Çarşamba , 22 Mayıs 2019
Anasayfa » Genel » Rastgele Bilgiler » Hz.Ali Dönemi

Hz.Ali Dönemi

Hz.Ali Dönemi kısaca
Hz.Ali Dönemi
(656-661) Osman’ın ölümünden sonra Hz. Muhammed soyundan olan Ali halife oldu. Emeviler Ali’nin halifeliğini tanımadılar. Ali’ye karşı Muaviye başkanlığında bir parti kuruldu. Bu iki taraf Küfe yakınında savaşa tutuştular. Muaviye taraftarları yenildiler. Ali Küfe’ye yerleşti. Bu arada Muaviye Şam’da yaşıyordu. İki taraf Rakka şehri dolaylarında Sıffın ovasında yeniden karşılaştılar. Muaviye ordusu yenilmek üzereyken <>a karşı savşamayacaklarını söyleyerek savaşı durdurdular. İki taraf kendilerine birer hakem seçerek bu hakemlerin kararlarına saygı gösterilmesine karar verdi. Muaviye kendine Amr İbn-ül As’ı, Ali de Ebu Musa El Eş’ari’yi hakem seçti. Amr İbn’ül As, Musa’yı kurnalıkla kandırarak Ali’yi halifelikten çıkarttığını söyletti. Bu durum bir takım karışıklıklara yol açtı. Halk Musa’nın kandırıldığını anladı. Bazıları ise imamlığı ve halifeliği inkar ettiler. Bu topluluğa Hariciler, Ali taraftarlarına Şiiler, Emevi taraftarlarına da Emeviler denildi. Müslümanlar aralarında 3 bölüme ayrıldılar. Abdullah Bin Veheb komutasında 12000 kişi kadara oalan Hariciler arasında Nehrevan denilen yerde yapılan savaşta Hariciler yenildi. Ama ortadan kalkmadılar. Zamanla güçlenerek bir mezhep haline geldiler. Hariciler Müslümanlar arasındaki ayrılıklara sebep olarak Ali, Muaviye ve Amr İbn’ül As’ı görüyorlardı. Aralarında bu 3 kişiyi öldürmeye karar vererek bu işi yapacak 3 kişi seçtiler. Birincisi Küfe’deki Ali, ikincisi Şam’daki Muaviye, üçüncüsü ise Mısır’da Amr İbn’ül As üzerine gönderildi. Bu üç kişi de 661 yılı Ramazan’ın 15.günü sabahı işe girişti. O gün Ali öldürüldü. Muaviye ağır yaralandı ama, ölmedi. Amr İbn’ül As ise hasta olduğundan camiye vekilini göndermişti. Yanlışlıkla onun yerine vekili öldürüldü. Ali’nin öldürülmesiyle Dört Halife Dönemi sona ermiş, Emeviler Dönemi başlamıştır.Hakkında Bocuq

Check Also

Divan Şiiri

Divan Şiiri anlayış ve kuralları anlayış ve biçim özellikleriyle edebiyat tarihimizde uzun bir zaman kapsayan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

16 + thirteen =