Perşembe , 4 Haziran 2020
Anasayfa » Atatürk (page 4)

Atatürk

Türk Medeni Kanununun Kabulü

Medeni Kanunun Kabulü (17 Şubat 1926) Osmanlı devletinin kanunlarına göre erkeklerin daha fazla üstünlüğü olan bir düzen vardı. Başlıca aile hayatı, miras, şahitlik gibi konularda daha fazla hakları bulunmaktaydı. Laik hukuk anlayışına aykırı olan bu kurallar, dini kurallara göre hazırlanmış olan Mecelle adı verilen kanun kitabıyla Türkiye Cumhuriyeti medeni kanunu oluşturamazdı. Avrupa ülkelerinin kullanmış oldukları medeni kanunlarının incelenmesi neticesinde İsviçre …

Devamını Oku »

Cumhuriyetin İlanı

Milletin yönetilme şeklinin belirlenmiş olduğu Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk ün en büyük devrimlerinden biri olmakla birlikte Cumhuriyetin İlanı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. 29 Ekim tarihi her yıl Türkiyede ve Kuzey Kıbrıs ta çeşitli etkinliklerle kutlanmakta olan milli bir bayram haline gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetin İlanı ndan önce bir gece İsmet Paşa, Kazım Paşa …

Devamını Oku »

Saltanatın Kaldırılması

Saltanatın Kaldırılması Mudanya ateşkes antlaşmasından hemen sonra barış konferansı hazırlıkları başladığında İstanbul hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin yanında görüşmelere katılmak istediğini belirtmiştir. İtilaf devletleri ise bu olayı destekleyerek iki hükümet arasında görüş ayrılıklarının çıkmasını sağlayarak bundan yararlanmak istemişlerdir. Mustafa Kemal Atatürk buna çok sert bir şekilde cevap vererek İstanbul Hükümetinin bağlı olduğu saltanat makamının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet …

Devamını Oku »

Mustafa Kemal Atatürk Neler Yapmıştır ?

atatürk neler yapmıştır

Mustafa Kemal Atatürk Neler Yapmıştır ? ? Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk bu günlere çağdaş ve gelişmiş bir toplum olmamızı sağlayan vede bu günlere gelmemizdeki en büyük etkenlerden olan;

Devamını Oku »

Mustafa Kemal Atatürk’ün Okuduğu Okullar

Mustafa Kemal Atatürk'ün Okuduğu Okullar hangileridir

Mustafa Kemal Atatürk’ün Gittiği Okullar; Önce mahalle mektebine başlayan birkaç gün sonrada Şemsi Efendi Mektebi‘ne geçen Mustafa Kemal Atatürk; seküler bir okul olan vede bürokrat yetiştiren Selânik Mülkiye Rüştiyesi‘ne kaydolmuştur. Ancak muhitindeki askerî öğrencilerin üniformalarından da etkilenerek ve annesinin karşı çıkmalarına rağmen 1893 yılında Selânik Askerî Rüştiyesi‘ne girmiştir. Bu okulda Matematik Öğretmeni olan Yüzbaşı Üsküplü Mustafa Sabri Bey ona anlamı …

Devamını Oku »

Cumhuriyet Nedir ?

Cumhuriyetin İlanı kısa yazı

Cumhuriyet Nedir ? Arapça kökten 18. inci yüzyılda Osmanlı Türkçesinde türetilmiş bir isim olan Cumhuriyet; hükümet başkanının halk tarafından belirli yetkiler çerçevesinde seçildiği yönetim biçimi olmakla birlikte Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu monarşi ve oligarşi kavramlarının zıttıdır.

Devamını Oku »

Makbule Hanım Kimdir ?

Makbule Hanım Kimdir ? 1885 yılında Selanik’te doğan Makbule Hanım balkan savaşlarından sonra annesi Zübeyde Hanım la birlikte İstanbul’a yerleşmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra Ankaraya giden Makbule Hanım bir süre ağabeyi Mustafa Kemal Atatürk

Devamını Oku »

Zübeyde Hanım Kimdir ?

Zübeyde Hanım Kimdir ? 1857 yılında Selanik Langaza da doğduğu belirtilen Zübeyde Hanım 14 Ocak 1923 te 66 yaşında İzmir de öldüğü bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmet döneminde Anadolu Larende-Karaman’dan Rumeli’ye göçen ve Selanik yakınlarındaki Langaza’da toprak işleri ile uğraşmakta olan bir Türkmen ailesi olan Hacı Sofu ailesin olduğu bilinen Zübeyde Hanım

Devamını Oku »

Ali Rıza Efendi Kimdir ?

Ali Rıza Efendi hayatı

Ali Rıza Efendi Kimdir ? 1839 yılında selanikte doğan Ali Rıza Efendi nin Gümrük Muhafaza Teşkilâtı’nda bir memur, kereste tüccarı olduğu söylenmektedir. Bazı kaynaklara göre Ali Rıza Efendi nin hastalanarak 28 Kasım 1893 tarihinde öldüğü ifade edilmektedir.

Devamını Oku »

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir ?

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir ? 19 Mayıs 1881 yılında Selanikte Ali Rıza Bey ve Zübeyde Hanımın cocuğu olarak dünyaya gelen Mustafa Samsuna çıktığı tarih olan 19 mayısı doğum günü olarak kabul etmiştir. Okul çağına geldiğinde babası Ali Rıza Bey ve Annesi Zübeyde Hanım arasında hangi okula gideceği konusunda tartışmalar yaşanmıştır. Zübeyde Hanım Mustafa nın Hafız Mehmet Efendi’nin mahalle mektebine gitmesini, …

Devamını Oku »