Çarşamba , 22 Mayıs 2019
Anasayfa » Kompozisyon » Dini Tabii Namiyle Ortaya Atılan Esasların Kıymeti

Dini Tabii Namiyle Ortaya Atılan Esasların Kıymeti

Dini Tabii Namiyle Ortaya Atılan Esasların Kıymeti
Dini Tabii Namiyle Ortaya Atılan Esasların Kıymeti
Son asırlarda bazı filozoflar tarafından (Dini tabii) namiyle bir takım esaslar ve umdeler ortaya konulmuş ise de onlar hiçbir zaman hakiki dinin ulvi mahiyetini haiz olamazlar. Onlar nihayet birer felsefi meslekten başka bir şey değildir. Esasen insanlar tarafından uydurulacak bir din, veya vücuda getirilecek felsefe sistemi. Hiçbir zaman beşeriyetin hidayet ve saadetini te ‘mine kafi değildir. Çünkü vahiy ve ilhama istinad etmiyen, kökleri o ulvi kaynağa dayanmayan, oradan fışkırmayan bu gibi şeyler, insanların ruhlarının derinlerine nüfuz edemez. Kalplere asla hakim olamaz. Muhtelif milletler içinde yetişen en büyük mütefekkirlerin asırlardan beri ilahi dinlere sarılmaları ve onları kabul etmeleri, bu dinlerin esas itibariyle ilahi vahye müstenid olmasının en açık delillerindendir.Binaenaleyh, ahlakın en sağlam istinatgahı dindir. Din olmadıkça fertlerde yüksek ahlak ve faziletten eser görülemez. Böyle fertlerden teşekkül etmiş olan bir cemiyetin intizam ve ahengi de olamaz. Dinin yerini hiçbir şey de tutamaz.

Hakkında Bocuq

Check Also

Ölçü Birimleri Nelerdir

Ölçü Birimleri Nelerdir Herhangi bir büyüklüğü, önceden belirlenmiş bir büyüklükle karşılaştırma işlemine ölçme diyoruz. Örneğin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

13 − twelve =