Anasayfa » Genel » Ne Nedir ? » Fizik Nedir ?

Fizik Nedir ?

fizik konu anlatımı
Fizik Nedir ?
Tabi olduğu bütün şartlarve aldığı şekiller bakımından maddenin yapısını ve özelliklerini olduğu kadar, hareketlerine ve geçirdigi dönüşlerine hakim olan kanunları da inceleyen ilim. Fiziğin modern bir ilim olarak doğumu tecrübi metodun doğumuyle aynı zamana rastlar. Gerçekten de insanın bazı tabii olayları, bazı yönlerini tecrit etmek suretiyle tekrarlayabilmesi ve sonra bunların üzerinde dış ortamın önceden tesbit edilmiş birtakım değişimlerinin doğuracağı etkileri incelemesi imkanının keşfini Galilio Galilei ve XVII. yüzyıl metotilimcileri gerçekleştirmişlerdir. Deneyin en belirgin nitelikleri objektif oluşu, yani aynı şartlar altında her şartlar altında her istenildiği zaman aynı sonuçlarla tekrar istenildigi zaman aynı sonuçlarla tekrar edilmesi ve (kantitatif) oluşu ( mesela bütün uzunluklar,bütün zaman aralıkları, bütün kitleler aralarında hormogen olan büyük fiziki olan büyük fiziki büyüklükler için tarif keyfi ölçü birimleri çerçevesi içinde, incelenen büyüklükleri kantiatif bir şekilde ifade etmeye elverişli oluşudur. Bir deneyin sonuçlarından hareket ederek belirli fiziki büyüklükler arasında bir ilşki kurmak mümkün olursa, bir faraziye yeterli derecede genel şartlar altında da geçerli olduğunun tespiti halinde , artık gerçek bir tabiat kanunun niteliğine bürünür.
KLASİK FİZİK:Fiziğin mekanik, akustik, ısı optik elektrik,magnetizma, elekromagnetizma diyegeleneksel temel bölümlere ayrılması, geçen yüzyıl sonundaki sonundaki düzenini gösterir. Her bölümün içinde, makroskopik cisimlerin özelliklerini bir sentez halinde izah eden kanunlar konusunda üç yüzyıl boyunca kazanılmış olan ilmi miras yer alır. Bu miras bugün klasik fizik maddesel cisimleri ve bunların ışımalarını teşkil eden temel bir şekildeise karışmadığı bütün olayları anlatır ve yorumlar. Ayrıca teknolojik uygulamaların da temellerini koyar. Başka bir deyimle, klasik fiizk olağanüstü çok sayıdaki atomun yada elekronun yada fotonun meydana getirdigi toplulukların özelliklerinin sentezini yapmaktadır. Özellikle mekanik kanunları, atomlara nispetle kitleleri çok yüksek olan cisimlerin dengelerini ve hareketlerini idare etmekte olup bu gibi cisimlerin (sarkaç yada füze gibi) harekette oldukları yada (terazi yada barajlar misalinde olduğu gibi) sükunette bulundukları sayısız teknolojik uygulamaların temelini teşkil etmektedirler.Hakkında Ödevci

Check Also

Hipokondri

Bazı ruh hastalıkları hem sinir hem de ruh bozukluklarıyla beraber ortaya çıkar. Bunlara küçük psikozlar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × 4 =