Cuma , 24 Ocak 2020
Anasayfa » Kim Kimdir ? » II. Abdülhamit Kimdir ?

II. Abdülhamit Kimdir ?

II. Abdülhamit Kimdir kısaca
II. Abdülhamit Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri
(1842-1918) Osmanlı imparatorluğu padişahlarının otuz dötdüncüsü, Abdülmecit’in ikinci oğludur. Abdülaziz
2in tahtan indirilmesi ve yerine çıkarılarn Murat V’in akıl bozukluğuna uğraması yüzünden 1876 yılında imparatorluğun başına getirilmiştir. Abdülhamit’in tahta çıktığı dönem, imparatorluğun en karışık olduğu bir dönemdir. Balkan ülkelerinde kaynaşmalar ve yer yer ayaklanmalar başlamıştır. Bosna-Hersek ve Bulgaristan’da baş kaldırmalar olmuştur. Sırbistan ve Karadağ savaşları sürüp gitmektedir. Doğu problemlerinin çözümü için İstanbul’a elçilerle bir konferans toplamış ve Abdülhamit, verdiği sözü yerine getirerek Kanun-u Esasi (Anayasa)’yı ilan etmiştir (1876). BuDoğu-İslam eyaletlerini Halifelik merkezi İstanbul’a bağlamak, imparatorluk dışında kalan İslam ülkelerini ”İslam Birliği” içinde yeniden teşkilatlandırmak istemesi ve ‘panislamist’ bir politika gütmesi bu tedbirlerin bir bölümünü teşkil etmektedir. Anayasanın ilanından sonra Abdülhamit, seçimleri yaptırmış ve Millet Meclisini toplantıya çağırmıştır. Arada Rusyanın savaş açma tehlikesini engellemek amaciyle İngiltere’nin çağrısı üzerine Londrada toplanan konferansın kararlarını Millet Meclisine aktarmış, Meclis bu kararları ve Rus isteğini kabul etmeyince, Rusya, Romanya ile birlikte Osmanlı imparatorluğuna karşı savaş açmıştır. Bu savaş sırasında Türk orduları yer yer başarı kazanmış; fakar Rumeli ve Anadolu cephelerinde yenilgilere uğramıştır. Bu durum, öteden beri Meclisten ve Meclis çalışmalarından hoşnut kalmayan Abdülhamit için yeterli bir sebep olmuş ve Meclisi kapatarak dağıtılması yoluna gitmiştir (Şubat 1878). Yenilgi ve bozguna uğramış Osmanlı ordusunun ardından İstanbul kapılarına kadar gelip dayanan Ruslarla Ayastefanos (Yeşilköy) antlaşması imzalanmıştır (Mart, 1878). Bu arada Abdülhamit, otuz ikinci Osmanlı padişahı Abdülaziz’in gerçekte bilek damarlarını keserek canını kıymadığını, tersine gününün ileri gelen devlet adamları eliyle öldürüldüğünü öne sürmüş bununla ilgili olarak Yıldız’da bir mahkeme kurdurmuştur. Mahkeme, suçlu olarak Mithat Paşa ile Damat Mahmut ve Damat Nuri Paşaları yargılamış ve ölüme mahkum etmiştir. Sonradan ölüm cezaları kalebentliğe döndürülmüş ve üç devlet adamı sürgüne gönderilmiştir (1881). Bunlardan Damat Nuri Paşa sürgün yıllarında ölmüş, Mithat Paşa ile Damat Mahmut Paşa da kalebent oldukları taif zindanlarında boğdurulmuşlardır. Dış baskılar artmış, imparatorluk topraklarına göz diken Batılı milletler, bu güçsüz durumu fırsat bilip Osmanlı imparatorluğu topraklarına saldırmaya başlamışlardır. Fransızlar Tunus’u (1881), İngilizler Mısır’ı (1882), Bulgarlar, Doğu Rumeli’ni (1885) ellerine geçirmişlerdir. 1897 yılında Yunanistan Girit ayaklanmasına yardıma yeltenince savaş çıkmış, savaşın başarıyla sonuçlanmasına karşılık, büyük Batılı devletlerin baskılarıyla Girit, bağımsızlığına kavuşarak Osmanlı imparatorluğu yönetiminden çıkmıştır. Selanik ve Manastır illerinde başgösteren askeri ayaklanmalar üzerine durum ciddileşmiş ve Abdülhamit ikinci defa olarak Anayasayı ilan etmek zorunda kalmıştır (Temmuz 1908). Anayasanın getirdiği hürriyet havası yine pek kısa sürmüş, buna karşılık Avusturya-Macaristan geçici olarak topraklarına kattıkları Bosna-Hersek’i bütünüyle aldıklarını açıklamışlardır. Bulgaristan bağımsızlığını açıklamış, Girit Yunanistan’ın olmuştur. Ülke kısa zamanda karışıklıklarla yer yer kaynaşmaya başlamış, gösteriler gösterileri takip etmiştir. Kurulu siyasal partiler birbirine düşmüşler, anlamsız çekişmelere girişmişlerdir. İttihat ve Terakkiye karşı basının kışkırtması sonucu avcı taburlarında irtica hareketine yönelinmiş, 1909 yılının ünlü 31 Mart olayı patlak vermiştir. Rumeli yakasındaki subayların düzenledikleri Hareket Ordusu, bunun üzerine İstanbul’a gelmiş ve ayaklanmayı bastırmıştır. Ayaklanmanın suclusu olarak Abdülhamit görülmüş ve bu yüzden tahtından indirilmiştir (Nisan 1909). Abdülhamit, Selanik ilindeki Alatini Köşkünde oturmaya zorunlu tutulurken, yerine kardeşi Reşat, Mehmet V adıyla tahta çıkarılmıştır. Balkan savaşı sırasında İstanbul’a getirilen Abdülhamit, ölümüne kadar Beylerbeyi sarayında yaşamıştır.

Hakkında Ödev Yardımcısı

Check Also

Zenon

Yunan filozofu, Hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. Elealı olduğu sanılmaktadır. Doğum tarihi kesin olarak belli …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 − 15 =