Cumartesi , 28 Kasım 2020
Anasayfa » Kompozisyon » Beşeriyet İçin Dinin Lüzumu 1

Beşeriyet İçin Dinin Lüzumu 1

Beşeriyet İçin Dinin Lüzumu
Beşeriyet İçin Dinin Lüzumu 1
Beşeriyet İçin Dinin Lüzumu : Din, cemiyetin nazımı olmak itibariyle beşeriyete lazım bir müessesedir. bu müessese, ne kadar yüksek temellere, ne kadar derin hikmetlere dayanırsa lüzumu da o nispette artar. Alman filozofu Schopenhaur (şopenhavr  1788-1860)’ ın pek güzel tavsiye ettiği üzere,hayat hırs ve arzudan ibarettir. İnsanda gariziyat itibariyle hırs ve arzunun esiridir. Böyle olan insanlar arasında içtimai hayatın teşekkülü mütekaabil emniyet ve meveddetin teessüs edebilmesi için ferdin ferdi arzularına,  nefsani ihtiraslarına hakim olması lazımdır. Böyle olmadıkça içtimai bir hayat yaşayamaz,medeni olamaz. Gariziyyat itibariyle ihtirasatına bir had olmayan insanlar bu ihtiraslarını mu’tedil bir şeyle sokacak bir zabıtaya muhtaçtırkar ki, bu da dindir. Dini zabıta olmasaydı insanlar arasında ahlaki ve hukuki zabıtaların teessüs etmesi imkansız olurdu. din fertleri mukaddes duygu ve itiyatlarla birleştirerek hem milli vicdanı vücude getiren bir amil, hem de cemiyetlerin yükselmesi ve tekamülü için elzem bir müessesedir. Çünkü din-i hak, ahlaki fazilettir,mahz-ı adalettir.

Filhakika, bugünkü felsefeye göre ahlak, hürriyetimizi güzel kullanmak ilmidir. Bu tellakiye nazaran da ahlak ilmi, vazife ilminden ibaret oluyor. vazife ise hayrın işlenmesi demektir ki, bunun husulüne fazilet ıtlak ederiz. Görülüyor ki: fazileti telkin ve teyid itibariyle ahlak ile din birdir. Din,insanları bir takım vazifelerle mükellef tutmak itibariyle beşeri hürriyetin hüsn-i isti’mali usullerini tayin ettiği gibi, iyiyi emir,kötüyü yasak etmesi suretiyle de fazileti telkin etmektir. Ahlakın herhangi biri cemiyet için lüzumunda şüphe olmadığından gayesi fazileti ahlakiyyeyi takrir,hürriyetin hüsn-i isti’ma lini te’minden ibaret olan dinin lüzumu bu suretle de tahakkuk etmiş oluyor demektir.

Hakkında Bocuq

Check Also

Ölçü Birimleri Nelerdir

Ölçü Birimleri Nelerdir Herhangi bir büyüklüğü, önceden belirlenmiş bir büyüklükle karşılaştırma işlemine ölçme diyoruz. Örneğin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × 4 =