Anasayfa » Genel » Ne Nedir ? (page 3)

Ne Nedir ?

Aslan

Kedi cinsinden yırtıcı dört ayaklıların en kuvvetlisi. Daha çok Afrikada ve Asya ‘da yaşar. Vücudu kısa, parlak ve yatık tüylere örtülüdür. Gövdesi kısa ve içeri doğru çekiktir erkek aslanın boyun ve omuzlarında hayvana heybettli bir bir görünüş veren koyu renkli yele vardır. Yüzü geniş gözleri küçüktür. Kuyruğunun ucu püsküllüdür. Çalımlı tavrı, vakarlı yürüyüşü ve çok kuvvetli denmesine sebep olmuştur. Çöl …

Devamını Oku »

Aşar Vergisi

İslam maliyesinde, özellikle Osmanlı’da beyt ül mal adına ürün üzerinden onda bir oranında alınan, vergi. Osmanlılar bu vergiye ,öşüe, onda ondalık, ıkta adını vermişlerdir, Bu vergi her türlü toprak ürünlerinden bu arada çayır, bağ, bostan ve meyve ağaçlarından alınmış şıra,pekmez ve sebzeler de bu vergiye bağlanmıştır. Aşar, timar rejiminin uyguladığı devirlerde genel olarak Timar ve has sahibine bırakılmıştır. Timar sahibi …

Devamını Oku »

Ashab-ı Kehf

Doğu mitolojisinde bir mağarada yüzyıllarca uyuduktan sonra uyanan yedi kişi ile köpeklerine verilen ad. İslamlıktan önceki zamanlarda temsili bir hikaye gibi söylenen bu gelenekteki yedi kişinin adları şunlardır. Yemliha, Mekseleyna, Mesleyna, Mernuş, Debernuş, Sazenuş, Kefştat yus. Köpeklerinin adaıda Kıtmır’dir.

Devamını Oku »

Aseton

Güzel kokulu, renksiz, su ve alkolle her oranda karışabilen bir sıvı, 56 derece de kaynar . Odunun kuru kuruya damıtılmasından meydana gelir. Teknikte dumarsız barut yapmak, fotoğraf planlarının ve filmlerin rötuş edimesi ni sağlamak amacıyle kullanılır.

Devamını Oku »

Asetatlar

Asetik asidin tuzları Asetat’lar, ya metal oksitlerin, ya hidroksitlerin, yada karbonatların bazı hallerde seyreltik asetik asite erimeleriyel meydana gelir. En önemli asetatlar şunlardır. Alüminyum asetat boyacılıkta ve hekimlikte kullanılır. Kurşun asetatlar boyacılıkta ve yanıkların tedavisinde kullanılır. Çinko asetat hekimlikte yatıştırıcı ve kusturucu olarak kullanılır.

Devamını Oku »

Yanma

İki madde arasında ısı çıkması ile meydana gelen olaya verilen ad. Havada da saf oksijen içerisinde olan yanmalar,oksitlenmeyi meydana getirir. Maddeleri yakabilmek, yada yanma olayını meydana getirebilmek için çoklukla önceden bir miktar ısının dışarıdan verilmesi gereklidir. Yanma başladıktan sonra meydana gelecek ısı yanmayı devam ettirmeye yeteceğinden, artık dışarıdan ısı vermek gerekmez.

Devamını Oku »

Minyatür

Özel tekniklerle ve küçük boyda, hallerde de ayrı levhalar halinde yapılan resimler. Modern çağda terk edilmiş olan bu sanat, eski el yazması kitaplarda büyük ölçüde yer tutmuştur. Çok defa kitap sayfaları arasındaki minyatürler metnin aydınlanıp somutlaşmasına imkan veren birer ilistrasyon olarak görülebilirler ancak metne bağlılıkları onların büyük sanat eserleri olmalarına ve önemli üslup özellikleri taşımalarına engel teşkil etmez. Taşıdıkları üslup, …

Devamını Oku »

Asansör

İnsanları ya da yükleri yüksek yerlere dikine çıkarıp indiren makine. Asansör, çok eski devirlerden beri bilinmektedir. Romalılarda ve Orta çağda iner çıkar dolaplar kullanılmıştır. Fakat buğünkü anlamı ile ilk asansör XVII. yüzyılda Velayer adlı bir Fransız mimarı tarafından icad edilmiştir. Asansör, yük ve insan taşıyacak bir oda ile bu odayı yukarı çıkaran ve aşağı indiren bir makara sisteminden meydana gelmiştir. …

Devamını Oku »

Karbon

Tıpta ilaç olarak kullanılan karbon medisinal toz halinde odun kömürüdür. Siyah kokusuz ve lezzetsiz, gayet ince bir tozdur. Bu kömürün çok geniş bir sathı olduğu için son derece emme kabiliyeti vardır. Su içinde erimiş halde bulunan çeşitli ilaçları ve boyalı maddeleri kolaylıkla emer. Tıpta bu hassasından faydalanır. Hazımsızlıklarda, sindirim kanallındaki gaz toplanmalarında zehirlenmelerde, ishallerde tek başına yada başka ilaçlarla beraber …

Devamını Oku »

Asalak

Bir canlı varlığın içinde (iç aslak) ya da üzerinde, (dış aslak) yaşayan organiznizmalar. Hayvanlardan da, bitkilerden de asasalak olanlar vardır. Hayvanların ve bitkilerin aslak olmalarının başlıca sebebi kendi imkanları ile besinlerini sağlayacak durumda olmamalarıdır. Bunlardan bazısı canlı varlığın devamlı asalaktılar. Devamlı olanları bazı önemli organlarını kaybederek bağımsız yaşamayacak bir duruma gelmiş olanlardır klofil’i olmayan bitkiler gibi. Geçiciasalak’lar da ancak besi …

Devamını Oku »