Perşembe , 3 Aralık 2020
Anasayfa » Dersler » Fen Ve Teknoloji » Bitkilerin Üremesi ve Gelişmesi

Bitkilerin Üremesi ve Gelişmesi

çiçeksiz bitkiler
Bitkilerin Üremesi ve Gelişmesi
Hepsi ototrof canlılar olup, kloroplast taşırlar. Bitkilerde döllenmeyi sağlayan gerçek gametler mayoz bölünmeyle değil, mayozu izleyen mitoz bölünmeli hazırlık dönemiyle oluşmaktadır. Bu oluşuma da monoploit gelişme adı verillir.
Çiçeksiz Bitkilerde Üreme Şekli: Çiçek ve tohum oluşturmazlar. Çiçeksiz bitkilerin hemen hepsi spor meydana getirir. Sporlar çimlenerek haploid bitkicikleri oluştururlar. Üremelerini sporla ya da eşeysiz ve eşeyli üremenin birbirini takip ettiği döl almaşı ile gerçekleştirirler. Su yosunlarının bazı türlerinde zigot mayoz geçirerek sporlar oluşur ve haploid evre geçirir. Kara yosunlarında döllenme sonucu oluşan zigottan mitoz parcalanmalarla meydana gelen sporofit bitki gametofit bitki üzerinde gelişir ve mayozla sporlar oluşturur. Sporlar mitozla çimlenerek gametofit bitkiyi meydana getirir. Haploid evre geçirmektedir.Eğrelti otlarında döllenmeyle oluşan zigot mitoz parcalanmayla sporofit bitkiyi oluşturur. Sporofit fotosentez yapabilir, üzerindeki spor ve mayoz bölünmeyle oluşan sporlar çimlenerek gametofiti gerçekleştirir. Diploid evre oluşmaktadır.

çiçekli bitkiler
Çiçekli Bitkilerde Üreme: Çiçekli bitkide, eşeyli üremeyi sağlayacak organların meydana geldiği yer çiçektir. Dişi organın yumurtalığında bir veya birçok adet tohum kesesi bulunur. Her tohum tanesi içinde 2n kromozomlu makrospor hücresi vardır. Bu hücre mayoz ve mitoz bölünmeler geçirerek, yumurtanın da içinde bulunduğu 8 çekirdekli embriyo kesesini oluşturur. Çiçek tozlarının (polenlerin), hazırlandığı yer olan erkek organ başcığından dişi organ tepeciğine; yağmur, rüzgâr, böcekler, diğer bazı hayvanlar ve su aracılığıyla taşınır ve döllenme oluşur.

Hakkında Ödev Yardımcısı

Check Also

Sporla Üreme

Sporla Üreme Spor, üzeri sağlam bir örtüyle örtülü ve özelleşmiş ve döllenme özelliğinde olmayan monoploit …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × five =