Perşembe , 20 Haziran 2019
Anasayfa » Genel (page 30)

Genel

Bayrak Nedir ?

Bayrak Nedir ? Devletin ve bağımsızlığın temsilcisi olarak belirli renk ve şekillerden meydana gelen, belirli ölçülere göre kumaş üzerine yapılmış milli alamet. Bayraklardaki şekiller ve renkler çoğunlukla, o devletin, milletin tarihinde övündüğü bir olaya, bir efsaneye dayanarak tesbit edilmiştir. Bayrak, devlet hakimiyetini, bağımsızlığını ve şerefini temsil ettiğinden, bayrağa saygı, o devlet vatandaşları ve ülkede bulunan yabancılar için bir ödevdir. Nitekim …

Devamını Oku »

Biyoloji Nedir ?

Biyoloji Nedir ? Canlı organları inceleyen ilimlerin genel adı.Biyoloji ile fizyoloji ilimleri arasında, hayat olaylarının mekanizmasının araştırılması bakımından bir benzerlik varsa da, bu iki ilimden biyoloji, canlıları ortamları içinde incelerken, fizyoloji canlıları çevresinden soyutlayarak inceler. Biyoloji ilimleri topluluğu içinde yer alan ilimlerden botanik bitkiler, zooloji hayvanları, bakteriyoloji ise bakterileri inceler. Bu ilimler de kendi içlerinde altdallara ayrılırlar. Sözgelişi, proto zooloji, …

Devamını Oku »

Felsefe Nedir ?

Felsefe Nedir ? İnsan düşüncesinin bilgi ve hareket açısından akli incelenmesidir. Kelime , Yunanca ”bilgeligi”sevme analmındaki ”filosofia”sözünden gelmektedir. Bugün karşılığında felsefeci dedigimiz filozof kelimesinin ise, ilk önce VI. yüzyılda pitogoras tarafından kullanıldıgı sanılmaktadır. Ancak, kelimenin Yunanca’ya tam olarak yerleşmesi Eflatun ile olmuştur. Eflatun Sokrates ‘in bilme istegi, öğrenme isteği olarak özetlenebilen felsefe kavramını derinleştirmiştir. Eflatun’a göre bu istek bilgisizliğin ve …

Devamını Oku »

Fizik Tedavi Nedir ?

Fizik Tedavi Nedir ? Tıpta tedavi amcıyla biyolojik eylemlerin yada fiziki araçların kullanılmasına dayanan metotların bütününe verilen ad. Bu metotların bellibaşlıları şunlardır. Işın tedavisi (radyoterapi), ültviyole tedavisi, enfraruj tedavisi, elektrik tedavisi (elektroterapi) su tedavisi (hidroterapi) çamur tedavisi tıbbı jimnastik. Işın tedavisinde radyoaktif izotopların yayımladıkları ışınlardan yararlanılır. Ültraviyole ve enfraruj tedavilerinde de güneş ışığını prizmadan geçirdigimizde birbirinden ayrı olarak görülen yedi …

Devamını Oku »

Fizik Nedir ?

Fizik Nedir ? Tabi olduğu bütün şartlarve aldığı şekiller bakımından maddenin yapısını ve özelliklerini olduğu kadar, hareketlerine ve geçirdigi dönüşlerine hakim olan kanunları da inceleyen ilim. Fiziğin modern bir ilim olarak doğumu tecrübi metodun doğumuyle aynı zamana rastlar. Gerçekten de insanın bazı tabii olayları, bazı yönlerini tecrit etmek suretiyle tekrarlayabilmesi ve sonra bunların üzerinde dış ortamın önceden tesbit edilmiş birtakım …

Devamını Oku »

Kapitülasyonlar Hakkında Bilgi

Kapitülasyonlar Hakkında Bilgi : Önce Fransızlar’a, sonra da öteki uluslara Osmanlılar’ın verdiği bazı ayrıcalıkların (imtiyazlar) adıdır. Osmanlı-Fransız ilişkileri Kanuni sultan Süleyman’ın Macar seferi sırasında başladı. Fransa Kralı I. François İtalya savaşları sırasında Alman İmparatoru Şarlken’e esir düşmüş, bunun üzerine François’nın annesi Kanuni’ye bir mektup yazarak ondan yardım istemişti. Kanuni 1526’da zaten önceden beri düşündüğü Macar seferine çıkmış ve François’yı Alman …

Devamını Oku »

Asit Hakkında Bilgi

Asit Hakkında Bilgi Bileşiminde hidrojen bulunan bileşik cisimlere asit denir. Tadı ekşidir. Asidin sudeki eriyiği turnusolun mavi rengini kırmızıya çevirir. Bu işi asidin sudaki eriyiğinde bulunan pozitif yüklü hidrojen iyonları yapar. Asitler niteliklerinin az ya da kuvvetli bir şekilde ortaya çıkışına göre zayıf ya da kuvvetli (aktif) diye sınıflandırılır. Asitler çok çeşitlidir. En kuvvetlileri madenleri ve canlı maddeleri tamamen eritir. …

Devamını Oku »

Birinci Dünya Savaşı Hakkında Bilgi

Birinci Dünya Savaşı Hakkında Bilgi İtilaf devletleri ile (İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya) ittifak devletleri (Almanya, Avusturya, Osmanlı İmparatorluğu, Bulgaristan) arasında 1914-1918 yıllarında çeşitli cephelerde sürdürülen savaşlar. Tarihçiler, I. Dunya Savaşı’nın temel sebeplerini, endüstri devrimini yaparak XIX. yüzyılda çeşitli sanayi kollarında geniş üretim gücüne sahip olan devletlerin pazar arama çabalarının doğurduğu çelşkilere bağlamaktadır. Bismarck decrinde almanya’da da milli birlik sağlanmış, bunun …

Devamını Oku »

Faşizm Nedir ?

Faşizm Nedir ? Faşizm dar anlamında, 1922 yılından sonra İtalya’da Mussolinitarafından kurulan ve II. Dünya Savaşı sonrasına kadar sürmüş olan siyasi rejimin adı kadar sürmüş olan siyasi rejmin adı kadar sürmüş olan siyasi rejimin adıdır. I.DÜNYA Savaşından sonra İtalya’da başgösteren işsizlik bu ülkede sosyalist hareketin gelişmesine yol açmıştıştır. Sosyalist hareket gelişmesi, devamlı olarak devlet destegi ile ayakta durabilen kapitalistleri korkutmuş …

Devamını Oku »

Demokrasi Nedir ?

Demokrasi Nedir ? Genel olarak halkın egemen olduğu, yönetimin halk tarafından halk için yapıldığı siyasi rejim olarak tanımlanır. Halkın kendisini yönecek olanları kendi oylarıyla seçtiği, temsilcileri yoluyla ülkenin yönetimini sağladığı rejimler demokratik rejim sayılmıştır. Demokrasi ile hürriyetçi rejimleri eş anlamda kabul edenler de vardır. Demokrasi terimi eski Yunanda ve Roma’da da kullanılmış ve Atina devletinin yönetim biçimi”demokrasi” olarak nitelendirilmiştir. Atina …

Devamını Oku »