Anasayfa » Genel » Rastgele Bilgiler (page 4)

Rastgele Bilgiler

Deniz Fili Hakkında Bilgi

Deniz Fili Hakkında Bilgi Memeliler sınıfının etoburlar takımının fokgiller familyasından bir tür. Adını iriliğinden olduğu kadar, burnundaki hortuma benzer çıkıntıdan alır. Erkekler 6-7 m.uzunluğunda ve 25 ton ağırlığında olurlar.Dişiler aşağı yukarı 4 m. uzunluğundadır. Derisi buruşuk ve çatlaktır.Yazın deri değiştirir.Bu devrede suya girmediği için kolay avlanır. Rengi boz ya da kahverengidir.Yağı ve derisi için avlanır

Devamını Oku »

Denizcilik Hakkında Bilgi

Denizcilik Hakkında Bilgi Denizle ve özellikle denizde gemi işletilmesiyle ilgili faaliyetlerin toplu adı. Gemi işletilmesi, açık deniz gemiciliği ve kabotaj gemiciliği diye ikiye ayrılır. Açık deniz gemiciliği bütün deniz ve okyanuslarda yapılan seferleri, bu seferlere çıkan gemileri içine alır. Kabotaj ya da kıyı gemiciliğinin alanına ise, kıyılarda , içdenizlerde, göllerde yapılan seferler ve bu seferleri yapan gemiler girer. Denizciliğin bu …

Devamını Oku »

Posta ve Haberleşme Araçları

Posta ve Haberleşme Araçları Uzaktaki bildiklerimize, tanıdıklarımıza, dostlarımıza haber göndermek için kullandığımız bir düzendir. Çoğu zaman o kişilere söylemek istediğimiz sözü ya da vermek istediğimiz bir malı kendimiz aktaramayız; o zaman posta kurumunun yardımına başvururuz. Söylemek istediklerimizi bir kağıda yazıp zarf içine koyarız (buna mektup denir); ya da yollamak istediğimiz malı paket ederiz. Posta bunları taşıyıp istediğimiz adrese ulaştırmak için …

Devamını Oku »

Demir Devri Hakkında Bilgi

Demir Devri Hakkında Bilgi Demir araç ve silahların kullanıldığı bir tarih öncesi devir. Yakın Doğu’da demirin çok az ve yalnızca süs eşyası olarak işlenek kullanılması Milattan 2-3 yıl önce başlamıştır. Demirin çok kesken ve çok sağlam silahlar yapılmasına el verişli olduğu M.Ö. XIII.yüzyılda anlaşılmıştır. Demirin böyle faydalı bir amaç güdülerek işlenmesi ilk defa anadoluda başlamıştır .Topraklarında zengin demir yatakları olduğundan …

Devamını Oku »

Grip Hastalığı Hakkında Bilgi

Grip Hastalığı Hakkında Bilgi Sebebi, belirli bir virüsün çeşitli tipleri olabilen akut bir hastalık. Çok bulaşıcı olan grip, büyük salgınlar meydana getirir. Grip virüsü, daha doğrusu grip virüsleri bugün bütün özellikleriyle tanınmaktadır. Bunlar A ve B virüsleri olmak üzere ikiye ayrılır. Ortak özellikleri o kadar azdır ki, bazen bilginler hastalığı da A gribi B gribi olarak iki ayrı hastalık olarak …

Devamını Oku »

Ağrı Dağı Hakkında Bilgi

Ağrı Dağı Hakkında Bilgi Türkiye’nin en yüksek dağı. Eski adı Ararat’tır. Doğu Anadolu yaylasının Türk-İran sınırındadır. Kapladığı alanın yüzölçümü 1188 kilometrekaredir. En belirgin özelliği büyüklü küçüklü tepeler meydana getirmeden yükselmesidir. Batıda Ab ve Bingöl dağlarıyla birleşir. Iğdır ovasının güney ucunda yer alır. Volkaniktir. Serdarbulak geçidi (2687 m.)’yle Küçük Ağrı’dan ayrılır. Büyük Ağrı dağının yüksekliği (5165 m.) Küçük Ağrı’nın ise (3925 …

Devamını Oku »

Ağız Hakkında Bilgi

Ağız Hakkında Bilgi İnsanlarda yüzün ön ve alt bölümüne açılan üst ve altçene arasında kalan boşluk. Önden dudaklar, yanlardan yanaklar, arkadan geniz boşluğu ve yutakla sınırlanmıştır. Besin vücuda normal olarak buradan alınır. Ses burada söz haline gelir. Vücuttaki bir boşluğun, bir kanal ya da borunun uclarındaki geniş kısımlara da ağız denir. Ağızda, dil ve dişler vardır. Dişler çene kemiklerindeki diş …

Devamını Oku »

Alacadağ Savaşı Hakkında Bilgi

Alacadağ Savaşı Hakkında Bilgi 1877 Türk rus savaşında kafkas cephesinde yapılan savaşlardan biri .Ahmet Muhtar paşa’nın kars kalesini kurtarmasından sonra Ruslar 1877 Eylül’ünde Kars cephesine yanaşmışlar ve Ekim’de Ahmet Muhtar Paşa’nın ordusunu bozarak osmanlıları yenilgiye uğratmışlardır.

Devamını Oku »

Akdeniz Bölgesi Hakkında Bilgi

Akdeniz Bölgesi Hakkında Bilgi Türkiye’nin coğrafya bölgelerinden biri. Yurdumuzun güneyini kaplar. Akdeniz kıyıları boyunca Toros dağlarının yayıldığı alanlara kadar sokulur. Böylece 120 180 kilometre genişliğinde bir şerit gibi, doğudan batıya doğru kıyı boyunca uzanır. Kuzeyinde iç Anadolu Bölgesi, doğusunda Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, batısında Ege Bölgesi yer alır. Güneyini boydan boya Akdeniz kaplar. YÜZEY ŞEKİLLERİ : Bu bölgenin …

Devamını Oku »

Akkerman Antlaşması

Akkerman Antlaşması Osmanlı devleti ile Rusya arasında 7 Ekim 1826 tarihinde imzalanan bir antlaşma. 1812 de imzalanan Bükreş antlaşmasındaki hükümlerden bazılarının gözden geçirilmesini isteyen Rusya Babıali’ye verdiği bir ültümatomla bu amacında başarı kazanmış ve Besabya’nın Dinyester nehri ağzında bir liman şehri olan Akkerman’da yeni bir antlaşma yapmıştır. Bükreş antlaşmasını baştan başa değiştiren sekiz madde ve buna bağlı iki senetten ibaret …

Devamını Oku »