Perşembe , 4 Haziran 2020
Anasayfa » Atatürk (page 3)

Atatürk

Cumhuriyetçilik

Cumhuriyetçilik ilkesi

Cumhuriyetçilik Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir; düşüncesini esas alan bir ilkedir. Ayrıca devlet yönetiminde halkında söz sahibi olmasıdır. Çağdaş, medeni ve laik devlet düzeninin de temeli olan Cumhuriyetçilik ulusçu, demokratik, vede bağımsızlığı simgeleyen bir ilkedir. Saltanatın kaldırılmasına ve tek kişilik bağımsızlığın yıkılmasına ön ayak olan Cumhuriyet 29 Ekim 1923 yılında ilan edilmiştir.

Devamını Oku »

Yurtta Sulh Cihanda Sulh

Yurtta Sulh Cihanda Sulh anlamı

Yurtta Sulh Cihanda Sulh Mustafa Kemal Atatrürk İnkilaplarının temel parçalarındandır ve dış politikanın dayanağıdır. 1961 ve 1982 Anayasalarında yer alan yönlendirici bir nitelik taşımasının yanı sıra üstün derecede bir hukuk kuralıdır. İnsanların huzur güven içinde vede insan kişiliğine yakışır şekilde yaşamasınıda ifade eden Yurtta Sulh Cihanda Sulh her şeyden önce insanın insan gibi yaşamasını ifade etmektedir. Kısacası Yurtta Sulh Cihanda …

Devamını Oku »

Kadın Haklarının Tanınması

Kadın Haklarının Tanınması Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerinden (inkilaplarından) en önemlilerinden olan Kadın Haklarının Tanınması yüzyıllardır unutulmuş olan Türk Kadınını siyasi sosyal ve medeni sahadaki haklarına kavuşturmuştur. Bu kanun çerçevesinde kadınlarda erkeklere tanınmış olan haklara resmi görevlere atanabilme, millet meclisine seçilebilme, oy verme ve tek eşlilik ilkesi büyük Türk Toplumuna canlılık kazandırmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ün girişimler sayesinde Türk Kadınının siyasal, …

Devamını Oku »

Alfabenin Kabulü

Alfabenin Kabulü kısaca

Alfabenin Kabulü (Harf Devrimi) Türkiye Cumhuriyeti’nin 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı “Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun’un kabul edilmesi ve yeni alfabenin yerleştirilmesi sürecine genel olarak verilen isimdir. Bu yasayla o güne kadar kullanılmış olan Osmanlı Alfabesi’nin yerine, Latin Alfabesi’nin Türkçeye uyarlanmış bir biçimi kabul edilmiştir. 1905 1907 yılları arasında Suriye deyken bu konuyla ilgilenmeye başlayan Mustafa …

Devamını Oku »

Tekke Zaviye Ve Türbelerin Kapatılması

Tekke Zaviye Ve Türbelerin Kapatılması kısaca

Tekke Zaviye Ve Türbelerin Kapatılması 30 Kasım 1925 tarihinde kabul edilerek 13 Aralık 1925 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve yürürlüğe giren 677 sayılı kanun ile uygulamaya konmuş bir Atatürk Devrim lerindendir. O zamanın Konya milletvekili olan Refik Bey (Koraltan) ve beraberindeki 5 arkadaşının önerisiyle meclise sunulan ve kabul edilen Tekke ve Zaviyeler ile Türbelerin Seddine ve Türbedarlar ile Bazı Unvanların …

Devamını Oku »

Kıyafet İnkılâbı

Kıyafet İnkılâbı nedir

Kıyafet İnkılâbı Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasının ardından halkın kıyafetlerinin batı ülkelerideki gibi normlara uygun bir hale getirilmesi gerekiyordu. 1934 yılında çıkarılan kanunla birlikte belirli kılık kıyafetlerin giyilmesi yasaklandı ve kadınların daha çağdaş kıyafetler giymeye teşvik etme çalışmaları başlatıldı. Devlet memurlarına şapka giyme zorunluluğu getiren bakanlar kurulu kararnamesinin çıkmasının ardından 2 Eylül 1925, din adamları dışındaki kişilerin sarık ve cübbe giymeleri yasaklandı. …

Devamını Oku »

Laikliğin Kabulü

laikliğin kabulü kısaca

Laikliğin Kabulü Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına Laiklik denir. İlk çağ, orta çağ ve yeni çağlarda kurulmuş olan bütün devletler din üzerine oturtulmuştur. Bu durumla birlikte hükümdarların yetkileri yönetimde belli başlı ilkeleri oluşturan dinsel kurallardan oluşmaktaydı ve ulusları yönetme olanağı doğuyordu. Din ve devlet işleri iç içe girmekteydi ve devlet işlerinin o dinin esaslarına göre yönetilmesi gerekiyordu. Yeni Türk …

Devamını Oku »

Halifeliğin Kaldırılması

Halifeliğin Kaldırılması nedir

Halifeliğin Kaldırılması Halifelerin aynı zamanda devlet başkanı olarak görev aldığı islam dünyasında bu ikilem demokratik hukuk devleti anlayışıyla ve demokrasi kurumları arasında büyük bir çelişki yaratıyordu. Halifenin dış politika konusundada aktif olarak ilgilenememesine neden olan bu ikilem milli değerlere olan bir toplum yapısı vede devlet düzeni kurma çabasında olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarınıda zora sokuyordu. Halifeliği bir sığınma makamı …

Devamını Oku »

Şer’iyye Mahkemelerinin Kaldırılması

Şer’iyye Mahkemelerinin Kaldırılması Osmanlı Devleti kurulduğundan sonra şer’i hükümlerini ve islam hukukunu esas olarak kabul etmiştir.Köklü ve yerleşmiş olan yöntemlerin ve geleneklerin bütün tüzüklerin kuralların laikleştirilmesi olanaksız görünmekteydi. Toplumsal sorunlarda başvurulan ilk çözüm Kutsal Kitap tı. Kutsal Kitabın yetersiz kaldığı yerlerde ise Peygamber Efendimizin hareketleri ve sözleri anlamına gelmekte olan Hadislere başvurulurdu. Bunlardan sonuç alınamadığındaysa İicma’ya yani din adamlarının toplanması …

Devamını Oku »

Medreselerin Kapatılması

medrese hakkında bilgi

Medreselerin Kapatılması Medreselerin Kapatılması Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun maddelerinde mahalle mektepleri ve medreselerin kapatılmasına ilişkin bir ifade bulunmamasına rağmen Maarif Vekili Vasıf Bey Mayıs ayında yayınladığı bir genelge ile birlikte Bakanlığın bünyesinde bulunan ilkokulların hiçbirinde meslek dersleri okutulamayacağı bununda öğretimin birleştirilmesine aykırı olacağını gerekçe göstererek mahalle mektepleri ve medreseleri kapatma kararı aldı. Yasa çıktığında ülkede 479 medrese ve 18.000 medrese …

Devamını Oku »