Anasayfa » Genel » Rastgele Bilgiler (page 2)

Rastgele Bilgiler

Patoloji

Hastalık halinin sebeplerini, kaynağını ve gelişmesini inceleyen ilim. Patoloji, bir tek klinik vakasını veya bir hastayı inceleyip, bir hastalığı kendi özel çerçevesi içinde ele alır. Hastalığın hangi yollardan yayıldığını, nasıl geliştiğini nasıl belirdiğini ve nasıl sonuçlandığını araştırır. Patolojik anatomi, çeşitli organlarda veya hücrelerde meydana gelen değişiklikleri tanımlar, bu değişikliklerin sebeplerini ve ne türlü çalışma bozukluklarıyla sonuçlandığını inceler. Çalışma bozukluklarını inceleyen …

Devamını Oku »

Peçenekler

Doğu Avrupa tarihinde önemli rol oynayan Türk topluluklarından olan Peçenekler Oğuz boylarındandır. Balkaş Gölü civarında yerleşmiş olup 751’den sonra Karluklar tarafından buradan çıkarılmışlar, Hazar Denizi ‘nin kuzeydoğu sahillerine gelmişlerdir. Oğuzların baskısı yüzünden burada barınamamışlar 889’da itil volga nehri kıyılarına göçmüşlerdir. Daha sonra ten don nehri kıyılarına yerleşen peçeneklerin önceleri 50.000 olan nüfusları daha sonra süratle artmıştır. Don ile Donts arasında …

Devamını Oku »

Patrona Halil İsyanı

Osmanlı tarihinde Lale Devri adıyla geçmiş dönemi son veren ve sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ‘nın öldürülmesi,devrim padişahı III. Ahmed’ in tahttan indirilmesi, I.Mahmud’un tahta çıkarılmasıyla sonuçlanan ayaklanma. Patrona Halil adında biri tarafından düzenlendiği için tarihe Patrona Halil İsyanı diye geçmiştir. Savaştan hoşlanmayan, özellikle Avrupa devletleriyle barış içinde yaşama politikası güden, eğlence ve sefaya düşkün Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, 1718 …

Devamını Oku »

Anadolu Hisarı

İstanbul Boğazı’nın en dar yerinde 1391 de Yıldırım Beyazıt tarafından yapılan hisar. Güzelce hisar adı ile de bilinir. Burası, İstanbul Boğazının egemenliğini yavaş yavaş elde etmek ve Rumelinde olacak savaşlarda orduyu karşı kıyıya emniyet içinde geçirmek için yaptırılmıştır. Rumeli hisarı yapımı sırasında Fatih sultan Mehmet tarafından onarılmış ve içine top ve asker yerleştirilmiştir. İstanbul’un Fatih SUlatn Mehmet tarafından kuşatılması sırasında, …

Devamını Oku »

Anadolu Beylikleri

Anadolu Selçuklu Devleti’nin XIII. Yüzyılın sonlarında kuvvetlenen düşerek yıkılması üzerine Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde kurulan küçük Türk Beylikleridir. Bunlara eski kaynaklarda Tavaif-i Mülük Denir. Sayıları yirmiyi bulan bu beylikler, XIII. Yüzyıl sonundan XVI. Yüzyılın başına kadar geçen süre içinde Anadolu’nun tarihi görünüşünü belgelemişlerdir. XI. Yüzyılda başlayan Selçuklu fetihleri Anadolu’ya da yayılmış; bu bölgede Bizans imparatorluğu’na karşı uç beylikleri kurulmuştur. Sınırlarda devamlı …

Devamını Oku »

Cansız Varlıklar

Doğma, büyüme üreme ve ölme faaliyetini göstermiyen varlıkların genel adı. Cansız varlıklarla birlikte tabiat meydana getirirler. Cansız varlıkları teker teker sıralamak mümkün değildir. Çevremizde günlük yaşayışımızda, dünyada evren sisteminde bulunan Güneş, Ay, Toprak, Su, Bulut, Ateş, Madenler v.b cansız varlıkları meydana getirirler. Bunların hiç biri, yaşama olayı içinde besin alma,doğma, büyüme ölme gibi, hayat faaliyetlerinde bulunmazlar. Fakat her birinin, canlı …

Devamını Oku »

Amerika’nın Keşfi

Amerika ya doğu Atlas okyanusunun batısına açılma teşebbüsü daha x. yüzyılda başlamıştır. Bu yüzyıllın sonlarına doğru Grönland’ın batı kıyılarına ulaşmıştır. Bundan sonra Amerika, ilk olarak cenovalı bir gezgin olan Kristof Kolomb (christopher columbus) tarafından keşfedilmiştir. Kristof kolomb daha yirmi sekiz yaşlarında iken, dünyayı dolaşarak Asya ya gitmeyi tasarlamış bu planını uygulamak için yıllarca imkan aramıştır. İspanya ya giderek düşüncesini kraliçe …

Devamını Oku »

Penisilin (Penicilin)

Küf kültürlerinden üretilen ve kimevi yapısı oldukça basit antibyotik bir madde. Bu küflerin anti bakteri faaliyeti, ilk olarak Alexander Fleming tarafından 1928 yılında fark edilmiştir. Penisilinin bir kaç çeşidi vardır. Bu çeşitler, aynı özellikleri taşımakla beraber,yapılarındaki değişiklikler dolasıyla birbirinden ayrılırlar. Penisilinin toksin oranı çok düşüktür. Bununla beraber bu ilaca karşı fazla hassas bünyeler görülebilir. En çok etkilediği bakteriler, streptokok,pnömkok zatürre …

Devamını Oku »

Periyodik Sistem

Bir yandan elementleri, artan atom numaralarına göre dizerken, öte yandan dış elektron kabukları birbirine benzeyen elementleri alt alta getirmek üzere yapılan sınıflandırma. İlk defa Dobereiner, 1829 yılında, birçok elementi üçlü grupta ikinci elementin özellikleri, birinci ile elementin özellikleri arasındadır. Mesela kalsiyum,stronsiyumun özellikleri,kalsiyum ile baryumun özellikleri arasındadır. Bu elementin atom tartısı kalsiyum ile baryumun atom tartılarının aritmetik ortalamasına yakındır. Daha sonra …

Devamını Oku »

Kızılırmak

Karadeniz’e dökülen ırmaklarımız ‘dan biri. Uzunluğu 416 kilometre’ dir. Sivas’ın kuzeyindeki Köse,Tekkel, Asmalı ve Dumanlı dağlarının sularından meydana gelir. Çekerek ve Kelkit çaylarından kol alır. Samsun’la Terme arasındaki cive burnunda Karadeniz’e dökülür.

Devamını Oku »