Çarşamba , 19 Haziran 2019
Anasayfa » Ödev Yardımcısı (page 10)

Ödev Yardımcısı

Gılgamış Destanı

Gılgamış Destanı Bir Sümer destanı. Kahramanı Gılgamış’ın 126 yıl yaşayan bir Sümer kralı olduğu ileri sürülür. Asur devletinin başkenti olan Bibova’da, Kral Asur Banipal’ın kitaplığında bulunan bu eski Doğu efsanesi, 12 tablet üzerine 30.000 satır halinde yazılmış olup, tabletlerin her birinde ayrı bir hikaye yeralmaktadır. Bir yıl içindeki Güneş’in hareketi esas alınarak 12 bölümde verilmek istenmiştir. Bugün destan, olağanüstü güç …

Devamını Oku »

Gezegenler Hakkında Bilgi

Gezegenler Hakkında Bilgi Uzaklıkları ve karşılıklı durumları zamana göre görünüşte değişmeyen diğer gök cisimlerinden farklı olarak, gökyüzünde hareket ettikleri için böyle bir ad alan gökcisimleri. Genellikle bir gezegen, yoğun kaliteli maddeden oluşur. Şekli yuvarlağımsıdır. Kendisi ışık vermez; ancak, kapalı bir yörünge boyunca etrafında dolandığı yıldızdan aldığı ışığı yansıtır. Günümüzde hepsi de Güneş’in etrafında dolanan başlıca dokuz gezegen bilinmektedir. Bunlar, Güneş’ten …

Devamını Oku »

Kırım Hanlığı

Kırım Hanlığı 1427-1783 yılları arasında hakim olmuş bir Türk devleti. Kurucusu Hacı Giray’dır. Halkı Cengiz Han’ın büyük oğlu Cuci Han’ın soyundan gelmedir. Başşehri Bahcesarayı’ydı. Bağımsız bir hanlıktı; fakat zaman zaman bir Osmanlı paşasının gizli denetimi altında tutulurdu. Osmanlı ordusunun atlı birliklerinin çoğu Kırım hanlığından seçilirdi. XVI. ve XVII. yüzyıllar hanlığın en parlak dönemi olmuştur. Sınırları genişlemiş, Ruslardan vergi alabilecek duruma …

Devamını Oku »

29 Nisan Tarihte Bugün

29 Nisan Tarihte Bugün 29 Nisanda Ne Oldu ? 29 Nisanda Türkiye’de ve dünyada neler oldu, 29 Nisanda olan olaylar hakkında detaylı bilgiler 1903 – Alberta, Kanada’da meydana gelen toprak kaymasında 70 kişi öldü. 1916 – Kut’ül Ammare Kuşatmasında Halil Kut Paşa komutasındaki 6. Ordu, Irak cephesinde Kut’ül Ammare kasabasında İngiliz Mezopotamya ordusunu teslim aldı. 1939 – Türk güreşçileri Yaşar …

Devamını Oku »

Prizma Nedir ?

Prizma Nedir ? Geometride, düzlem yüzeylerde sınırlanmış bir katı cisim olup, yüzeylerden tabanlar denen ikisi birbirine eşit ve paralel düzlemlerde bulunan birer çokgen, geriye kalanlar ise paralelkenarlardır. Bir prizmanın tabanları öbür yüzeylerine dikey olursa, bu prizmaya dik prizma, aksi halde eğik prizma denir. Bir paralel yüzlü, paralel yüzlerinden herhangi ikisi taban kabul edilebilecek olan bir prizmadır. Bir prizmanın, tabanlara paralel …

Devamını Oku »

Yumuşakçalar Hakkında Bilgi

Yumuşakçalar Hakkında Bilgi Çoğu suda yaşayan omurgasız, yumuşak olan vücutları kabuk denilen sert bir kalkerli örtü ile kaplı hayvanlar şubesi. Yaklaşık olarak 100.000 türü vardır. Karından ayaklılar, kafadan ayaklılar, yassı solungaçlılar, ilkel yumuşakçalar, scaphoda ve monoplacophora olmak üzere altı sınıfa ayrılır. Yumuşakçalar yapı ve biçim yönünden büyük başlıklarla gösterirler: Boyları 1 cm ile 15 cm arasında değişir. Vücut yapıları bağlı …

Devamını Oku »

Atomculuk Nedir ?

Atomculuk Nedir ? Madde dünyasının , birbirinden ayrılmayan maddi unsurlardan (yani atomlardan) meydana geldiğini savunan felsefe görüşlerinin hepsine verilen ad. Bu görüşler, dünyada her şeyin atomlardan oluştuğunu, her olayın atomların birleşmesinden, ayrılmasından meydana geldiğini, bütün bu değişmelerde atomun kendisinin hiç bir değişikliğe uğramadığını ileri sürerler. Bu görüşü ilk olarak ileri sürmüş olan Leukippos, Epikuros ve daha sonra geliştirmiş olan Demokritos’a …

Devamını Oku »

Antropometri Nedir ?

Antropometri Nedir ? insan gövdesinin, özellikle kafatasının ölçü oranlarının incelenmesi ve bu yoldan değişik insan tiplerinin ve bunların birbirleriyle ilişkilerinin araştırılması. Vegecius’danöğrendiğimize göre eski Romalılar, orduda ne gibi hizmetlerde kullanılabileceklerinin tesbit edebilmek için, erkeklerin boylarını ölçerek antropometriden yararlanmış. Fakat antropometri ilim olarak yine de oldukca yeni sayılır. Bazı büyük Rönesans ressamlarında tesbit edilen ideal insan ölçülerinin (Leon Battista Alberti, Leonardo …

Devamını Oku »

Anemometre Nedir ?

Anemometre Nedir ? Rüzgarın hızını ölçmeye yarayan bir alet. Rüzgarın belli başlı özellikleri hız ve yöndür. Yön, anemoskopla belirlenir. Anemoskop üzerinde rüzgarın estiği yöne doğru yönelen metal bir rüzgar bayrağı bulunur. Rüzgarın hızını saniyede metre cinsinden ölçen araç ise anemometredir. Pervaneli kanatçıkları ya da yarım daire biçiminde üç ya da dört kabı bulunan bir tekerlekle bir devir sayacından yapılmıştır. Tekerlek …

Devamını Oku »

Bakteriler Nedir ?

Bakteriler Nedir ? Şizomesitler kolunu teşkil eden bir hücreli mikroskobik canlılar. İlim dışında genellikle ”mikrop” adıyla anılırlar. Canlı varlıklar aleminde bakteriler çeşitli teorilere konu olmuştur. Klorofilsiz ve ana özelliği hücrenin bölünmesiyle üreme olan bir hücreli bitkilere şizomiset adını ilk veren Naegeli, bunların başlı başına bir dizi oldukları görüşünü savunmuştur. Haekel’e göre ise bakteriler ve öteki PROTİST’ler (en basit canlı), hayvanlarla …

Devamını Oku »