Perşembe , 4 Haziran 2020
Anasayfa » Atatürk (page 2)

Atatürk

Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu nedir

Türk Dil Kurumu Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932’de Atatürk’ün talimatıyla kurulmuş olup; dönemin milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan Sâmih Rif’at, Ruşen Eşref, Celâl Sahir ve Yakup Kadri’dir. Kurumun ilk başkanı Sâmih Rif’at tarafından kurulmuştur. Türk Dil Kurumu’nun Türk Dili’nin öz güzelliğini, zenginliğini meydana çıkarmak vede onun yeryüzündeki diller arasında değerine yakışır bir yere yükseltmeyi hedef almaktaydı. …

Devamını Oku »

Çok Partili Hayata Geçiş

Çok Partili Hayata Geçiş Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 yılında açılmasında sonra siyasi parti açılma konusu hiç gündeme gelmemeişti. Farklı görüşlere sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk üyeleri siyasi görüşlerini ve düşüncelerini bir süreliğine bir kenara bırakmışlardı. Zaman zaman demokratik ortamın oluşup oluşmadığını anlamaya çalışan Mustafa Kemal Atatürk çok partili hayata geçiş denemelerinde bulunmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün …

Devamını Oku »

Kadınlara Seçme Ve Seçilme Hakkının Verilmesi

Kadınlara Seçme Ve Seçilme Hakkının Verilmesi Mustafa Kemal Atatürk’ün toplumsal hayatta yaptığı devrimlerdendir. 1930 lu yıllarda önce belediye seçimlerine katılma sonrasındaysa köylerde muhtar seçme ve ihtiyar heyetine katılma hakkı verilen kadaınlar 5 Aralık 1934 Anayasada ve kanunda yapılan değişikliklerle birlikte milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur.

Devamını Oku »

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Büyük Türk Milleti’nin anayasayla vermiş olduğu yetkiyle yasama görevlerini yapan anayasal devlet organıdır. Yasa ve anayasa değişiklikleri yapılırken bu değişikliklerin halka ait olan egemenlik haklarınıda korumakta olan anayasaya aykırı olup olmadığı anayasa mahkemesi tarafından denetlenmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kendi yasal dayanağı olan anayasanın tamamını yada temel …

Devamını Oku »

Laiklik

Laiklik ilkesi kısaca

Laiklik Nedir ? din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını hedef alan Laiklik ilkesi inanç özgürlüğünü sağlamaktadır. İnanç özgürlüğü çerçevesinde herkes istediği inanca sahip olabilmekte ve inancının gereklerini yapabilmektedir. Dinlere ve dindarlara karşı çıkmayan Mustafa Kemal Atatürk dinlerin çıkarlar için kullanılmasına her zaman karşı çıkmıştır. Laiklik İlkesi ile birlikte Saltanatın kaldırılması Halifeliğin kaldırılması Tevhid-i Tedrisat (eğitim – öğretimin birleştiril*mesi) Kanunu’nun çıkarılması …

Devamını Oku »

Devletçilik

devletçilik ilkesi nedir

Devletçilik ülkedeki kalkınma çalışmalarının özel sektör ve devletle birlikte yapılması ilkesidir. Devletçilik ilkesinin bir diğer anlamıda ekonomi ilkesidir. Ülkenin kalkınma sürecinde bireylerin yapamayacakları yatırımları devletin yapmasını esas alan Devletçilik ilkesi; Türkiye Cymhuriyeti’nin demokratik düzen içersinde milli kültürüne, çağdaş medeniyet seviyesine ve ekonomik bağımsızlığına kavuşması esasına dayalıdır.

Devamını Oku »

Atatürk İlke Ve İnkılapları

Atatürk İlke Ve İnkılaplarını aşağıdaki tabloda açıkça görebilirsiniz.

Devamını Oku »

İnkılapçılık

İnkılapçılık ilkesi

İnkılapçılık ülkenin modern ve çağdaş bir yapıya sahip olmasını hedef almaktadır. Yenilik olarakta adlandırılan İnkılapçılık ilkesi eski işe yaramayan ve gereksiz kurumların yıkılarak yerine çağa uygun faydalı kurumların kurulmasını esas almaktadır. Yeniliklere ayak uyduramayan ülkelerin ve toplumların her zaman geride kaldığı günümüzde yaptığımız ve yapacağımız yenilikler sayesinde diğer dünya ülkeleriyle yarışabiliriz. Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi; Yaptığımız ve yapmakta …

Devamını Oku »

Halkçılık

halkçılık ilkesi

Halkçılık devletin sunmuş olduğu imkanlardan herkesin eşit şekilde yararlanmasınıdır. Cumhuriyet döneminde demokrasinin temel dayanaklarından biri olan Halkçılık halkın kendi yöneticisini kendi seçmesi anlamınıda taşımaktadır. Halkçılık toplumda herkesin eşit olduğunu ve kanunlar karşısındada kimseye ayrımcılık tanınmayacağını açıklamaktadır. Halk, bir milleti oluşturan çeşitli grupların içinde bulunan insanlara denir. Halkçılık ilkesine göre hiçbir gruba, aileye, kişiye, zümreye, veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz. Halkçılık milleti …

Devamını Oku »

Milliyetçilik (Ulusçuluk)

Milliyetçilik (Ulusçuluk) kısaca

Milliyetçilik (Ulusçuluk) Milli mücadelenin oluşmasında ve başarıya ulaşmasında büyük rol oynamıştır. Milliyetçilik bireylerin ait oldukları milletin varligini ve birligini sürdürmesi ve yüceltmesi için diger bireylerle ortak çalışma bilincine sahip olmasidir olarak açıklanmaktadır. Atatürk’çü Milliyetçilik anlayışı ırkçılığı reddeder. Her türlü mezhep anlayışını reddeder. Ulusal birlik ve beraberliğin sağlanmasını hedef alır.

Devamını Oku »