Anasayfa » Genel » Ne Nedir ? (page 10)

Ne Nedir ?

Akım Nedir ?

Akım Nedir ? Elektrik yükünün madensel bir tel yada başka bir iletkenden geçmesine verilen ad. Atom çekirdeklerinin çevresinde, negatif elektrik yüklü elektronların, bir iletken içinden geçmesi sonucu meydana gelir. Elektronların bu şekilde haretleri de, madenlerde bulunan serbest elektronların , bir elektrik alanı vasıtasiyle sürüklenmesinden meydana gelir. Doğru ve alternatif elektrik akımı olmak üzere iki türlü akım vardır. Doğru akım, devamlı …

Devamını Oku »

Aerograf Nedir ?

Aerograf Nedir ? Boya ve verniklerin çabuk ve düzgün bir şekilde sürülmesini sağlayan ufak bir alet (Havalı fırça). Aerograf, içinde sıvı halinde boya ile iğne ya da püskürtücü tabanca diye adlandırılan iki bölümden meydana gelir. Depodaki sıvı, bir borunun aracılığıyle iğnenin bir kompresöre bağlı ön boşluğuna akar. Özel bir tetiğe basılarak isteğe uygun olarak verilen sıkıştırılmış hava, boyayı çok ufak …

Devamını Oku »

Ad Nedir ?

Ad Nedir ? Kişilerin birbirinden ayrılmasını sağlayan ve kişileri belirtmek için kullanılması alışkanlık haline gelen sözcükler. İnsanlarda ad, öz ad ve soyadı olmak üzere ikiye ayrılır. Öz ad, aynı soydan gelenleri birbirinden ayırır. Soyadı ise, belirli bir soydan olanları öbür soylardan ayırmaya yarar. Medeni Kanunumuzun 25. maddesine göre, herkesin öz ve soyadı üzerindeki hakları korunmuştur. Bir kimsenin isminin gasbedilmesi yüzünden …

Devamını Oku »

Abluka Nedir ?

Abluka Nedir ? Bir savaş sırasında ya da kuvvetle muhtemel düşman saldırısı karşısında düşman devletin dış dünya ile ilişkisini kesmek, ticari ve askeri yardım almsını önlemek ve bu şekilde o devleti zayıf düşürmek için, çoğunlukla savaş gemilerince düşman ülkenin kordon altına alınması, ulaşım yollarının kesilmesi. Abluka çoğunlukla denizden yapılır.

Devamını Oku »

Akıl Nedir ?

Akıl Nedir ? İnsanın bilme, düşünme hareketlerini düzenleme yetkisi. Akılla çeşitli hükümler arasındaki mantık bağlılıkları kavranır. Çeşitli olayların kanunları bulunur ve bu kanunlara dayanarak gelecek hakkında hüküm verilebilir. Başka bir deyimle akıl çağrışımcılar ve iç güdülerle değil düşünceyle hüküm vermek ve hareket etmek yetkisidir. İyi düşünmek doğruyu yalnıştan iyiyi kötüden ayırma yetkisinde olan akıl yalnız insanın bir özelliği sayılmaktadır . …

Devamını Oku »

Füzyon Nedir ?

Füzyon Nedir ? Her birinin kitle sayısı yaklaşık olarak 60’tan az olan hafif iki atom çekirdeğinin daha ağır bir çekirdek meydana getirmek üzere kaynaştıkarı çekirdek reaksiyonuna füzyon denir.bu gibi reaksiyonların meydana gelen ağır çekirdeklerin sükunet kitleleri toplamı daima reaksiyonu meydana getiren hafif çekirdeklerin sükunet kitlelerinin toplamından daha az olup aradaki fark reaksiyon sırasında enerji olarak açığa çıkar. Atomçekirdekleri taşıdıkları elektrik …

Devamını Oku »

Füze Nedir ?

Füze Nedir ? Öldürme veya yaralama kasdı ile düşmana fırlatılan bir cisim. Bir itme kuvveti ile atılan yahut yüksekten düşürülenler bundan ayrıdır. Bir topun attığı mermi bir füze sayılabilir, fakat bugün füze terimi en azından yörüngesinin bir kısmında kendi roketkeri vasıtasıyla itilen patlayıcı silahlara uygulanmaktadır. Bu roketler ekseriya birkaç saniye için çalışır,sonra füze tıpkı toptan çıkan mermi gibi bundan aldığı …

Devamını Oku »

Telgraf Nedir ?

Telgraf Nedir ? Elektrikten yararlanılarak uzaklarla haberleşmek için kullanılan araca telgraf denir. Telgrafı ilk defa Amerikalı Morse (1791-1872) yapmış ve kendi adını verdiği bir de telgraf alfabesi düzenlemiştir. Bu alfabe çizgi ve noktaların yan yana gelmesiyle oluşur. Her harf belli sayıda nokta yada çizgi ile gösterilir. Telgrafta alıcı verici arsında bir elektrik hattı vardır. Elektrik çevresinin tamamlanması için, hattın iki …

Devamını Oku »

Karasuları Nedir ?

Karasuları Nedir ? Bir devletin kıyı boyunca uzanan, o devletin ülkesinden sayılan ve açık denizlerin serbestliği kuralının uygulanmadığı deniz parçası. Kara suları o devletin hakimiyetine bağlıdır. Bu sulardan içeri girmek konusunda ilgili devlet sınırlar koyabilir. Gümrük kuralları uygular, yabancı gemilere uygulanacak disiplin kuralları kabul eder. Mesela, Türkiye kara sularında kabotaj hakkı söz konusudur ve bu kara sularındaki deniz servetlerinden yararlanmak …

Devamını Oku »

Akçe Nedir ?

Akçe Nedir ? Osmanlı Devleti!nin ilk zamanlarından 1687 yılına kadar kullanılan para ölçüsüdür. İlk Osmanlı akçesi 1327 yılında Orhan Gazi zamanında ve Alaeddin paşa tarafından kestirilmiştir. İlk zamanları doksan ayar gümüşten kesilmiştir. Birtarafında dört halifenin adları, öbür tarafında hükümdarın adı bulunurdu. İlk zamanları, net olarak 1,152 gram ağırlığında bulunan akçenin zamanla kıymetleri düşmüş, onyedinci yüzyılda büsbütün bozulmuş, kıymetinin düşmesi çeşitli …

Devamını Oku »