Cuma , 27 Kasım 2020
Anasayfa » Kompozisyon » Dinin Mahiyeti Nedir ?

Dinin Mahiyeti Nedir ?

Dinin Mahiyeti Nedir
Dinin Mahiyeti Nedir
Din Allahu Teala tarafından vaz’ olunmuş bir kanundur. insanlara saadet yollarını gösterir. onların saadete erişmelerine delalet eder. yaradılışlarındaki ,gaye ve hedefi,  Allah’a ne suretle ibadet yapılacağını bildirir. insanları ( kendi arzularıyla dini kabul eden akıl sahiplerini )hayrolan işlere sevkeder.

Bu ilahi kanunu peygamberler vahiy suretiyle Cenab-ı Hak,dan telakki ederek insanlara tebliğ etmişler ve söylemişlerdir. Binaenaleyh din, peygamberlerin vahy-i ilahiye müstenit tebligatı olup onun hakiki vaazı, Allahu Teala,dır. peygamberler dahi din ve şeriat vaz,edemezler. onların vazifeleri, sadece ahkam-ı diniyyeyi tebliğ etmektir. Onlara din ve şeriat vazıı denilmesi hakikat değil, mecazdır.

Hakkında Bocuq

Check Also

Ölçü Birimleri Nelerdir

Ölçü Birimleri Nelerdir Herhangi bir büyüklüğü, önceden belirlenmiş bir büyüklükle karşılaştırma işlemine ölçme diyoruz. Örneğin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three + twenty =