire kısaca

Süleyman Demirel Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri 1924 yılında Isparta’nın İslamköy’ünde doğmuştur.İslamköy İlkokulu’nu bitirmiş, ortaokulun ilk iki yılını İsparta’da son sınıfı ve liseyi Afyon’da okumuştur. 1942-1943 öğretim döneminde İstanbul Teknik Üniversite’ne girmiş ve 1949 Şubat döneminde İnşaat Fakültesi Su Kolundan Yüksek İnşaat Mühendisliği diplaması almıştır. 1949-1950 yıllarında Amerika Su İşleri Teşkilatı’na (Bureau of Reclamation) çalışmıştır. 1950-1952 yılları arasında Elektrik İşleri …

Devamını Oku »

Alexander Graham Bell Kimdir ?

Alexander Graham Bell Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri (1847-1922) Alexander Graham Bell, telefonu bulan Amerikan fizikçisidir. İngiltere’de doğdu. Öğrenimini Edinburgh ve Londra üniversitelerinde yaptı. Önce Kanada’ya sonra da Amerika’ya göç etti. Babası sağır ve dilsizlere konuşma öğretmek için incelemeler yapan bir eğitimciydi. Bell, babasının çalışmalarına çok ilgi gösteriyordu. 1823’de Boston Üniversitesi’nde ders vermeye başladı. 1874’de telefon üzerindeki ilk denemelerini tamamlayıp …

Devamını Oku »

Mehmet Akif Ersoy Kimdir ?

Mehmet Akif Ersoy Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri (1873_1936) Türk şairi. İstiklal Marşı’mızı yazmıştır. İstanbu’da sarı güzel ‘de doğdu. Babası Tahir Efendi annesi Emine Şerife hanımdır. Dört yaşındayken iki yıl devam ettigi mahalle mektebi’ne balamıştır, daha sonra 1879 Fatih Emir Buhari ilk okuluna göndermiştir. Ögrenimini Fatih Merkez Rüştiyesi’ndesürdüren şair, Türkçe öğretmeni Kadri Efendi den çok yararlandığı bu okulu bitirerek Mülkiyenin …

Devamını Oku »

Abdülnasır Cemal Kimdir ?

Abdülnasır Cemal Kimdir ödev

Abdülnasır Cemal Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri (1918-1970) Mısır devlet adamı İskenderiye’de doğmuştur. Bir süre Hukuk Fakültesine devam etmiş, 1936 yılında, Mısır ile İngiltere arasında imzalanan bir antlaşmaya uyularak Mısır’ın bir ordu kurması kabul edilince, Abdülnasır da Hukuk Fakültesinden ayrılmış ve Harp Okuluna girmiştir. Harp Okulundan 1938 yılında mezun olmuş, teğmen rütbesiyle orduya katılmıştır. Albay Necip komutasındaki subayların 23 Temmuz …

Devamını Oku »

Abdülmecit Kimdir ?

Abdülmecit hakkında bilgi

Abdülmecit Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri (1823-1861) Osmanlı İmparatorluğu padişahlarının otuz beşincisi. Babası Mahmut II, annesi Bezmialem Sultandır. Babasının ölümü üzerine 1839 yılında tahta çıkmıştır. O günlerde Osmanlı ordusu Nizip dolaylarında Mısır ordusuna yenilmiş, Abdülmecit’in tahta çıkışını takip eden dördüncü günde de Kaptan’ı Derya Ahmet Paşa, Sadrazam Hüsrev Paşanın düşmanlığından korkarak donanmayla birlikte Mısır Valisi Mehmet Ali Paşaya sığınmıştır. İmparatorluk …

Devamını Oku »

Abdülkadir Meragi Kimdir ?

Abdülkadir Meragi Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri (?-1435) Türk bestecisi ve müzik bilgini. Doğum yeri Azerbaycan’ın Meraga şehridir. Musiki üzerine bilgi güçünden ötürü hoca, sesinin güzelliğinden dolayı da guyende diye anılırdı. Musiki eğitimini babası Gıyasüddin-i Gaybi’den almıştır. Önceleri Tebriz’de Hüseyin ibni Şeyh Üveys’in, ardından Sultan Ahmet Velayiri’nin yanında bulunmuştur. Timur’un Azarbaycan’ı eline geçirmesiyle sultanla birlikte Bağdat’a kaçmıştır. Timur kısa bir …

Devamını Oku »

II. Abdülhamit Kimdir ?

II. Abdülhamit Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri (1842-1918) Osmanlı imparatorluğu padişahlarının otuz dötdüncüsü, Abdülmecit’in ikinci oğludur. Abdülaziz 2in tahtan indirilmesi ve yerine çıkarılarn Murat V’in akıl bozukluğuna uğraması yüzünden 1876 yılında imparatorluğun başına getirilmiştir. Abdülhamit’in tahta çıktığı dönem, imparatorluğun en karışık olduğu bir dönemdir. Balkan ülkelerinde kaynaşmalar ve yer yer ayaklanmalar başlamıştır. Bosna-Hersek ve Bulgaristan’da baş kaldırmalar olmuştur. Sırbistan ve …

Devamını Oku »

I. Abdülhamit Kimdir ?

I. Abdülhamit Kimdir Biyografisi Hayatı Eserleri (1725-1789) Osmanlı İmparatorluğu padişahlarının yirmi yedincisi. İstanbul’da doğmuştur. Ahmet III’ün oğludur. Büyük kardeşi Mustafa III’ün ölümü üzerine padişah olduğunda tecrübesiz bir kişiydi. Buna karşılı, çağında çıkar türlü güçlükleri yenmeye iyi niyet göstermiş, büyük çaba harcamıştır. Yönetimin ilk günlerinde Osmanlı ordusunun o sıralarda ilerlemekte olan Rus ordusuna karşı başarı sağlayabileceğini düşünmüş, bu yüzdende savaşa devam …

Devamını Oku »

Abdülbaki Nasır Dede Kimdir ?

Abdülbaki Nasır Dede Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri (1765-1820) Türk bestecisi İstanbul’da doğmuştur. Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Ebubekir Efendinin oğludur. Arapça, Farsça, edebiyat ve müzik öğrenimini Mevlevi dergahında yapmış, Mevlevi dergahında neyzenbaşılıkta bulunmuştur. Hamamizade İsmail Dedeye ney öğreten odur. Kardeşi Ali Nutki Dedenin ölümü üzerine 1804’te Yenikapı Mevlihanesine şeyh olmuştur. Nasır takma adıyla şiir yazmıştır. İsfahan, acem buselik ve şevkitarap makamlarında …

Devamını Oku »

Abdülaziz Kimdir ?

Abdülaziz Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri (1830-1876) Osmanlı İmparatorluğunun otuz ikincisi, Babası II. Mahmut, annesi Pertevniyal Sultandır. Dokuz yaşındayken babası öldüğünden, yerine geçen büyük kardeşi Abdülmecit tarafından öğrenim ve eğitimine büyük bir titizlik gösterilmemiştir. Buna karşılık, Abdülaziz, şehsadeliği sırasında eğetim ve öğrenim yerine ata binmeye, ava çıkmaya ve okçuluğa eğilim duymuştur. Fakat bu dönem kısa sürmüş, Abdülaziz tutumunu değiştirmiştir. Bunun …

Devamını Oku »