Anasayfa » Genel » Rastgele Bilgiler (page 10)

Rastgele Bilgiler

Lale Devri Hakkında Bilgi

Lale Devri Hakkında Bilgi 1718 Pasarofça antlaşmasıyla başlayan bu devir 1730 Patrona Halil isyanıyla sona erer. Bu devirde padişah III. Ahmet, sadrazam ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ydı. Bu dönem Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun süren savaş yorgunluklarının ardında zevk ve eğlence içinde geçen dönemidir. İstanbul’da bu dönemde birçok sanat eseri yapılmış, şehir bahçeler, köşklerle süslenmiştir. Boğaziçi’ndeki bahçelerde çeşit çeşit çiçekler görülmeye başlamış, …

Devamını Oku »

Halife Abdülmecit Hakkında Bilgi

Halife Abdülmecit Hakkında Bilgi (1868-1944) Osmanlı soyundan gelen son halife ve veliahttır. Abdülaziz’in oğludur. VI. Mehmet tahta çıkınca Abdülmecit de veliaht ilan edilmişti. Ama 1922’de T:B:M:M saltanatı kaldırılınca o da veliaht hakkını kaybetti. 3 Mart 1924’de T:B:M:M halifeliği de kaldırıldı. Abdülmecit yurt dışına çıkarıldı. 1944’de Fransa’da öldü.

Devamını Oku »

VI. Mehmet Hakkında Bilgi

VI. Mehmet Hakkında Bilgi (Vahidettin, 1861-1926) Son Osmanlı padişahıdır. 1918-1922 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Tahta çıktığı zaman Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşın’dan yenik olarak çıkmış, Mondros ve Sevr antlaşmalarıyla düşman devletler tarafından pay edilmiştir. Ama Türk halkı bu yenilgiyi kabul etmeyip bağımsızlığını kazanmak ve yeni bir Türk devleti kurmak için Mustafa Kemal başkanlığında bağımsızlık savaşı başladı. VI. Mehmet bu bağımsızlık …

Devamını Oku »

V. Mehmet Hakkında Bilgi

V. Mehmet Hakkında Bilgi ( Reşat, 1844-1918) 1909-1918 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Zamanında 1911’de İtalya savaşları başlamıştır. Bu savaşta Mustafa Kemal büyük yararlıklar göstermiştir. Ama Balkanlar’da Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Balkan bağlaşması kurulunca Osmanlılar barış istemek zorunda kaldılar. 1912-1913 yıllarında Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan’la Türkiye arasında patlayan Balkan savaşların’da çeşitli düşmanlara karşı dövüşen Türk orduları büyük yenilgiye uğradı. Savaş 1913’de …

Devamını Oku »

II. Abdülhamit Hakkında Bilgi

II. Abdülhamit Hakkında Bilgi (1842-1918) 1876-1909 yılları arasında padişahlık yapan Abdülhamit I. Meşrutiyet’i ilan ettiyse de bu dönem çok kısa sürdü. Koyu bir istibdatla ülkeyi yöneten Abdülhamit, imparatorlukta zamanın gerektirdiği yenilikleri yapmaktan da geri durmadı. Sonunda 1908’de II. Meşrutiyet’i ilan etmek zorunda kaldı. 1 yıl sonra da İttihat ve Terakki Cemiyetin üyeleri tarafından tahttan indirildi. Yerine Sultan Reşat diye anılan …

Devamını Oku »

Abdülaziz Hakkında Bilgi

Abdülaziz Hakkında Bilgi (1830-1876) 1861-1876 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Zamanında Rus ilişkileri sürmüştür. Bazı düzenlemeler yapılmak amacıyla Avrupalılar’dan borç para alınmış ama, bu para padişahın özel masrafları için harcanmıştır. Bu arada ülkenin kurtuluşu için çalışan Yeni Osmanlılar diye bilinen bir aydın grup Abdülaziz’i tahttan indirdi. Yerine V. Murat padişah oldu. V. Murat da Hasta ve deliydi. Padişahlığı ancak 3 ay …

Devamını Oku »

Madenler Hakkında Bilgi

Madenler Hakkında Bilgi : Kendine has fizik ve kimyevi nitelikleri olan basit elementlere verilen ad. Madenler oda sıcaklığında yani ısıtılmamış durumda katı durumudadır. Bu kuralın tek istinası civadır. Civa oda sıcaklığında da sıvı durumdadır. Sarı olan altının kırmızı olan bakırın bütün madenler kütle durumdayken gümüş beyazı renktedir. Az veya çok parçalandıklarında maden parıltısı denen özel bir parıltı gösterirler. Toz durumuna …

Devamını Oku »

Ada Tavşanı Nedir ? Hakkında Bilgi

Ada Tavşanı Nedir ? Hakkında Bilgi : Kemiriciler takımının tavşangiller familyasından bir memeli türü (CUNİCULUS). Adi tavşandan farkı kulaklarının ve arka ayaklarının daha kısa oluşu ve yavrularının tüysüz olarak doğmasıdır. Boyları 45, kuyrukları 5 cm kadardır. Sırtlarıyla yanları kırçıl kızıl sarı, arka tarafları koyu sarımsı esmer, boyun ve bacaklarının dış kısmı kızılca sarı, boyun ve karnın alt kısmıyla bacaklarının iç …

Devamını Oku »

Abdülmecit Hakkında Bilgi

Abdülmecit Hakkında Bilgi (1823-1861) 1839-1861 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Zamanında Mısır savaşı sona ermiş, Ruslar’la yapılan bir antlaşmayla Boğazlar Osmanlı egemenliğine bırakılmıştır. 1853’de Kırım savaşı başladı. 1856 Paris antlaşmasıyla savaş sona erdi. Osmanlılar bu antlaşmayla Avrupa ülkelerinin kefilliği altına girdiler. Abdülmecit zamanında Tanzimat hareketleri olmuştur.

Devamını Oku »

II. Mahmut Hakkında Bilgi

II. Mahmut Hakkında Bilgi (1784-1839) 1808-1839 yılları arasında padişah olmuştur. III. Selim zamanında başlayan Fransız, İngiliz ve Rus ilişkileri sürmüştür. 1820’de Yunanistan’da bir isyan çıkmış, Rusya ve İngiltere de bu işe karışmışlardır. 1829 Edirne antlaşmasıyla Osmanlı İmparatorluğu Yunanistan’a bağımsızlık tanıdı. Ayrıca Rus gemilerine boğazdan serbestçe geçme izni verildi. Devlet Mısır’la savaş halindeyken II. Mahmut öldü. Yerine oğlu Abdülmecit geçti.

Devamını Oku »