Perşembe , 20 Haziran 2019
Anasayfa » Kim Kimdir ? » Dehhani Hoca Kimdir ?

Dehhani Hoca Kimdir ?

Dehhani Hoca Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri

İlk Divan şairlerinden. Nerde doğduğu ve adının ne olduğu bilinmemektedir. Gençliği Horasan’da geçti. Sonra Konya’ya geldi. Anadolu Selçuklulardan III. Alaeddin Kekubad zamanında (XIII. yüzyıl) ve onun sarayında yaşamış olan Dehhani şiir konularını din dışı konulardan seçmiştir.Dehhani , Cengiz istilası önünden kaçan topluluklardan birine mesuptu. x ııı. yüzyılda Asya’dan Anadolu’ya doğru akan bu göçler arasında birçok şair ve derviş de vardı. Bunlardan biri olan Dehhani ,kapılandığı Selçuklu sarayında saygılı bir kişi olarak , iyi kabul gördü Selçuk Şehnamesi adlı eseri 20.000 beyitlik bir şiir dergisiydi.Farsça diliyle kaleme alınmış ve ünlü Firdevsi’nin “Şehname”sine benzetilme çalışılmıştır. Selçuklu sarayında konuşma dili Türkçe idi dakat yazı dili olarak Farsça kullanmak bir modaydı. Edebiyat ve ilim eserleri Türkçe değil, Arapça ve Farsça olarak kaleme alınırdı ancak hoca Dehhani’nin Şeyh namesinden başka, Oğuz Türkçesiyle yazılmış 40 kadar eseri bulunduğu tespit olunmuşsa da elde edilememiştir.

Dehhani’nin etkisiyle Türk şairleri arasında da aruz ölçüsüyle şiir yazma geleneği yerleşmiş denebilir.

Hakkında Ödev Yardımcısı

Check Also

Zenon

Yunan filozofu, Hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. Elealı olduğu sanılmaktadır. Doğum tarihi kesin olarak belli …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 × one =