Anasayfa » Genel » Ne Nedir ? (page 18)

Ne Nedir ?

Roman Nedir ?

Roman Nedir ? İnsanların iç dünyalarını, yaşantılarını olmuş yada olmamış olayları durumlarını yansıtmayı amaçlayan düz yazı türüne verilen isim olan Roman, Roma imparatorluğu döneminde halkların kullanmış oldukları bozuk latinceyede verilen isimdir. Olayları yer, zaman ve şahıs kadrosu bütünlüğü ve uyumu içinde anlatan Roman, uzun anlatıma dayalı olan edebiyat türlerindendir. Birbiriyle bağlantılı olayları temel bir düşünce etrafında toplayan Roman okuyucuyu çekebilecek …

Devamını Oku »

Gölge Oyunu Nedir ?

Gölge Oyunu Nedir ? Geleneksel olarak hayvan derilerinden kesilerek hazırlanmış olan insan, hayvan, eşya gibi figürlerin bir ışık kaynağı önünde oynatılarak, gölgelerinin gerdirilmiş, beyaz bir perdeye düşürüldüğü gösteri sanatına gölge oyunu denmektedir. Kökenleri üzerine çeşitli görüşler bulunan Gölge Oyunu; Asya’nın zengin gölge oyunu geleneği, bu sanatın Cava’dan(Endonezya), Hindistan’dan veya Çin kültürlerinden 10. yüzyıldan itibaren yayıldığı bilinmektedir. Türk kültüründeki en meşhut …

Devamını Oku »

Mensur Şiir Nedir ?

Mensur Şiir Nedir ? Düz yazı ile şiirsel, şairane söyleyişin amaçlandığı bir düz yazı türü olan Mensure Şiir’ler, 19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmıştır. Mensur şiir’lerde şairane konular, şairane bir üslupla işlenir. Mensur Şiir’lerde vezin (ölçü), kafiye, dize (mısra) dörtlük, beyit, bent gibi nazım birimleri vardır; mensur şiirde böyle birimler yoktur. Duygu ve hayallerin düzyazı biçimiyle şiirsel anlatılmasıdır.

Devamını Oku »

Hücre Nedir ?

Hücre Nedir ? Canlıların canlılık özelliklerini taşıyan yapı ve görev bakımından en küçük parçasına Hücre denir. Bir hücrenin genişliği ortalama olarak .02 mm’dir. Çoğunlukla bir zar içerisindeki sitoplazma ve çekirdekden meydana gelmekte olan hücreler ancak mikroskop yardımı ile görülebilmektedirler. Genellikle temelde aynı yapıya sahip olan hücreler bulundukları dokulara ve fonksiyonlara göre bazı özelleşmeler göstermektedirler. Bitkisel ve hayvansal olan her organizma …

Devamını Oku »

Cumhuriyet Nedir ?

Cumhuriyetin İlanı kısa yazı

Cumhuriyet Nedir ? Arapça kökten 18. inci yüzyılda Osmanlı Türkçesinde türetilmiş bir isim olan Cumhuriyet; hükümet başkanının halk tarafından belirli yetkiler çerçevesinde seçildiği yönetim biçimi olmakla birlikte Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu monarşi ve oligarşi kavramlarının zıttıdır.

Devamını Oku »